Nu ook Canadese Vertel en Herstel richtlijnen

Goed nieuws! Op 18 maart 2008 heeft het Canadese Instituut voor Patientveiligheid de eerste Canadese Richtlijnen voor Omgaan met Medische Fouten gepubliceerd: Canadian Disclosure Guidelines. Op pagina 34 Appendix E staat de Checklist voor de werkwijze.
Basis is het presenteren van de feiten en het direct zorg dragen voor de veiligheid van de patient alsmede het direct nemen van maatregelen van vervolgdiagnostiek en herstelbehandeling, ter beperking van de schade van de medische fout. De richtlijnen geven ook aan om de patient te informeren dat de fout geanalyseerd wordt en welke maatregelen genomen worden om verbetering aan te brengen. Ook wordt aangeraden om excuses aan te bieden. Het lijkt erop dat deze richtlijnen nog explicieter geformuleerd zijn dan het Harvard Consensus Rapport uit 2006 waar wij ons wetsvoorstel Vertel en Herstel op gebaseerd hebben.

Nu moeten deze richtlijnen zo snel mogelijk in praktijk gebracht worden ten goede van de huidige slachtoffers en de toekomstige slachtoffers van medische fouten.Moge het publiceren van deze richtlijnen de medische sector in Nederland aanzetten tot een besef van grote urgentie om Vertel en Herstel zo spoedig mogelijk in te voeren, zoals wij op de conferentie van 23 april 2008 bepleiten.
Zie Rapport Canadian Disclosure Guidelines 2008 (pdf/1.87MB)