Literatuur aansprakelijkheid medische fouten

Hieronder literatuur betreffende aansprakelijkheid voor medische fouten en rechtsverhoudingen tussen artsen, ziekenhuizen en patiënten.


Masterscriptie Sanne van Bemmel (2015) – Universiteit van Amsterdam


Proefschrift Rolinka Wijne (2013) – Erasmus Universiteit Rotterdam

Let op: Mevr. mr. dr. R. Wijne is juriste lid van het medisch tuchtcollege te Den Haag.

Gelijk bekend beschermen medische tuchtcolleges veelal falende artsen in plaats van weerloze en kwetsbare patiënten.

Op 15 maart 2016 heeft Mevr. Wijne als lid van het medisch tuchtcollege te Den Haag aan cardioloog J. P. G. Wassing:

  • een berisping opgelegd wegens de onnodige dood van de 16 jarige Roos in 2013
  • een voorwaardelijke schorsing opgelegd voor de onnodige dood van de 19 jarige Juri in 2015.

Overige leden van het medisch tuchtcollege t.a.v. Dr. Wassing waren: mr. L.J. Sarlemijn (voorzitter);
dr. R.W. Koster, dr. B. van Ek en dr. J.P van der Sluijs (leden-arts) en bijgestaan door mr. E.C. Zandman (secretaris).

Wassing werd verdedigd door advocate W. Kastelein, hoed u voor deze dame.
Zij staat regelmatig falende artsen bij.