rechter : website www.drkuks.com over falend neuroloog Kuks mag online blijven

Op 15 juni 2011 heeft de rechtbank Utrecht in kort geding geoordeeld dat website met de aanklacht tegen falend neuroloog Kuks uit UMC Groningen wegens het verzwijgen van een ernstige medische fout, juridisch geoorloofd is. De website www.drkuks.com van de stichting SIN-NL, organisatie voor slachtoffers van medische fouten, mag online blijven.
Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat neuroloog Kuks ten onrechte dwangsommen vordert bij mr. Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL, inzake www.jankuks.nl en dit per direct moet stoppen. Het is uitzonderlijk dat de rechter de executie van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard wordt, opschort.

Internet is dus beschikbaar voor slachtoffers van medische fouten om misstanden in de medische sector aan de kaak te stellen en het publiek voorlichting te geven.

De belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting van Hankes/SIN-NL ten opzichte van de reputatie van Kuks valt in het voordeel van Hankes uit omdat Kuks te weinig heeft aangevoerd. Het is veelzeggend dat Kuks op geen enkele wijze bezwaren heeft ingebracht tegen eventuele feitelijke onjuistheden op de website. Wie zwijgt stemt toe !

Bovendien stelt de rechter dat een persoon in de uitoefening van een (hoge) medische functie, in het algemeen ten aanzien van het openlijk uiten van kritiek, meer zal moeten dulden, dan als privépersoon. Ook heeft de rechter heeft de registratie van de domeinnaam www.drkuks.com door SIN-NL expliciet toegestaan, conform geldend recht.

Slachtoffers van medische fouten zijn niet meer vogelvrij.
Juridisch is het toegestaan te publiceren over het onrecht dat artsen aandoen.
Internet is een middel om de falende zelfregulatie van de medische sector ten aanzien van slachtoffers van medische fouten, openbaar te maken.