KOM: “Tachtig procent tandartsen fraudeert”

Om een kwalitatieve tandheelkundige behandeling te kunnen geven, fraudeert tachtig procent van de Nederlandse tandartsen. Dat concludeert het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM), een initiatief van de Stichting Onafhankelijk Hulpverlening (SOH). KOM baseert z’n conclusie op een peiling onder de ongeveer honderd tandartsen die op donderdag 17 maart het oprichtingscongres van KOM bezochten. Zo’n tachtig aanwezigen beaamden te ‘frauderen’ om toch de in hun ogen noodzakelijke kwalitatieve behandeling te kunnen bieden. Onder hen KOM-voorzitter Hans Beekmans, tandarts in Laren, die constateerde dat de doorsnee tandarts die kwaliteit tracht te leveren, in een spagaat terecht komt tussen wettelijk ontoelaatbaar handelen en de wens om toch kwaliteit en innovatief werk te leveren. Hij riep de politiek op tandartsen de mogelijkheid te geven om echte verrichtingen te mogen declareren en de patiënt weer de zeggenschap terug te geven over de eigen mondzorg. Het KOM werd tijdens de bijeenkomst gelanceerd door het in januari opgerichte Kwaliteitskeurmerk voor tandartsen. Het KOM bestaat uit ‘top-tandartsen’ die naar eigen zeggen gaan voor honderd procent kwaliteit in de mondzorg en die iedere inmenging van een derde partij zoals politiek en verzekeraars negeert als het om aantasting van die maximale kwaliteit gaat. (EB)