NZa: Kwaliteit huisartsenzorg niet duidelijk nb ca 10.000 huisartsen in NL

Commentaar SIN-NL.
Deze huisarten krijgen per ingeschreven patient circa 55 euro per jaar dat leidt tot een gemiddeld inkomen van ong. 110.000 euro per jaar, ongeacht de kwaliteit van zorg…..
27 dec. 2012 bron: www.zorgvisie.nl
NZa: ‘Kwaliteit huisartsenzorg niet duidelijk’
Zorgverzekeraars kopen met standaardcontracten zorg in bij huisartsen. De totale uitgaven voor huisartsen stijgen en de kwaliteit van de zorg is beperkt inzichtelijk.
De NZa constateert dat verzekeraars niet onderhandelen met huisartsen over de tarieven. De zorg wordt op basis van standaardcontracten ingekocht, waarbij huisartsen zelf aangeven welke aanvullende vormen van zorg geleverd kunnen worden. Daar komt, aldus de NZa, nog bij dat de kwaliteit van de reguliere huisartsenzorg nog slechts beperkt inzichtelijk wordt gemaakt. Terwijl de totale uitgaven stijgen.
Toezicht
Om verschillende zorgmarkten te kunnen vergelijken, maakt de Nederlandse Zorgautoriteit marktscans. Op deze manier wil zij haar toezicht- en reguleringstaken beter uitvoeren. De NZa formuleert op basis van de marktscans een advies aan de minister.
Uitgaven
De totale uitgaven aan huisartsenzorg stijgen in de periode 2006-2011 van 1,9 miljard euro in 2006 naar 2,6 miljard in 2011, een stijging van ongeveer 40 procent. De toename van zit, aldus de NZa, niet in een groter aantal patiënten dat de huisarts bezoekt, maar in meer contacten per patiënt. Er is een groter aantal telefonische consulten en consulten langer dan 20 minuten.
Kwaliteit
Meer en uitgebreider contact, betere zorg? Dat is niet de conclusie van de NZA, die opmerkt dat de kwaliteit van de zorg te weinig inzichtelijk is. Bovendien constateert het toezichtorgaan dat zorgverzekeraars weinig concurrerend handelen: voor alle huisartsen is het maximumtarief overeengekomen. Niettemin zijn veel huisartsen ontevreden over het inkoop proces. Vooral over het feit dat ze een standaardcontract krijgen voorgelegd waar ze niets aan kunnen veranderen.
Investeren
Uit de scan blijkt dat meer dan de helft van de huisartsen ouder is dan 50 jaar. De NZa vindt dan ook dat er geïnvesteerd moet worden om de huisartsenzorg toegankelijk te houden. ‘Dit kan bijvoorbeeld door zorgaanbieders zoals gespecialiseerde praktijkondersteuners of wijkverpleegkundigen taken van de huisarts over te laten nemen.’ Op 1 januari 2011 waren er 9.891 huisartsen werkzaam in Nederland. Het aantal huisartsen i de afgelopen jaren flink gestegen. Het grootste deel onder de 45 jaar is vrouw.