Rapporten

Let op: SIN-NL brengt onderstaande publicaties ter kennis van onze lezers, doch wij wijzen U erop dat de inhoud van de rapporten van oa het NIVEL instituut en de Inspectie Gezondheidszorg op zijn minst onvolledig, soms incorrect en zelfs frauduleus is. Zie onze commentaren.

 • Tekst Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst: WGBO
 • Tekst Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Gezondheidszorg: WKKGZ
 • Tekst Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg BIG: register en medisch tuchtrecht
 • Tekst SIN-NL Leidraad Medische Fouten: Leidraad
 • Rapporten olv Inspectie Gezondheidszorg: Patienten kunnen nauwelijks hun recht halen: Inspectie Gezondheidszorg persbericht 379536 oktober 2006

Rapporten mbt patientveiligheid, en gezondheidszorg in Nederland en internationaal

 1. Rapport NIVEL: Monitor_Zorggerelateerde_Schade_2017 28 nov. 2017
 2. Rapport NIVEL:  zorgverleners en burgers over het openbaar maken van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes 12 juni 2017
 3. Rapport IGZ: zwijgcontracten Vaststellingsovereenkomsten in de zorg 18 mei 2017
 4. Rapport IGZ: Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand 18 april 2017
 5. Rapport IGZ: Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A. 18 april 2017
 6. Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid: Aantal ziekenhuis opnames door medicijngebruik fors gestegen 1 febr.2017
 7. Rapport commissie Meurs Een tragische gebeurtenis in Tergooi, dec. 2016
 8. Rapport Patientenfederatie medisch dossier vaak onvolledig Patientenfederatie sept. 2016
 9. Breastimplants_silicone_Netherlands_2015-0100 Report published June 9th 2016
 10. Amphia Ziekenhuis Breda reden verscherpt toezicht IGZ rapport VMS 25-05-2016
 11. Amphia Ziekenhuis Breda veilige toepassing technologie CMT 25-05-2016
 12. Gezamenlijk jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht 2015 31-03-2016
 13. NIVEL_OPEN_eerlijke_omgang_na_klachten-incidenten-ziekenhuis Rapport 2016
 14. IGZ rapportage vervolgonderzoek thematische geboortezorg 10-03-16 PDF maart 2016
 15. NZa ZIN Rapport Ontwikkeling algemene indicatoren met bijlagen, jan. 2016 (PDF) 2016
  NB hierin staat duidelijk vermeld dat er geen inzicht is in kwaliteit van individuele zorgverleners
 16. Benelux-Grensoverschrijdende patientenstromen in de Benelux patienten-zonder-grenzen (PDF) 2016
 17. Inspectie Gezondheids Zorg 2016 Het resultaat telt ziekenhuizen 2014 (PDF) 2016
 18. RIVM nieuwe technologie verkenning 2014, gepubliceerd 23 nov. 2015
 19. Rapportage over de stand van de zorgmarkten NZa 2015 okt. 2015.
 20. IGZ. (2015). Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2016 (PDF)
 21. Rapport RadboudUMC Leren van incidenten dec. 2014
 22. Rapport Diakonessenhuis IGZ  13-11-2014 nov/dec 2014
 23. Nivel proms-handreiking-oktober-2014 gepubliceerd 22 dec 2014 handreiking inzake meten kwaliteit van zorg via Patient Reported Outcome Measurement
 24. IGZ Toezichtplan Cosmetische sector dec. 2014
 25. KlokkenluidersVG – ACHTER DE FAÇADE II – Zwartboek over misstanden in de verstandelijk gehandicapten zorg nov 2014
 26. Rapport Commissie Borstlap inz. functioneren NZa sept. 2014
 27. Rapport ErasmusMC vervolgonderzoek inz Poldermans wetensch. integriteit 25 juli 2014
 28. Rapport IGZ Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut12 juni 2014
 29. Rapport IGZ Veiligheidsbewustzijn in het operatief proces: ook na een calamiteit in teveel ziekenhuizen nog onvoldoende.pdf 23 mei 2014
 30. Rapport Onjuistheid declaraties in opdracht van het St Antoniusziekenhuis 11.2.2014 NZa 11 februari .2014
 31. Medical Errors Report by staff senator Barbara Boxer – 25 april 2014
 32. Rapport Ruwaard van Puttenziekenhuis Inspectie Gezondheidszorg 3 dec. 2013
 33. Rapport Ruwaard van Putten ziekenhuis Onderzoeksraad voor de Veiligheid 3 dec. 2013
 34. Monitor Zorggerelateerde schade 2011-2012 Nivel 18 nov. 2013
 35. Rapport Advies inzake IGZ Raad openbaar bestuur en gezondheidsraad 11 okt. 2013
 36. Rapport HSMR sterftecijfers 2010 Ruwaard van Putten ziekenhuis 14 juni 2013 via RTL
 37. IGZ Rapport Metaal-op-metaal-heupimplantaten 27 mei 2013
 38. VU-rapport-2013-Opvang en schadeafwikkeling medisch handelen Smeehuijzen, Akkermans et al., april 2013
 39. Rapport Rekenkamer Indicatoren voor de kwaliteit van zorg uit 28 maart 2013
 40. Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Veiligheid in perspectief, 24 januari 2013
 41. Vermijdbare en niet-vermijdbare medicatiegerelateerde schade in het ziekenhuis NTVG 27 dec. 2012
 42. Rapport Medirede okt. 2012 sterftecijfers Ruwaard van Putten ziekenhuis, 18 dec.2012 Nieuwsuur
 43. Van incident naar effectief toezicht Rapport Sorgdrager over misstanden IGZ, nov. 2012
 44. Doorpakken: organisatieonderzoek naar de Inspectie Gezondheidszorg Rapport vd Steenhoven, nov. 2012
 45. Rapport Inspectie Gezondheidszorg over falend orthopeed de Bruin, 25 okt 2012
 46. Samenwerking en informatieoverdracht artsen kan beter Onderzoek Nivel en KNMG, sept. 2012
 47. Eindrapport Klinische verloskunde Dokkum , R. Bon m.m.v. M.A. Westerouen van Meeteren, oud-inspecteurs Inspectie Gezondheidszorg, sept. 2012
 48. Rapport NPCF Ketenzorg juni 2012 oa inzake toegang tot medische dossiers2
 49. Rapport NPCF Meldactie samenwerking zorgverleners juni 2012 inzake toegang tot medische dossiers2
 50. Rapport CE-markering medische hulpmiddelen aug. 2011, gepubliceerd door RTL 6 april 2012
 51. Rapport Ombudsman Geen gehoor bij de IGZ 2 april 2012
 52. Rapport IGZ inzake sluiting ZBC Biltstraat Utrecht 29 maart 2012
 53. Rapport Oog voor het onzichtbare inzake uitbraak Klebsiella-bacterie, Commissie Lemstra maart 2012
 54. Samenvatting Rapport NZa: Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2010 februari 2012
 55. Meerjaren beleidsplan IGZ 2012-2015 jan 2012
 56. Rapport IGZ Ziekenhuizen goed op weg met implementatie normen Spoed Eisende Hulpjan. 2012
 57. Toelichting en rapport Falen infectiepreventie in het Maasstadziekenhuis verwijtbaar jan. 2012
 58. Rapport IGZ evaluatie verscherpt toezicht Beth Shalom jan. 2012
 59. Rapport de Vries inzake IGZ en Jelmer dec. 2011-jan. 2012
 60. Beleidsagenda Vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen VWS en IGZ juli 2011- jan./febr. 2012
 61. Brieven Ombudsman inzake Jelmer aan minister Schippers (VWS) en de Tweede Kamer 15 december 2011
 62. Rapport Ombudsman rol IGZ en UMCG bij operatie baby Jelmer dec. 2011
 63. Preventable and Non-Preventable Adverse Drug Events in Hospitals abstract nov. 2011
 64. Publicatie Consumentenbond Resultaten Onderzoek Medische Missers okt. 2011
 65. Rapport IGZ Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) okt. 2011
 66. Rapport BCG Zorg voor waarde sept 2011, gepubliceerd okt 2011
 67. Rapport maagverkleiningen dr Reijnen Onderzoeksraad voor de Veiligheid okt. 2011
 68. Rapport IGZ Staat van Gezondheidszorg 2010-2011 okt. 2011
 69. Rapport IGZ Risico’s ziekenhuiszorg in avond, nacht en weekend sept. 2011
 70. Aansprakelijkheid van de Inspectie Gezondheidszorg voor falend toezicht – Scriptie Nederlands Recht J. Streekstra-van Lieshout – september 2011
 71. RVZ rapport Sturen op gezondheidsdoelen (betalen naar resultaat) juni 2011
 72. Rapport ZonMw door UMCU, Erasmus MC en UMCG inzake euthanasie juni 2011
 73. NZa rapport Toezichtskader zorgplicht zorgverzekeraars mei 2011
 74. Dwaling bij rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers van medische fouten – Mr Sophie Hankes en L. van Leyden – 2011
 75. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care – A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands – Fleur Hasaart – 2011
 76. Cursusboek Patientveiligheid voor AIOS 8 en 9 – C.Kalkman e.a. – 2011
 77. Rapport IGZ geen verwijtbaarheid dood asielzoekster uit Somalie in AZC Leersum, 2011
 78. Nivel rapport kwaliteit EPD huisartsen regio Twente, 2011
 79. Ombudsman samenvatting jaarverslag 2010, 2011
 80. Rapport IGZ , Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid kwaliteit en veiligheid 2011
 81. The Lockton report Disclosure of medical errors. The right thing to do, but what is the cost? 2011
 82. Patientveiligheid: de rol van de bestuurder – Ian Leistikow – 2010
 83. Rapport Lemstra 2 Heel de patient 2010
 84. Rapport Rekenkamer Afstemming in de zorg rond chronische ziekten 2010
 85. Nivel rapport Zorggerelateerde schade 2010.
 86. Nivel rapport Inspectie Gezondheidszorg evaluatie gefaseerd toezicht 2010
 87. Rapport Plexus Praktijkvariatie 2010: onnodige operaties!
 88. Rapport IGZ Ketenzorg trombosedienst niet sluitend 2010
 89. Rapport Zorgbelang Noord-Holland inzake zorg aan slachtoffers van Dr. de Bruin en Waterlandziekenhuis 2010
 90. Rapport Zorgbelang Noord-Holland Ik heb levenslang 2010
 91. Rapport IGZ Het resultaat telt openbare apotheken 2010
 92. Rapport  IGZ  Peroperatief proces uiteindelijk veiliger dec 2010
 93. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: medische fouten kosten 355 miljoen euro per jaar in Nederland 2009
 94. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: medische fouten bij bijna 65% van operaties in Nederland 2009
 95. Rapport Rekenkamer Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen 2009
 96. Rapport Ombudsman : De Inspectie Gezondheidszorg: een papieren tijger? Onderzoek naar het Toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg op de gezondheidszorg voor verstandelijk gehandicapten, 2009
 97. Rapport Leemten in de slachtofferhulpverlening door Prof. van Dijk, criminoloog Universiteit van Tilburg 2009
 98. Uittreksel “Leemten in de slachtofferhulpverlening” 2009
 99. Nivel Rapport Klachten over de gezondheidszorg 2009
 100. Rapport CBO: Rol client bij patientveiligheid 2009
 101. Rapport Lemstra 1 En waar was de patient 2009
 102. Patientveiligheid in de eerstelijnsgezondheidszorg: Stand van zaken J.R.J. De Leeuw et al., Nivel 2008
 103. Disclosure Guidelines Canadian Institute for Patient Safety 2008
 104. ‘Medici beloven beterschap’ – Frouke Tamsma – 2008
 105. Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid over disfunctioneren van afdeling cardiochirurgie Radboudziekenhuis in 2005 2008
 106. Rapport Inspectie Gezondheidszorg Brand Twenteborg Ziekenhuis Almelo 2008
 107. Rapport Stichting de Ombudsman:Overleven in de medische letselschadepraktijk 2008
 108. Voorstel Kabinet nieuwe wet Patientenrechten 2008
 109. Commentaar SIN-NL wet Patientenrechten 2008
 110. Nivel-rapport Oorzaken incidenten en onbedoelde schade ziekenhuizen 2008 (2,3MB)
 111. Brief Minister Klink en Harm wrestling rapport inzake verbeteren medicatie veiligheid 2008
 112. Patiëntveiligheid in de huisartsenpraktijk – De Feijter, C. – november 2007
 113. Guilty, Afraid and Alone- Struggling with Medical Error – Delbanco, Tom M.D., Bell Sigall K. M.D. – New England Journal of Medicine 25 oktober 2007
 114. ‘Fouten melden is prijzenswaardig’ – Meussen, J. – september 2007
 115. Disclosing medical errors to patients: current concepts – Gallagher T.H., Studdert D., Levinson W. – New England Journal of Medicine 28 juni 2007
 116. ‘Arts Radboud ziekenhuis bepleit openheid medische fouten’ – De Gelderlander – 2007
 117. Rapport IGZ over preoperatief traject IGZ 2007
 118. Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen Nivel 2007
 119. Patientveiligheid en Patientenrechten Oratie J. Legemaate 10 mei 2006. Legemaate was jarenlang topjurist bij de artsenorganisatie KNMG. Legemaate beschermde falende artsen en werkte slachtoffers medische fouten tegen! Ook als hoogleraar weigert Legemaate hulp aan slachtoffers medische fouten.
 120. De disfunctionerende hulpverlener. Behoeft de dokter behandeling? – Mr E.W.M. Meulemans – 2006
 121. HARM rapport ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 122. Korte samenvatting HARM rapport: ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 123. When things go wrong, responding to adverse events Harvard rapport 2006
 124. HARM rapport ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006, Korte samenvatting HARM rapport: ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 125. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Het functioneren van de individuele arts – juli 2005
 126. Aegon. Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Eindrapportage Aegon NL Sneller Beter, mei 2005
 127. Advies Onderzoek Patiëntveiligheid, publicatie 48 Raad voor Gezondheidsonderzoek – february 2005
 128. Effects of medical error disclosure and apology. Interview with A. Wu, M.D. – Ch.Guadagnino – 2005
 129. WHO Eight Futures Forum Governance of Patient Safety (3.35mb) 2005
 130. TPG. Het kan echt: betere zorg voor minder geld. De logistiek in de zorg. Eindrapportage TPG voor Sneller Beter – juni 2004
 131. Shell Nederland. Hier werk je veilig, of werk je niet. Eindrapportage Shell Nederland voor Sneller Beter – 2004
 132. TNS NIPO Fouten worden duur betaald: een onderzoek naar medische overdrachtsfouten (deel 2), Henk Foekema en Carolien Hendrix – 2004
 133. Nieuw licht op incidenten. Een methode voor risico-analyse in de patientenzorg – I.P. Leistikow, G.B.Blijham – 2004
 134. Aanwijzingen voor medische fouten Baker et al. 2004, 170 (11) 1678 — Canadian Medical Association Journal Adverse Events study Canada
 135. Hier werk je veilig, of hier werk je niet R. Willems, Shell 2004, mbt veiligheid in de zorg
 136. Deadly medical practices, Trudy Newman on blacklisting of patients – september 2003 – Nederlandse vertaling
 137. The Silence Medicine’s continued quiet refusal to take quality improvement actions has undermined the moral foundations of medical professionalism -M.Millenson – maart 2003
 138. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bassiset Prestatie-indicatoren – 2003
 139. Een gevaar dat de ziel in wil by Andreas Burnier – 2003
 140. Vergissen is menselijk. Blamefree melden doet transparantie toenemen – A.Molendijk, K.Borst, R.van Dolder – 2003
Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone