Onbekwame verpleegkundige -herintreedster als verzorgende- krijgt berisping

Onbekwame herintreedster krijgt berisping

Een verpleegkundige die als herintreedster werkt in een verpleeghuis, krijgt een berisping van de tuchtrechter, omdat ze haar kennis onvoldoende op peil heeft gehouden. Dat ze in dienst was als verzorgende IG doet daar volgens het Tuchtcollege niets aan af.

Verpleegkundigen kunnen leren van tuchtrechtzaken.

De klacht werd begin 2017 ingediend door de dochter van een bewoonster van het verpleeghuis, welke in een vergevorderd stadium van dementie verkeerde. Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle deed 22 december vorig jaar uitspraak.

De verpleegkundige was na een onderbreking van ongeveer dertig jaar weer gaan werken in de zorg voor ernstig demente patiënten. De verpleegkundige werkte in de nachtdienst, zelfstandig, zonder back-up van collega’s. Ze was bewust als ingezet als verzorgende IG, omdat zij er te lang uit was geweest om nog als verpleegkundige te werken. Maar het management schoof haar wel duidelijk naar voren als ‘verpleegkundige’, om vertrouwen te wekken bij cliënten, zo gaf zij op de zitting toe.

Ondeskundig

De dochter verweet de medewerkster dat zij werkte als BIG-geregistreerde verpleegkundige, terwijl zij jaren niet als verpleegkundige werkzaam was geweest en dat zij onvoldoende geschoold en bekwaam was. De dochter verweet haar bovendien dat ze ondeskundig omging met onrustmedicatie. Ze zou niet op de hoogte zijn van welke medicatie zij gaf, zou niet bekend zijn met de bijwerkingen en diende de bewoonster medicatie toe zonder voorschrift van de arts. Zo trof de dochter diazepam aan in een aardbei op het nachtkastje van haar moeder, terwijl deze medicatie eerder was stopgezet.

De verpleegkundige voerde in haar verweer aan dat ze werkte als verzorgende IG en om die reden niet onder het medisch tuchtrecht viel. Maar dat verweer hield voor het Tuchtcollege geen stand. De verpleegkundige staat om te beginnen geregistreerd in het BIG-register. Wat daarbij sterk meespeelde voor de rechter was dat het management de medewerkster als verpleegkundige afficheerde om vertrouwen te wekken bij cliënten.

Het college ging ook mee in de klacht van de dochter over de onbekwaamheid. Het constateert dat verweerster zich niet tot nauwelijks heeft ingespannen om haar kennis op peil te brengen. ‘Van haar mocht worden verwacht dat zij zich liet bijscholen om het gebrek aan actuele kennis te compenseren’, staat te lezen in de uitspraak. Maar uit niks blijkt dat ze dit heeft gedaan. ‘Dit geldt zowel voor haar kennis over medicatie-effecten bij de doelgroep van het verpleeghuis als voor de werkzaamheden die liggen op het gebied van een verzorgende IG’, noteert het college.

Verslaglegging

Opnieuw blijkt uit tuchtrechtspraak hoe belangrijk verslaglegging is. ‘Een belangrijke taak was observatie van medicatie-effecten bij cliënte. Gezien de wisseling in en de stapeling van de (onrust)medicatie die de bewoonster ontving, mocht van verweerster een deugdelijke verslaglegging van de observaties van medicatie-effecten worden verwacht.’ Notities daarover ontbreken bijna volledig in het dossier. Het heimelijk toedienen van medicatie in een aardbei, zou volgens de verpleegkundige gebruikelijk zijn, maar met die redenering nam het college evenmin genoegen. De medewerkster had moeten checken of dit was opgenomen in het zorgplan of op enige manier was afgestemd met de dochter.

Alles bij elkaar kwam het de verpleegkundige op een berisping te staan. Een berisping is een zwaardere tuchtmaatregel dan een waarschuwing en wordt openbaar gemaakt in het BIG-register.

Beslissing Regionaal Tuchtcollege te Zwolle 22 december 2017