Rapporten

Let op: SIN-NL brengt onderstaande publicaties ter kennis van onze lezers, doch wij wijzen U erop dat de inhoud van de rapporten van oa het NIVEL instituut en de Inspectie Gezondheidszorg op zijn minst onvolledig, soms incorrect en zelfs frauduleus is. Zie onze commentaren.

 • Tekst Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst: WGBO
 • Tekst Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Gezondheidszorg: WKKGZ
 • Tekst Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg BIG: register en medisch tuchtrecht
 • Tekst SIN-NL Leidraad Medische Fouten: Leidraad
 • Rapporten olv Inspectie Gezondheidszorg: Patienten kunnen nauwelijks hun recht halen: Inspectie Gezondheidszorg persbericht 379536 oktober 2006

Rapporten mbt patientveiligheid, en gezondheidszorg in Nederland en internationaal

 1. Rapport NIVEL inzage in patientendossiers een onderzoek naar het opvragen van een kopie of inzage in het eigen patientendossier 20 april 2018
 2. Rapport IGZ In openheid leren van meldingen 25 jan. 2018
 3. Rapport NIVEL: Monitor_Zorggerelateerde_Schade_2017 28 nov. 2017
 4. Rapport NIVEL:  zorgverleners en burgers over het openbaar maken van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes 12 juni 2017
 5. Rapport IGZ: zwijgcontracten Vaststellingsovereenkomsten in de zorg 18 mei 2017
 6. Rapport IGZ: Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand 18 april 2017
 7. Rapport IGZ: Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A. 18 april 2017
 8. Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid: Aantal ziekenhuis opnames door medicijngebruik fors gestegen 1 febr.2017
 9. Rapport commissie Meurs Een tragische gebeurtenis in Tergooi, dec. 2016
 10. Rapport Patientenfederatie medisch dossier vaak onvolledig Patientenfederatie sept. 2016
 11. Breastimplants_silicone_Netherlands_2015-0100 Report published June 9th 2016
 12. Amphia Ziekenhuis Breda reden verscherpt toezicht IGZ rapport VMS 25-05-2016
 13. Amphia Ziekenhuis Breda veilige toepassing technologie CMT 25-05-2016
 14. Gezamenlijk jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht 2015 31-03-2016
 15. NIVEL_OPEN_eerlijke_omgang_na_klachten-incidenten-ziekenhuis Rapport 2016
 16. IGZ rapportage vervolgonderzoek thematische geboortezorg 10-03-16 PDF maart 2016
 17. NZa ZIN Rapport Ontwikkeling algemene indicatoren met bijlagen, jan. 2016 (PDF) 2016
  NB hierin staat duidelijk vermeld dat er geen inzicht is in kwaliteit van individuele zorgverleners
 18. Benelux-Grensoverschrijdende patientenstromen in de Benelux patienten-zonder-grenzen (PDF) 2016
 19. Inspectie Gezondheids Zorg 2016 Het resultaat telt ziekenhuizen 2014 (PDF) 2016
 20. RIVM nieuwe technologie verkenning 2014, gepubliceerd 23 nov. 2015
 21. Rapportage over de stand van de zorgmarkten NZa 2015 okt. 2015.
 22. IGZ. (2015). Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2016 (PDF)
 23. Rapport RadboudUMC Leren van incidenten dec. 2014
 24. Rapport Diakonessenhuis IGZ  13-11-2014 nov/dec 2014
 25. Nivel proms-handreiking-oktober-2014 gepubliceerd 22 dec 2014 handreiking inzake meten kwaliteit van zorg via Patient Reported Outcome Measurement
 26. IGZ Toezichtplan Cosmetische sector dec. 2014
 27. KlokkenluidersVG – ACHTER DE FAÇADE II – Zwartboek over misstanden in de verstandelijk gehandicapten zorg nov 2014
 28. Rapport Commissie Borstlap inz. functioneren NZa sept. 2014
 29. Rapport ErasmusMC vervolgonderzoek inz Poldermans wetensch. integriteit 25 juli 2014
 30. Rapport IGZ Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut12 juni 2014
 31. Rapport IGZ Veiligheidsbewustzijn in het operatief proces: ook na een calamiteit in teveel ziekenhuizen nog onvoldoende.pdf 23 mei 2014
 32. Rapport Onjuistheid declaraties in opdracht van het St Antoniusziekenhuis 11.2.2014 NZa 11 februari .2014
 33. Medical Errors Report by staff senator Barbara Boxer – 25 april 2014
 34. Rapport NIVEL – Onderzoek naar aard en omvang van de problematiek en disfunctionerende beroepsbeoefenaren in de Nederlandsegezondheidszorg  2013
 35. Rapport Ruwaard van Puttenziekenhuis Inspectie Gezondheidszorg 3 dec. 2013
 36. Rapport Ruwaard van Putten ziekenhuis Onderzoeksraad voor de Veiligheid 3 dec. 2013
 37. Monitor Zorggerelateerde schade 2011-2012 Nivel 18 nov. 2013
 38. Rapport Advies inzake IGZ Raad openbaar bestuur en gezondheidsraad 11 okt. 2013
 39. Rapport HSMR sterftecijfers 2010 Ruwaard van Putten ziekenhuis 14 juni 2013 via RTL
 40. IGZ Rapport Metaal-op-metaal-heupimplantaten 27 mei 2013
 41. VU-rapport-2013-Opvang en schadeafwikkeling medisch handelen Smeehuijzen, Akkermans et al., april 2013
 42. Rapport Rekenkamer Indicatoren voor de kwaliteit van zorg uit 28 maart 2013
 43. Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Veiligheid in perspectief, 24 januari 2013
 44. Vermijdbare en niet-vermijdbare medicatiegerelateerde schade in het ziekenhuis NTVG 27 dec. 2012
 45. Rapport Medirede okt. 2012 sterftecijfers Ruwaard van Putten ziekenhuis, 18 dec.2012 Nieuwsuur
 46. Van incident naar effectief toezicht Rapport Sorgdrager over misstanden IGZ, nov. 2012
 47. Doorpakken: organisatieonderzoek naar de Inspectie Gezondheidszorg Rapport vd Steenhoven, nov. 2012
 48. Rapport Inspectie Gezondheidszorg over falend orthopeed de Bruin, 25 okt 2012
 49. Samenwerking en informatieoverdracht artsen kan beter Onderzoek Nivel en KNMG, sept. 2012
 50. Eindrapport Klinische verloskunde Dokkum , R. Bon m.m.v. M.A. Westerouen van Meeteren, oud-inspecteurs Inspectie Gezondheidszorg, sept. 2012
 51. Rapport NPCF Ketenzorg juni 2012 oa inzake toegang tot medische dossiers2
 52. Rapport NPCF Meldactie samenwerking zorgverleners juni 2012 inzake toegang tot medische dossiers2
 53. Rapport CE-markering medische hulpmiddelen aug. 2011, gepubliceerd door RTL 6 april 2012
 54. Rapport Ombudsman Geen gehoor bij de IGZ 2 april 2012
 55. Rapport IGZ inzake sluiting ZBC Biltstraat Utrecht 29 maart 2012
 56. Rapport Oog voor het onzichtbare inzake uitbraak Klebsiella-bacterie, Commissie Lemstra maart 2012
 57. Samenvatting Rapport NZa: Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2010 februari 2012
 58. Meerjaren beleidsplan IGZ 2012-2015 jan 2012
 59. Rapport IGZ Ziekenhuizen goed op weg met implementatie normen Spoed Eisende Hulpjan. 2012
 60. Toelichting en rapport Falen infectiepreventie in het Maasstadziekenhuis verwijtbaar jan. 2012
 61. Rapport IGZ evaluatie verscherpt toezicht Beth Shalom jan. 2012
 62. Rapport de Vries inzake IGZ en Jelmer dec. 2011-jan. 2012
 63. Beleidsagenda Vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen VWS en IGZ juli 2011- jan./febr. 2012
 64. Brieven Ombudsman inzake Jelmer aan minister Schippers (VWS) en de Tweede Kamer 15 december 2011
 65. Rapport Ombudsman rol IGZ en UMCG bij operatie baby Jelmer dec. 2011
 66. Preventable and Non-Preventable Adverse Drug Events in Hospitals abstract nov. 2011
 67. Publicatie Consumentenbond Resultaten Onderzoek Medische Missers okt. 2011
 68. Rapport IGZ Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) okt. 2011
 69. Rapport BCG Zorg voor waarde sept 2011, gepubliceerd okt 2011
 70. Rapport maagverkleiningen dr Reijnen Onderzoeksraad voor de Veiligheid okt. 2011
 71. Rapport IGZ Staat van Gezondheidszorg 2010-2011 okt. 2011
 72. Rapport IGZ Risico’s ziekenhuiszorg in avond, nacht en weekend sept. 2011
 73. Aansprakelijkheid van de Inspectie Gezondheidszorg voor falend toezicht – Scriptie Nederlands Recht J. Streekstra-van Lieshout – september 2011
 74. RVZ rapport Sturen op gezondheidsdoelen (betalen naar resultaat) juni 2011
 75. Rapport ZonMw door UMCU, Erasmus MC en UMCG inzake euthanasie juni 2011
 76. NZa rapport Toezichtskader zorgplicht zorgverzekeraars mei 2011
 77. Dwaling bij rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers van medische fouten – Mr Sophie Hankes en L. van Leyden – 2011
 78. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care – A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands – Fleur Hasaart – 2011
 79. Cursusboek Patientveiligheid voor AIOS 8 en 9 – C.Kalkman e.a. – 2011
 80. Rapport IGZ geen verwijtbaarheid dood asielzoekster uit Somalie in AZC Leersum, 2011
 81. Nivel rapport kwaliteit EPD huisartsen regio Twente, 2011
 82. Ombudsman samenvatting jaarverslag 2010, 2011
 83. Rapport IGZ , Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid kwaliteit en veiligheid 2011
 84. The Lockton report Disclosure of medical errors. The right thing to do, but what is the cost? 2011
 85. Patientveiligheid: de rol van de bestuurder – Ian Leistikow – 2010
 86. Rapport Lemstra 2 Heel de patient 2010
 87. Rapport Rekenkamer Afstemming in de zorg rond chronische ziekten 2010
 88. Nivel rapport Zorggerelateerde schade 2010.
 89. Nivel rapport Inspectie Gezondheidszorg evaluatie gefaseerd toezicht 2010
 90. Rapport Plexus Praktijkvariatie 2010: onnodige operaties!
 91. Rapport IGZ Ketenzorg trombosedienst niet sluitend 2010
 92. Rapport Zorgbelang Noord-Holland inzake zorg aan slachtoffers van Dr. de Bruin en Waterlandziekenhuis 2010
 93. Rapport Zorgbelang Noord-Holland Ik heb levenslang 2010
 94. Rapport IGZ Het resultaat telt openbare apotheken 2010
 95. Rapport  IGZ  Peroperatief proces uiteindelijk veiliger dec 2010
 96. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: medische fouten kosten 355 miljoen euro per jaar in Nederland 2009
 97. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: medische fouten bij bijna 65% van operaties in Nederland 2009
 98. Rapport Rekenkamer Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen 2009
 99. Rapport Ombudsman : De Inspectie Gezondheidszorg: een papieren tijger? Onderzoek naar het Toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg op de gezondheidszorg voor verstandelijk gehandicapten, 2009
 100. Rapport Leemten in de slachtofferhulpverlening door Prof. van Dijk, criminoloog Universiteit van Tilburg 2009
 101. Uittreksel “Leemten in de slachtofferhulpverlening” 2009
 102. Nivel Rapport Klachten over de gezondheidszorg 2009
 103. Rapport CBO: Rol client bij patientveiligheid 2009
 104. Rapport Lemstra 1 En waar was de patient 2009
 105. Patientveiligheid in de eerstelijnsgezondheidszorg: Stand van zaken J.R.J. De Leeuw et al., Nivel 2008
 106. Disclosure Guidelines Canadian Institute for Patient Safety 2008
 107. ‘Medici beloven beterschap’ – Frouke Tamsma – 2008
 108. Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid over disfunctioneren van afdeling cardiochirurgie Radboudziekenhuis in 2005 2008
 109. Rapport Inspectie Gezondheidszorg Brand Twenteborg Ziekenhuis Almelo 2008
 110. Rapport Stichting de Ombudsman:Overleven in de medische letselschadepraktijk 2008
 111. Voorstel Kabinet nieuwe wet Patientenrechten 2008
 112. Commentaar SIN-NL wet Patientenrechten 2008
 113. Nivel-rapport Oorzaken incidenten en onbedoelde schade ziekenhuizen 2008 (2,3MB)
 114. Brief Minister Klink en Harm wrestling rapport inzake verbeteren medicatie veiligheid 2008
 115. Patiëntveiligheid in de huisartsenpraktijk – De Feijter, C. – november 2007
 116. Guilty, Afraid and Alone- Struggling with Medical Error – Delbanco, Tom M.D., Bell Sigall K. M.D. – New England Journal of Medicine 25 oktober 2007
 117. ‘Fouten melden is prijzenswaardig’ – Meussen, J. – september 2007
 118. Disclosing medical errors to patients: current concepts – Gallagher T.H., Studdert D., Levinson W. – New England Journal of Medicine 28 juni 2007
 119. ‘Arts Radboud ziekenhuis bepleit openheid medische fouten’ – De Gelderlander – 2007
 120. Rapport IGZ over preoperatief traject IGZ 2007
 121. Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen Nivel 2007
 122. Patientveiligheid en Patientenrechten Oratie J. Legemaate 10 mei 2006. Legemaate was jarenlang topjurist bij de artsenorganisatie KNMG. Legemaate beschermde falende artsen en werkte slachtoffers medische fouten tegen! Ook als hoogleraar weigert Legemaate hulp aan slachtoffers medische fouten.
 123. De disfunctionerende hulpverlener. Behoeft de dokter behandeling? – Mr E.W.M. Meulemans – 2006
 124. HARM rapport ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 125. Korte samenvatting HARM rapport: ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 126. When things go wrong, responding to adverse events Harvard rapport 2006
 127. HARM rapport ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006, Korte samenvatting HARM rapport: ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 128. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Het functioneren van de individuele arts – juli 2005
 129. Aegon. Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Eindrapportage Aegon NL Sneller Beter, mei 2005
 130. Advies Onderzoek Patiëntveiligheid, publicatie 48 Raad voor Gezondheidsonderzoek – february 2005
 131. Effects of medical error disclosure and apology. Interview with A. Wu, M.D. – Ch.Guadagnino – 2005
 132. WHO Eight Futures Forum Governance of Patient Safety (3.35mb) 2005
 133. TPG. Het kan echt: betere zorg voor minder geld. De logistiek in de zorg. Eindrapportage TPG voor Sneller Beter – juni 2004
 134. Shell Nederland. Hier werk je veilig, of werk je niet. Eindrapportage Shell Nederland voor Sneller Beter – 2004
 135. TNS NIPO Fouten worden duur betaald: een onderzoek naar medische overdrachtsfouten (deel 2), Henk Foekema en Carolien Hendrix – 2004
 136. Nieuw licht op incidenten. Een methode voor risico-analyse in de patientenzorg – I.P. Leistikow, G.B.Blijham – 2004
 137. Aanwijzingen voor medische fouten Baker et al. 2004, 170 (11) 1678 — Canadian Medical Association Journal Adverse Events study Canada
 138. Hier werk je veilig, of hier werk je niet R. Willems, Shell 2004, mbt veiligheid in de zorg
 139. Deadly medical practices, Trudy Newman on blacklisting of patients – september 2003 – Nederlandse vertaling
 140. The Silence Medicine’s continued quiet refusal to take quality improvement actions has undermined the moral foundations of medical professionalism -M.Millenson – maart 2003
 141. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bassiset Prestatie-indicatoren – 2003
 142. Een gevaar dat de ziel in wil by Andreas Burnier – 2003
 143. Vergissen is menselijk. Blamefree melden doet transparantie toenemen – A.Molendijk, K.Borst, R.van Dolder – 2003