Iedere kankerpatiënt een eigen behandeling:Nationale kankerdatabank geopend

Een tumor ontstaat wanneer het dna in een cel verandert. Daardoor begint de cel ongecontroleerd te delen en organen aan te tasten.

De databank verzamelt zowel gezond dna van patiënten als hun tumorcellen. Dat laat zien wat er bij hen is veranderd. Voest koppelt dat vervolgens aan de uitkomst van de behandeling. “We volgen het van begin tot eind. Dan zie je patronen. Wie reageert op welke behandeling? Zo kun je toewerken naar een behandeling op maat.”

 

Gegevens

De databank heeft op dit moment de gegevens van ruim duizend patiënten. In de komende jaren moeten daar zevenduizend mensen bijkomen. Uiteindelijk hoopt de oncoloog dat de databank groeit naar honderdduizenden tumoren. Door: ANP
bron: nu.nl

———————-

De behandeling van kanker is nog onvoldoende afgestemd op de specifieke DNA-kenmerken van de tumoren, vinden oncologen en onderzoekers. Daarom is een landelijke databank geopend, waarin tumorweefsel, bloedsamples en klinische gegevens van kankerpatiënten worden opgeslagen.

De databank, Hartwig Medical Foundation, komt voort uit het Center for Personalized Treatment, een organisatie die in 2010 door oncologen en onderzoekers van het UMC Utrecht, NKI-AVL en Erasmus MC werd opgericht met als doel de totstandkoming van personalized medicine in de oncologie in Nederland. Al bij de oprichting spraken de betrokken oncologen de wens uit dat er een ‘centraal lab’ zou komen, waar biopten worden geanalyseerd en data verzameld. Volgens een woordvoerder van Hartwig Medical Foundation is de huidige databank in oktober 2015 opengegaan op het Science Park in Amsterdam en zijn er inmiddels van 230 patiënten samples geanalyseerd. De nieuwe organisatie wordt ondersteund door twaalf ziekenhuizen, waaronder alle umc’s en het Antoni van Leeuwenhoek. Volgens de woordvoerder staan 15 andere ziekenhuizen op het punt zich aan te sluiten.

De bedoeling van de databank is het ontdekken van patronen tussen verschillende, unieke tumoren en het effect van verschillende behandelingen. Daarvoor moeten – na toestemming van de patiënt – samples worden verzameld van zoveel mogelijk patiënten met kanker. Het verzamelen van dit weefsel gebeurt door artsen die verbonden zijn aan het Center for Personalized Treatment.

De biopten uit de tumoren worden uitgelezen door zogenoemde DNA-sequencers en daarna vergeleken met het DNA-profiel van het bloed, waardoor ‘fouten’ kunnen worden opgespoord. De resultaten worden teruggestuurd naar de arts ter ondersteuning van de diagnose- en behandelkeuzes. Daarnaast moet analyse van de data nieuwe behandelmethodes opleveren en manieren om medicijnen doelgerichter te gebruiken. Dit zou volgens de nieuwe databank ook een kostenbesparing voor de Nederlandse gezondheidszorg moeten opleveren.