Medisch tuchtcolleges: 14% van klachten gegrond, meestal waarschuwing

Geen toename tuchtklachten

Het aantal klachten dat bij de regionale tuchtcolleges (RTG’s) binnenkomt, is de afgelopen jaren niet gestegen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de tuchtcolleges over 2014.

In 2014 kwamen 1575 nieuwe klachten binnen, in 2013 waren dat er 1640. Het aantal mondelinge vooronderzoeken is de afgelopen vijf jaar toegenomen, van 10 procent in 2009 tot 22 procent in 2014. Een vooronderzoek vindt plaats nog voordat een tuchtcollege een zaak in de raadkamer of op een zitting behandelt. Het aandeel zaken dat in de raadkamer al wordt afgedaan (dus niet ter zitting komt) is in die periode ook toegenomen, van 57 naar 75 procent.

Er werden 1710 klachten afgehandeld door de RTG’s, 1125 daarvan hadden betrekking op artsen. Slechts 14 procent werd gegrond verklaard, en bij het gros daarvan werd een waarschuwing opgelegd. Vier artsen werden geschorst, drie werden doorgehaald, één kreeg een gedeeltelijke ontzegging. De meest voorkomende redenen voor de klachten waren onjuiste behandeling/verkeerde diagnose en geen/onvoldoende zorg.

Bij het Centraal Tuchtcollege kwamen 509 zaken binnen. Het haalde 6 artsen door en schorste er 10. Bij de klachten die door RTG’s niet-ontvankelijk of ongegrond waren bevonden, was het CTG het daar vaak mee eens, maar bij gegrond verklaarde zaken een stuk minder vaak: bij drie op de vijf zaken oordeelde het anders.

Het College van Medisch Toezicht lijkt ook weer in beeld: daar zijn in 2014 vier zaken aangebracht, in 2013 twee, en de jaren daarvoor geen enkele.
Sophie Broersen

Zie: Jaarverslag 2014_tcm11-41757 Jaarverslag Tuchtcolleges en College van Medisch Toezicht

Medisch Contact 20 april 2015

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone