Nieuwe samenwerkingsovereenkomst over kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen

Nieuwsbericht | 26-08-2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met verschillende organisaties in de ziekenhuiswereld een nieuwe overeenkomst getekend op het gebied van kwaliteitsindicatoren. Deze bekrachtigt de al jaren bestaande samenwerking tussen de inspectie, de Federatie Medisch Specialisten, NVZ, NFU en V&VN. Het is in ieders belang om de kwaliteit en veiligheid van zorg goed te houden en steeds te verbeteren. Kwaliteitsindicatoren helpen daarbij.

De inspectie gebruikt bij haar toezicht indicatoren om een inschatting te maken van mogelijke risico’s op onverantwoorde zorg. Jaarlijks wordt een basisset kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen opgesteld. Het is het enige systeem dat een half jaar voordat het registratiejaar begint gepubliceerd wordt. Ziekenhuizen weten dus ruim van tevoren waar ze aan toe zijn en wat er van ze verwacht wordt. Bovendien komt de set basisindicatoren tot stand in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en organisaties van ziekenhuizen. Dat is de kracht van deze basisset.

In de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat het voor de ziekenhuizen eenvoudiger wordt. Om dubbel werk te voorkomen, wordt bijvoorbeeld meer aangesloten bij bestaande registraties. Ook zijn er nu minder verschillende indicatoren doordat meer gefocust wordt op onderwerpen en zorgprocessen die het meeste bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Kwaliteitsindicatoren bestaan uit verschillende onderdelen (variabelen). Het aantal variabelen dat voor 2016 gebruikt zal worden, is teruggebracht van 307 naar 234. Dat betekent minder administratieve lasten voor ziekenhuizen en toch een grotere bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van zorg omdat er meer aandacht is voor de belangrijkste zorgprocessen.

Meer informatie