O.M.: zevenentwintig aangiften tegen Ruwaard van Puttenziekenhuis

Commentaar SIN-NL
Op 25 febr. 2013 verkondigde Mw Mr. Marjolein van Eykelen Hoofdoffcier van Justitie bureau Medische Zaken Rotterdam bij het VVDcongres over patientveiligheid dat het O.M. uitsluitend tot vervolging van een falende arts overgaat wanneer de beroepsgroep hiermee instemt cq er draagvlak voor is bij de beroepsgroep.
Vragen: waarom bepaalt de medische beroepsgroep dit? wie vertegenwoordigt de beroepsgroep? wie heeft beslissingsbevoegdheid? hoe verloopt de besluitvormingsprocedure?
Let wel: het O.M. geeft hierbij openlijk toe dat zij geen zelfstandige besluiten nemen.
Verklaart dit wellicht dat SIN-NL bewijzen in handen heeft van valsheid in geschrifte van meerdere Officieren van Justitie in medische zaken.
Verklaart dit wellicht dat er geen enkel protest is gekomen toen SIN-NL Officieren van Justitie op de online zwarte lijst van SIN-NL plaatste, waaronder Mw. Mr. van Eykelen, Henk Korvinus, W.M.M. van Fessem?
Het is van belang integere journalisten bereid te vinden om deze justitiele misstanden in de openbaarheid te brengen.

8 maart 2013 bron: www.nu.nl

Zevenentwintig aangiften tegen Ruwaard van Putten
27 mensen hebben aangifte gedaan tegen het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse.

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vrijdag bekendgemaakt. De aangiften zijn niet alleen gericht tegen de in opspraak geraakte afdeling cardiologie, maar ook tegen andere afdelingen van het ziekenhuis.

De aangiften worden momenteel onderzocht door een speciaal expertisecentrum binnen het OM dat zich richt op medische zaken. Of er een strafrechtelijk onderzoek komt, is nog niet duidelijk.

De hartafdeling van het ziekenhuis werd in november 2012 gesloten vanwege een mogelijk onverklaarbaar hoog sterftecijfer op die afdeling in 2010. De afdeling is inmiddels weer open, onder regie van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Het ziekenhuis in Spijkenisse staat nog steeds onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).