Open brief aan Dr.Harry Molendijk, voorzitter Platform patientveiligheid 22 jan. 2008.

Geachte Heer Molendijk,

Op 8 januari 2008 vond een gesprek plaats met U als voorzitter van het Platform Patientveiligheid.
U koos bewust voor een bijzonder negatieve benadering.
U herhaalde Uw boosheid dat ondergetekende aan het einde van het congres van 12 juni 2007 over patientveiligheid Minister Klink aansprak en hem wees op de weigering van eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten.
Ik kan U thans mededelen dat wij op 16 januari 2008 wederom met Minister Klink gesproken hebben en hem op de hoogte hebben gesteld van de recente ontwikkelingen.
U ontkende vrijwel alles wat er mbt de stand van zaken van medische fouten en de slachtoffers van medische fouten te ontkennen valt.
U ontkende zelfs de erkenning op 7 november 2007 door de Orde van Medisch Specialisten waarvan U vertegenwoordiger bent, NVZ en VenVN van het jarenlange gebrek aan nazorg, dus weigering van eerlijke informatie en weigering van herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten.
U gaf aan bang te zijn ivm Uw vermelding op de zwarte lijst. Hebt U redenen voor angst?
U eiste volledige herschrijving van onze website, die wij overigens uitsluitend op feiten baseren.
Deze vorm van censuur is ongehoord en onacceptabel.
Bovendien toonde U en toont U een volledig gebrek aan respect en empathie voor het onnodig leed van slachtoffers van medische fouten, inclusief het lijden van ondergetekende op grond van zevenjaar lange invaliditeit door een medische fout, en al zeven jaar weigering van eerlijke informatie en herstelbehandeling. Dit is onnodig krenkend en vernederend.
U hebt nb 15 februari 2007 tijdens ons overleg gezegd:Mevrouw Hankes, U hebt medische hulp nodig en ik ga dat regelen.Tot op heden is deze medische hulp nog niet gerealiseerd.
U vertoont gedrag artsen onwaardig, structureel en individueel naar slachtoffers van medische fouten.
U heeft zich volstrekt gediskwalificeerd als voorzitter van het platform patientveiligheid.
Ontslag op staande voet is vereist.
U weigert U onze organisatie’s als aanspreekpunt voor slachtoffers van medische fouten te erkennen, waartoe de Orde, NVZ en VenVN op 7 november 2007 en de IGZ wel toe besloten hebben.
Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen dat ZonMw het project platform patientveiligheid negatief beoordeeld heeft, hetgeen ons uiteraard niet verwondert.
U beriep U er nb op dat U al zes jaar zeer actief bent op het gebied van patientveiligheid. Wij wijzen U dan op de standaardtekst bij onze correspondentie, zie onze website www.sin-nl.org.nl. Zijn dit de resultaten van Uw inspanningen? 8000 doden per jaar en 8000 invaliden per jaar?
Het contact met U heer Molendijk,neonatoloog en coördinator patientveiligheid Isala ziekenhuis Zwolle alsmede voorzitter van het platform patientveiligheid, maar ook als Mr Patient Safety , zoals U zichzelf noemt, is aldus voorlopig en wellicht voorgoed beëindigd.
Bovenstaande is een kort verslag van het gesprek van 8 januari 2008. Wij hebben de gang van zaken overdacht en overleg gepleegd.
Het spijt ons buitengewoon dat U de keus hebt gemaakt om de deur naar verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en van patientveiligheid in het algemeen te sluiten.

Let wel:
Uw beroepsgroep maakt zich al jaren schuldig aan het weigeren van eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten, zoals erkend is op 7 november 2007. Het doorrijden na een verkeersongeval zonder medische hulp te regelen is een misdrijf ,art 7 WVW. Het weigeren van medische hulp na een medisch fout is in strijd met de WGBO en kan leiden tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en doodslag, strafbaar gesteld in Wetboek van Strafrecht. Op basis van Uw structurele weigering tot het verlenen van hulp aan slachtoffers van medische fouten, achten wij U aansprakelijk op basis van het Wetboek van Strafrecht. Uw ontslag is vereist.
In het kader van transparantie wordt deze brief op onze website geplaatst alsmede per persbericht verstuurd.
Mw Mr Sophie Hankes
Voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland www.sin-nl.org
Voorzitter Iatrogenic Europe Unite-Alliance www.ieu-alliance.eu

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone