Onderlinge zwijgplicht is oorzaak medische fouten, niet hierarchie en misplaatste arrogantie.

Zie ook : weblog 10 juni 2007 !!!

Openhartigheid van artsen over medische fouten op de Nederlandse televisie….2 okt. 2011 Brandpunt Ned. 2 22.15 uur
De volgende vragen rijzen:
Zijn de artsen alleen openhartig in algemene zin?
Zijn de artsen ook openhartig naar hun slachtoffers van medische fouten?
Waarom is er sprake van misplaatste arrogantie?
Wat is de rol van de verstikkende hierarchie ten aanzien van medische fouten?
Zijn arrogantie en hierarchie de oorzaken van medische fouten of…zijn er andere oorzaken?
In de aankondiging van het programma staat dat artsen hun fouten nauwelijks toegeven. Dat weet SIN-NL al jaren.
Dit betekent dat zij de slachtoffers van hun medische fouten nauwelijks eerlijk informeren en nauwelijks herstelbehandeling geven, in strijd met hun ethische, wettelijke en professionele zorgplicht.
Dit betekent ook dat artsen hun medische fouten nauwelijks registreren, melden bij de Inspectie Gezondheidszorg hoewel instellingen als ziekenhuizen hiertoe wettelijk verplicht zijn op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen.
Dit betekent dat artsen hun fouten nauwelijks analyseren, en nauwelijks aan preventie doen.
Is het dan nog gerechtvaardigd te spreken over “missers”? Of is het dan beter om te spreken over fouten?
Waarom wordt de onderlinge zelf opgelegde zwijgplicht om te zwijgen over medische fouten van anderen en van jezelf niet gewoon eerlijk genoemd als de oorzaak dat artsen hun fouten nauwelijks toegeven?
Prof. Doeke Post, prof. B. Smalhout, en dr G.Siemons, directeur van het CBO, kwaliteitsinstituut van de Orde van medisch specialisten hebben zelf volmondig en in het openbaar toegegeven dat deze onderling omerta, (a la maffia) de oorzaak is van de vele medische fouten.
Medische sector: pretendeer geen valse openhartigheid, wees nu eens eindelijk eerlijk en werkelijk openhartig.
Medische fouten? Vertel en herstel, registreer en leer, dan ben je eerlijk!