Kreeg Jansen Steur een certificate of current professional standing van de IGZ?

Commentaar SIN-NL.
Heeft het ziekenhuis in Heilbronn offciele documenten van Jansen Steur gevraagd, bij zijn indiensttreding?
Heeft Jansen Steur een kopie van zijn paspoort ingeleverd?
Dan stond daarop alleen de naam E.N.H. Jansen Steur…met zijn juiste geboortedatum, tenzij Jansen Steur beschikt over een frauduleus paspoort of identiteitskaart.
Heeft Jansen Steur een certificate of current professional standing aangevraagd bij de Inspectie Gezondheidszorg?
Kreeg Jansen Steur een certificate of current professional standing?
Heeft hij dit bij personeelszaken van het ziekenhuis Heilbronn ingeleverd?
Of heeft Jansen Steur een frauduleus certificate ingeleverd of helemaal geen certificate?
Wat is de rol van de Inspectie Gezondheidszorg IGZ onder leiding van dr Herre Kingma die in 2003 Jansen Steur bij het MST liet wegsturen met een vertrekpremie van 250.000 euro?
Waarom is de IGZ zo laks?
Hoe controleert de IGZ de professionele status van buitenlandse artsen die in Nederland willen werken?
Wie controleert de IGZ?
Waarom zwijgen de artsenorganisaties KNMG en de Orde van Medisch Specialisten? Uit eigenbelang?
Disfunctionerende artsen mogen niet werkzaam zijn als arts, niet in Nederland, maar ook niet in de EU of elders in de wereld: dit is het algemeen belang.
Lees Certificate of current professionale standing: systeem NL arts in buitenland
NB SIN-NL bepleit uiteraard een openbare online internationale zwarte lijst te raadplegen voor iedere wereldburger.
Het IMI-systeem is een Europees online systeem tussen overheden en hun organisaties.
Bovendien zouden nationale overheden verplicht moeten worden om aan het land van herkomst te melden dat artsen in het nieuwe land werken, met datum aanvang en plaats van functioneren.
Overheden dienen hun burgers te beschermen tegen falende artsen en niet falende artsen te beschermen.

8 januari 2013 door: Skipr Redactie bron: www.skipr.nl
Vraagtekens rondom verklaring Jansen Steur
Medische organisaties tasten in het duister over de verklaring van geen bezwaar die de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur zou hebben gehad. Het Duitse ziekenhuis waar hij tot afgelopen weekend werkte, meldde maandag dat de arts een Nederlandse verklaring van goed gedrag had, compleet met beëdigde Duitse vertaling.
De landelijke artsenfederatie KNMG zegt ook erg benieuwd te zijn naar de mogelijke verklaring van Jansen Steur.
Gedragscode
“Een paar jaar geleden is er door de Europese Commissie een gedragscode opgesteld wat binnen lidstaten aan documenten van een arts mag worden gevraagd. Als bijvoorbeeld een Duitse arts in Nederland komt werken, wordt om zijn originele diploma en een bewijs van geldige registratie als arts gevraagd. In die registratie staat dat de arts in zijn of haar land van herkomst zijn beroep mag uitoefenen”, aldus een woordvoerster van de KNMG. Die registratie moet actueel zijn, dus niet ouder dan drie maanden “Ik vermoed dat in Duitsland om dezelfde documenten is gevraagd aan Jansen Steur, maar dat is gissen.”
BIG
Dat bewijs van registratie zou Jansen Steur vanuit Nederland nooit hebben gekregen, omdat hij hier zijn beroep niet meer mag uitoefenen sinds hij zichzelf in 2003 heeft laten uitschrijven uit het register voor artsen (BIG-register). Hij was daarvoor ontslagen uit het Medisch Spectrum Twente na meerdere fout gestelde diagnoses. Tegen de ex-neurloog loopt, wat Justitie in Almelo noemt, “de grootste medische strafzaak ooit in Nederland”.
Het kan ook zijn dat Jansen Steur een zogenaamde ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ heeft overlegd aan de Duitse autoriteiten. Een dergelijke verklaring wordt door het ministerie van Justitie afgegeven en is “een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving”. Als Jansen Steur geen strafblad heeft, kan hij zo’n verklaring krijgen. “In Nederland wordt een dergelijke verklaring niet gevraagd van buitenlandse artsen”, aldus de woordvoerster van het KNMG.
Strafbare feiten
Het OM verdenkt de specialist van 21 strafbare feiten. Zo zou een vrouw zelfmoord hebben gepleegd nadat ze ten onrechte te horen had gekregen dat ze alzheimer had. Ook twee andere vrouwen en zes mannen hoorden de diagnose alzheimer, parkinson of MS, terwijl ze die ziekte helemaal niet hadden.
De neuroloog wordt verder verdacht van het valselijk voorschrijven van medicijnen, het stelen van receptenblokken van een collega en van zichzelf valselijk verdovende middelen voorschrijven. Ook verduisterde de man 88.000 euro van een stichting voor wetenschappelijk onderzoek, waarvan hijzelf 5 jaar lang voorzitter was. (ANP)