Rapporten

Let op: SIN-NL brengt onderstaande publicaties ter kennis van onze lezers, doch wij wijzen U erop dat de inhoud van de rapporten van oa het NIVEL instituut en de Inspectie Gezondheidszorg op zijn minst onvolledig, soms incorrect en zelfs frauduleus is. Zie onze commentaren.

 • Tekst Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst: WGBOR
 • Tekst Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Gezondheidszorg: WKKGZ
 • Tekst Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg BIG: register en medisch tuchtrecht
 • Tekst SIN-NL Leidraad Medische Fouten: Leidraad
 • Rapporten olv Inspectie Gezondheidszorg: Patienten kunnen nauwelijks hun recht halen: Inspectie Gezondheidszorg persbericht 379536 oktober 2006

Rapporten mbt patientveiligheid, en gezondheidszorg in Nederland en internationaal

 1. Rapport IGZ: Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand 18 april 2017
 2. Rapport IGZ: Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A. 18 april 2017
 3. Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid: Aantal ziekenhuis opnames door medicijngebruik fors gestegen 1 febr.2017
 4. Rapport commissie Meurs Een tragische gebeurtenis in Tergooi, dec. 2016
 5. Rapport Patientenfederatie medisch dossier vaak onvolledig Patientenfederatie sept. 2016
 6. Breastimplants_silicone_Netherlands_2015-0100 Report published June 9th 2016
 7. Amphia Ziekenhuis Breda reden verscherpt toezicht IGZ rapport VMS 25-05-2016
 8. Amphia Ziekenhuis Breda veilige toepassing technologie CMT 25-05-2016
 9. Gezamenlijk jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht 2015 31-03-2016
 10. NIVEL_OPEN_eerlijke_omgang_na_klachten-incidenten-ziekenhuis Rapport 2016
 11. IGZ rapportage vervolgonderzoek thematische geboortezorg 10-03-16 PDF maart 2016
 12. NZa ZIN Rapport Ontwikkeling algemene indicatoren met bijlagen, jan. 2016 (PDF) 2016
  NB hierin staat duidelijk vermeld dat er geen inzicht is in kwaliteit van individuele zorgverleners
 13. Benelux-Grensoverschrijdende patientenstromen in de Benelux patienten-zonder-grenzen (PDF) 2016
 14. Inspectie Gezondheids Zorg 2016 Het resultaat telt ziekenhuizen 2014 (PDF) 2016
 15. RIVM nieuwe technologie verkenning 2014, gepubliceerd 23 nov. 2015
 16. Rapportage over de stand van de zorgmarkten NZa 2015 okt. 2015.
 17. IGZ. (2015). Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2016 (PDF)
 18. Rapport RadboudUMC Leren van incidenten dec. 2014
 19. Rapport Diakonessenhuis IGZ  13-11-2014 nov/dec 2014
 20. Nivel proms-handreiking-oktober-2014 gepubliceerd 22 dec 2014 handreiking inzake meten kwaliteit van zorg via Patient Reported Outcome Measurement
 21. IGZ Toezichtplan Cosmetische sector dec. 2014
 22. KlokkenluidersVG – ACHTER DE FAÇADE II – Zwartboek over misstanden in de verstandelijk gehandicapten zorg nov 2014
 23. Rapport Commissie Borstlap inz. functioneren NZa sept. 2014
 24. Rapport ErasmusMC vervolgonderzoek inz Poldermans wetensch. integriteit 25 juli 2014
 25. Rapport IGZ Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut12 juni 2014
 26. Rapport IGZ Veiligheidsbewustzijn in het operatief proces: ook na een calamiteit in teveel ziekenhuizen nog onvoldoende.pdf 23 mei 2014
 27. Rapport Onjuistheid declaraties in opdracht van het St Antoniusziekenhuis 11.2.2014 NZa 11 februari .2014
 28. Medical Errors Report by staff senator Barbara Boxer – 25 april 2014
 29. Rapport Ruwaard van Puttenziekenhuis Inspectie Gezondheidszorg 3 dec. 2013
 30. Rapport Ruwaard van Putten ziekenhuis Onderzoeksraad voor de Veiligheid 3 dec. 2013
 31. Monitor Zorggerelateerde schade 2011-2012 Nivel 18 nov. 2013
 32. Rapport Advies inzake IGZ Raad openbaar bestuur en gezondheidsraad 11 okt. 2013
 33. Rapport HSMR sterftecijfers 2010 Ruwaard van Putten ziekenhuis 14 juni 2013 via RTL
 34. IGZ Rapport Metaal-op-metaal-heupimplantaten 27 mei 2013
 35. VU-rapport-2013-Opvang en schadeafwikkeling medisch handelen Smeehuijzen, Akkermans et al., april 2013
 36. Rapport Rekenkamer Indicatoren voor de kwaliteit van zorg uit 28 maart 2013
 37. Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Veiligheid in perspectief, 24 januari 2013
 38. Vermijdbare en niet-vermijdbare medicatiegerelateerde schade in het ziekenhuis NTVG 27 dec. 2012
 39. Rapport Medirede okt. 2012 sterftecijfers Ruwaard van Putten ziekenhuis, 18 dec.2012 Nieuwsuur
 40. Van incident naar effectief toezicht Rapport Sorgdrager over misstanden IGZ, nov. 2012
 41. Doorpakken: organisatieonderzoek naar de Inspectie Gezondheidszorg Rapport vd Steenhoven, nov. 2012
 42. Rapport Inspectie Gezondheidszorg over falend orthopeed de Bruin, 25 okt 2012
 43. Samenwerking en informatieoverdracht artsen kan beter Onderzoek Nivel en KNMG, sept. 2012
 44. Eindrapport Klinische verloskunde Dokkum , R. Bon m.m.v. M.A. Westerouen van Meeteren, oud-inspecteurs Inspectie Gezondheidszorg, sept. 2012
 45. Rapport NPCF Ketenzorg juni 2012 oa inzake toegang tot medische dossiers2
 46. Rapport NPCF Meldactie samenwerking zorgverleners juni 2012 inzake toegang tot medische dossiers2
 47. Rapport CE-markering medische hulpmiddelen aug. 2011, gepubliceerd door RTL 6 april 2012
 48. Rapport Ombudsman Geen gehoor bij de IGZ 2 april 2012
 49. Rapport IGZ inzake sluiting ZBC Biltstraat Utrecht 29 maart 2012
 50. Rapport Oog voor het onzichtbare inzake uitbraak Klebsiella-bacterie, Commissie Lemstra maart 2012
 51. Samenvatting Rapport NZa: Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2010 februari 2012
 52. Meerjaren beleidsplan IGZ 2012-2015 jan 2012
 53. Rapport IGZ Ziekenhuizen goed op weg met implementatie normen Spoed Eisende Hulpjan. 2012
 54. Toelichting en rapport Falen infectiepreventie in het Maasstadziekenhuis verwijtbaar jan. 2012
 55. Rapport IGZ evaluatie verscherpt toezicht Beth Shalom jan. 2012
 56. Rapport de Vries inzake IGZ en Jelmer dec. 2011-jan. 2012
 57. Beleidsagenda Vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen VWS en IGZ juli 2011- jan./febr. 2012
 58. Brieven Ombudsman inzake Jelmer aan minister Schippers (VWS) en de Tweede Kamer 15 december 2011
 59. Rapport Ombudsman rol IGZ en UMCG bij operatie baby Jelmer dec. 2011
 60. Preventable and Non-Preventable Adverse Drug Events in Hospitals abstract nov. 2011
 61. Publicatie Consumentenbond Resultaten Onderzoek Medische Missers okt. 2011
 62. Rapport IGZ Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) okt. 2011
 63. Rapport BCG Zorg voor waarde sept 2011, gepubliceerd okt 2011
 64. Rapport maagverkleiningen dr Reijnen Onderzoeksraad voor de Veiligheid okt. 2011
 65. Rapport IGZ Staat van Gezondheidszorg 2010-2011 okt. 2011
 66. Rapport IGZ Risico’s ziekenhuiszorg in avond, nacht en weekend sept. 2011
 67. Aansprakelijkheid van de Inspectie Gezondheidszorg voor falend toezicht – Scriptie Nederlands Recht J. Streekstra-van Lieshout – september 2011
 68. RVZ rapport Sturen op gezondheidsdoelen (betalen naar resultaat) juni 2011
 69. Rapport ZonMw door UMCU, Erasmus MC en UMCG inzake euthanasie juni 2011
 70. NZa rapport Toezichtskader zorgplicht zorgverzekeraars mei 2011
 71. Dwaling bij rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers van medische fouten – Mr Sophie Hankes en L. van Leyden – 2011
 72. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care – A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands – Fleur Hasaart – 2011
 73. Cursusboek Patientveiligheid voor AIOS 8 en 9 – C.Kalkman e.a. – 2011
 74. Rapport IGZ geen verwijtbaarheid dood asielzoekster uit Somalie in AZC Leersum, 2011
 75. Nivel rapport kwaliteit EPD huisartsen regio Twente, 2011
 76. Ombudsman samenvatting jaarverslag 2010, 2011
 77. Rapport IGZ , Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid kwaliteit en veiligheid 2011
 78. The Lockton report Disclosure of medical errors. The right thing to do, but what is the cost? 2011
 79. Patientveiligheid: de rol van de bestuurder – Ian Leistikow – 2010
 80. Rapport Lemstra 2 Heel de patient 2010
 81. Rapport Rekenkamer Afstemming in de zorg rond chronische ziekten 2010
 82. Nivel rapport Zorggerelateerde schade 2010.
 83. Nivel rapport Inspectie Gezondheidszorg evaluatie gefaseerd toezicht 2010
 84. Rapport Plexus Praktijkvariatie 2010: onnodige operaties!
 85. Rapport IGZ Ketenzorg trombosedienst niet sluitend 2010
 86. Rapport Zorgbelang Noord-Holland inzake zorg aan slachtoffers van Dr. de Bruin en Waterlandziekenhuis 2010
 87. Rapport Zorgbelang Noord-Holland Ik heb levenslang 2010
 88. Rapport IGZ Het resultaat telt openbare apotheken 2010
 89. Rapport  IGZ  Peroperatief proces uiteindelijk veiliger dec 2010
 90. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: medische fouten kosten 355 miljoen euro per jaar in Nederland 2009
 91. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: medische fouten bij bijna 65% van operaties in Nederland 2009
 92. Rapport Rekenkamer Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen 2009
 93. Rapport Ombudsman : De Inspectie Gezondheidszorg: een papieren tijger? Onderzoek naar het Toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg op de gezondheidszorg voor verstandelijk gehandicapten, 2009
 94. Rapport Leemten in de slachtofferhulpverlening door Prof. van Dijk, criminoloog Universiteit van Tilburg 2009
 95. Uittreksel “Leemten in de slachtofferhulpverlening” 2009
 96. Nivel Rapport Klachten over de gezondheidszorg 2009
 97. Rapport CBO: Rol client bij patientveiligheid 2009
 98. Rapport Lemstra 1 En waar was de patient 2009
 99. Patientveiligheid in de eerstelijnsgezondheidszorg: Stand van zaken J.R.J. De Leeuw et al., Nivel 2008
 100. Disclosure Guidelines Canadian Institute for Patient Safety 2008
 101. ‘Medici beloven beterschap’ – Frouke Tamsma – 2008
 102. Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid over disfunctioneren van afdeling cardiochirurgie Radboudziekenhuis in 2005 2008
 103. Rapport Inspectie Gezondheidszorg Brand Twenteborg Ziekenhuis Almelo 2008
 104. Rapport Stichting de Ombudsman:Overleven in de medische letselschadepraktijk 2008
 105. Voorstel Kabinet nieuwe wet Patientenrechten 2008
 106. Commentaar SIN-NL wet Patientenrechten 2008
 107. Nivel-rapport Oorzaken incidenten en onbedoelde schade ziekenhuizen 2008 (2,3MB)
 108. Brief Minister Klink en Harm wrestling rapport inzake verbeteren medicatie veiligheid 2008
 109. Patiëntveiligheid in de huisartsenpraktijk – De Feijter, C. – november 2007
 110. Guilty, Afraid and Alone- Struggling with Medical Error – Delbanco, Tom M.D., Bell Sigall K. M.D. – New England Journal of Medicine 25 oktober 2007
 111. ‘Fouten melden is prijzenswaardig’ – Meussen, J. – september 2007
 112. Disclosing medical errors to patients: current concepts – Gallagher T.H., Studdert D., Levinson W. – New England Journal of Medicine 28 juni 2007
 113. ‘Arts Radboud ziekenhuis bepleit openheid medische fouten’ – De Gelderlander – 2007
 114. Rapport IGZ over preoperatief traject IGZ 2007
 115. Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen Nivel 2007
 116. Patientveiligheid en Patientenrechten Oratie J. Legemaate 10 mei 2006. Legemaate was jarenlang topjurist bij de artsenorganisatie KNMG. Legemaate beschermde falende artsen en werkte slachtoffers medische fouten tegen! Ook als hoogleraar weigert Legemaate hulp aan slachtoffers medische fouten.
 117. De disfunctionerende hulpverlener. Behoeft de dokter behandeling? – Mr E.W.M. Meulemans – 2006
 118. HARM rapport ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 119. Korte samenvatting HARM rapport: ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 120. When things go wrong, responding to adverse events Harvard rapport 2006
 121. HARM rapport ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006, Korte samenvatting HARM rapport: ziekenhuisopnames door medicatiefouten 2006
 122. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Het functioneren van de individuele arts – juli 2005
 123. Aegon. Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Eindrapportage Aegon NL Sneller Beter, mei 2005
 124. Advies Onderzoek Patiëntveiligheid, publicatie 48 Raad voor Gezondheidsonderzoek – february 2005
 125. Effects of medical error disclosure and apology. Interview with A. Wu, M.D. – Ch.Guadagnino – 2005
 126. WHO Eight Futures Forum Governance of Patient Safety (3.35mb) 2005
 127. TPG. Het kan echt: betere zorg voor minder geld. De logistiek in de zorg. Eindrapportage TPG voor Sneller Beter – juni 2004
 128. Shell Nederland. Hier werk je veilig, of werk je niet. Eindrapportage Shell Nederland voor Sneller Beter – 2004
 129. TNS NIPO Fouten worden duur betaald: een onderzoek naar medische overdrachtsfouten (deel 2), Henk Foekema en Carolien Hendrix – 2004
 130. Nieuw licht op incidenten. Een methode voor risico-analyse in de patientenzorg – I.P. Leistikow, G.B.Blijham – 2004
 131. Aanwijzingen voor medische fouten Baker et al. 2004, 170 (11) 1678 — Canadian Medical Association Journal Adverse Events study Canada
 132. Hier werk je veilig, of hier werk je niet R. Willems, Shell 2004, mbt veiligheid in de zorg
 133. Deadly medical practices, Trudy Newman on blacklisting of patients – september 2003 – Nederlandse vertaling
 134. The Silence Medicine’s continued quiet refusal to take quality improvement actions has undermined the moral foundations of medical professionalism -M.Millenson – maart 2003
 135. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bassiset Prestatie-indicatoren – 2003
 136. Een gevaar dat de ziel in wil by Andreas Burnier – 2003
 137. Vergissen is menselijk. Blamefree melden doet transparantie toenemen – A.Molendijk, K.Borst, R.van Dolder – 2003
Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone