Open brief en kado aan falend neuroloog Kuks UMC Groningen .

Op 14 januari 2011 wordt U 56 jaar. Hebt U een geweten, als arts en als mens?
U staat op de zwarte lijst van SIN-NL, toegestaan door de rechter.
U voert de strijd op tegen SIN-NL organisatie voor slachtoffers van medische fouten en tegen Mr Sophie Hankes die invalide werd door een medische fout, die U verzwijgt :

1. Op 4 Januari 2011 claimt U – ten onrechte- 50.000 euro wegens het niet verwijderen van de website www.jankuks.nl

2. Op 12 Januari 2011 stuurt U een concept -dagvaarding ter verwijdering van de website
www.drkuks.com. Hierop staan alle feiten en 51 documenten, omtrent de foutieve experimentele operatie die verricht werd zonder informatie en zonder toestemming.
De rechter heeft alle feiten en documenten in het vonnis van 23 juni 2010 genegeerd, in strijd met de vrijheid van meningsuiting art 10 Europees Verdrag Rechten van de Mens.

3. Er is hoger beroep ingesteld tegen dit onrechtmatige vonnis en dit is nog gaande:
waarom dreigt U met een nieuw kort geding?
waarom claimt U ten onrechte 50.000 euro van een invalide, ernstige zieke vrouw?
waarom reageert U niet inhoudelijk op de feiten en 51 documenten?

4. Hierbij Uw kado:
Huisarts en Kamerlid Hans van Gerven (SP) zou het goed vinden als artsen verplicht werden om fouten in het werk van collega’s te melden aan het betreffende ziekenhuis en sancties op te leggen als zij dit nalieten.: www.trosradar.nl
U komt in aanmerking voor sancties wegens niet voldoen aan Uw wettelijke zorgplicht.

Vertel en Herstel & Registreer en Leer zijn hoofdthema’s van SIN-NL.
Het op internet plaatsen van de feiten en documenten over de doofpot van medische fouten geschiedt in het algemeen belang als middel om deze verschrikkelijke maatschappelijke misstand aan de kaak te stellen en te verbeteren, conform het vonnis van de Rechtbank Groningen 25 sept. 2009.

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL