Orthopedisch chirurg Scheper Ziekenhuis werkte zonder BIG-registratie

Commentaar SIN-NL
Specialisten orthopedie Scheperziekenhuis genoemd op website scheperziekenhuis.nl op 8 febr. 2016 en 25 febr. 2016

Bulthuis, G.H. (orthopedisch chirurg)
Kamstra, P.J.E. (orthopedisch chirurg)
Smulders, T.C. (orthopedisch chirurg)
Degen, L.P.M. (orthopedisch chirurg)
Ruiten, A.G.P. van (orthopedisch chirurg)

————–

Specialist Scheper Ziekenhuis werkte zonder BIG-registratie

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft een orthopedisch chirurg op non-actief gezet. Dat meldt het ziekenhuis in een persbericht. Tijdens visitatie van de afdeling waar hij werkte bleek de man niet geregistreerd te staan als specialist.

 De man stond vroeger wel in het BIG-register geregistreerd als specialist, maar liet zijn registratie in 2009 verlopen. Uit het persbericht (SIN-NL: zie hieronder) blijkt dat hij niet kan verklaren waarom hij zijn registratie heeft laten verlopen.

In reactie op de ontdekking heeft Treant Zorggroep waartoe het Scheper Ziekenhuis behoort de registratie van alle specialisten tegen het licht gehouden. Die blijken verder in orde. Ook scherpt de zorgorganisatie de procedure aan waarmee registraties worden gemonitord. Het voorval is ook gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

—————-

Treant Zorggroep doet onderzoek naar onbevoegde orthopeed

24 februari 2016 bron: www.scheperziekenhuis.nl

Een orthopeed van Treant Zorggroep (ziekenhuislocatie Scheper) is niet bevoegd om zijn beroep uit te oefenen. Hij blijkt niet in het bezit te zijn van een geldige registratie als medisch specialist. Dat bleek tijdens een visitatie van de vakgroep Orthopedie van de Emmer ziekenhuislocatie.

De medisch specialist kan niet duidelijk verklaren waarom hij zijn registratie als medisch specialist in het BIG-register heeft laten verlopen en sinds 2009 niet meer de benodigde accreditatie heeft verkregen. Om de precieze gang van zaken te achterhalen doet Treant Zorggroep een intern onderzoek.
Ook deed de zorginstelling melding bij de IGZ. Tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, mag de orthopeed niet betrokken zijn bij de zorgverlening aan patiënten. De registraties van alle aan Treant verbonden medisch specialisten zijn inmiddels in het daartoe bestemde register gecontroleerd, en in orde bevonden. Daarnaast wordt de procedure om deze registraties te monitoren aangescherpt. Treant benadrukt kwaliteit van zorg belangrijk te vinden en staat daarom niet toe dat onbevoegde zorgverleners actief zijn binnen de muren van Treant. Overigens zijn van de betreffende specialist geen klachten, incidenten of tuchtzaken bekend.

BIG-register
Het BIG-register is een databank waarin officieel erkende zorgverleners zijn geregistreerd, met hun van toepassing zijnde specialisme(n). In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen. Alleen wie in het register is ingeschreven, is wettelijk bevoegd om deze beschermde titel te voeren. Omdat het register openbaar is, is deskundigheid van deze zorgverleners voor iedereen herkenbaar.

Patiënten die onder behandeling zijn van de orthopeed krijgen bericht over de waarneming door een collega. Hetzelfde geldt voor de verwijzende huisartsen.

————-

Orthopeed Scheper Ziekenhuis werkt jaren ongeregistreerd

zorgvisie.nl

Een orthopeed in het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft jarenlang gewerkt zonder daar de bevoegdheid toe te hebben. Het ziekenhuis onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De orthopeed heeft zijn BIG-registratie in 2009 laten verlopen en nooit opnieuw aangevraagd. Hoe dit sindsdien bij niemand bekend heeft kunnen zijn, wordt door het Scheper Ziekenhuis onderzocht. Wat dit onderzoek precies inhoudt, kan  woordvoerder Marjolein Oldenbeuving niet zeggen. ‘Iedere medisch specialist is verantwoordelijk voor zijn eigen registratie. Die eigen verantwoordelijkheid is helaas niet genoeg gebleken’, zegt Oldenbeuving.

Registraties controleren
Het ziekenhuis neemt de kwestie hoog op en heeft de registraties van alle andere medisch specialisten gecontroleerd. Hoewel die allemaal in orde waren, worden er wel stappen gezet om nog een incident te voorkomen. ‘We gaan een procedure starten om ervoor te zorgen dat de registraties allemaal gemeld worden bij de raad van bestuur. Daarnaast gaan we de registraties monitoren, zodat het bijvoorbeeld ook bij het bestuur bekend is als een registratie verloopt.’

Conflicten bij orthopedie
Het is de tweede keer binnen een maand dat de afdeling orthopedie van het Scheper Ziekenhuis het nieuws haalt. Eerder deze maand werd bekend dat er op de afdeling een conflict was over de wijze van samenwerking. De twee incidenten hebben volgens Oldenbeuving niks met elkaar te maken. ‘Er is absoluut geen samenhang tussen deze twee gebeurtenissen. Het is een ongelukkige samenkomst van omstandigheden.’

Puck van Beurden
—————-

bron: zorgvisie.nl 8 februari 2016

Conflict orthopedisch chirurgie Scheper Ziekenhuis

3032

Binnen de maatschap orthopedie in het Scheper Ziekenhuis is een conflict over de wijze van samenwerking. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Eén orthopedisch chirurg is niet meer aan het werk en houdt zich niet bezig met ‘patiënt-gebonden’ activiteiten, heeft woordvoerder Marcel Pater van het Scheper Ziekenhuis in Emmen verklaard tegenover het Dagblad van het Noorden. Er zou geen conflict zijn over medisch-inhoudelijke samenwerking, maar over de manier van samenwerken. De patiënten van de orthopedisch chirurg zijn doorverwezen naar andere specialisten. Volgens het ziekenhuis leidt de patiëntenzorg niet onder het conflict. Het DvhN haalt echter een anonieme patiënt aan die het vreemd vindt zonder opgaaf van reden doorverwezen te worden naar een andere arts, terwijl deze patiënt juist bijzonder tevreden was over de desbetreffende arts.

Orthopeden moeten er onderling uitkomen
Woordvoerder Marcel Pater wil verder niets zeggen over de inhoud van het conflict. ‘De orthopeden zijn met elkaar in gesprek. Ze moeten er samen uitkomen. Zo lang ze met elkaar spreken willen we verder geen commentaar geven.’ De maatschap orthopedie in het Scheper Ziekenhuis bestaat uit vijf orthopeden. De maatschap is niet gefuseerd met de maatschappen orthopedie van de andere twee ziekenhuizen van de Treant  Zorggroep: het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. De chirurgen uit de drie ziekenhuizen zijn al wel gefuseerd tot één maatschap.

Bart Kiers

Redacteur cure