Sophie Hankes in debat inzake Europese zwarte lijst artsen bij RTV Drenthe

21 februari 2012 www.rtvdrenthe.nl

Debat Europese zwarte lijst foute artsen RTV Drenthe 21 februari 2012


Debat Mr Sophie Hankes voorzitter SIN-NL en IEU-Alliance met Esther de Lange CDA Europees Parlement.
Debatleider: Andries Ophof
Onderwerp: Europese zwarte lijst artsen
Bij: RTV Drenthe.
Esther de Lange komt uit een familie met medische achtergronden. Mw de Lange was medewerkster van CDAer Albert Jan Maat en werd april 2007 zijn vervangster in het Europees Parlement toen Maat voorzitter werd van LTO Nederland.
De Europese Commissie blijkt onlangs een voorstel voor zelfregulatie van een Europese zwarte lijst voor falende artsen te hebben opgesteld. Kort gezegd komt het erop neer dat de medische sector zelf de inhoud van de lijst bepaalt, controleert en zelf toegang heeft tot deze zwarte lijst. Patienten hebben dus het nakijken, terwijl het om hun levensbelang gaat….
Mw de Lange steunt artsen en het foute voorstel van de Europese Commissie.
Sophie Hankes heeft aangegeven als voorzitter van de IEU-Alliance (zie: www.ieu-alliance.eu) al in 2006 overleg te hebben gehad met Karl-Heinz Florenz destijds voorzitter van de commissie gezondheidszorg van het Europees Parlement, foto s en documenten aanwezig.
In 2007 heeft Sophie Hankes in het Manifest van de IEU-Alliance de noodzaak tot het opstellen van een obectief Europees registratie-systeem van falende artsen opgenomen, alsmede de noodzaak tot volledige openbaarheid van dit register.
Mw de Lange heeft ons niet overtuigd van de integriteit en efficientie van het systeem van zelfregulatie door de medische sector zoals voorgesteld wordt door de Europese Commissie, integendeel.
De Europese Commissie trachten op deze wijze de bescherming van falende artsen te maximaliseren en de invloed van patienten te minimaliseren.
De Europese Commissie gaat voorbij aan het feit dat zij geacht wordt de belangen van de Europese burgers te behartigen en dreigt te kiezen voor belangenbehartiging van de medische sector.
Wij zullen de belangen van de patienten en slachtoffers van medische fouten blijven behartigen.