Na KNO-calamiteiten: UMCU was teveel “verblind door successen”

UMCU was teveel “verblind door successen”

Het UMC Utrecht heeft niet goed naar zijn eigen medewerkers geluisterd, erkent de bestuursvoorzitter. Na de calamiteiten op de afdeling KNO is het UMC Utrecht met een nieuw leiderschapsprogramma gestart.
Misschien had het UMCU de aandacht teveel gericht op successen en te weinig op de persoonlijke relaties en de schaduwkanten. Dat zegt Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMCU, in haar “honderddagenspeech”.

Calamiteiten
De naar haar zeggen ‘negatieve berichtgeving’ en in het bijzonder het programma Zembla dat verhaalde over calamiteiten op de afdeling KNO, heeft het UMCU met de neus op de feiten gedrukt. Schneider: ‘Het was een shock om te merken dat collega’s naar de inspectie en de pers gaan om melding te maken van een verkeerde leiderschapscultuur en niet-gemelde calamiteiten. Zijn zij dan niet gezien en intern door ons niet tijdig gehoord? Hadden zij niks aan de vertrouwenspersoon, de ombudsfunctionaris of de klokkenluidersregeling?’

Het UMCU gaat deze regelingen waar nodig aanscherpen en vooral de bekendheid daarvan vergroten. ‘Zodat iedereen die daar behoefte aan heeft er gebruik van kan maken.’ Schneider vindt ook dat zorgprofessionals opener moeten zijn naar de patient en dat de empathie in brieven naar patienten soms ontbreekt. Ook daar onderneemt het UMCU actie.

Verdediging
Schneider zegt te hebben geleerd van de manier waarop het UMCU met de negatieve berichtgeving om is gegaan. Direct schoot het ziekenhuis in de verdediging: ‘We zijn ons onmiddellijk gaan verdedigen: we doen toch zoveel goede dingen, hoe kunnen ze dat over ons zeggen? Daarna waren we verdrietig, we doen toch zo ontzettend ons best. En inmiddels is er acceptatie.’

Teamwerk
Schneider wil toe naar een collectieve professionaliteit. Dat houdt in dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het functioneren en de uitkomst van het handelen van het hele team. ‘Teamwerk betekent niet in je eentje werken aan je eigen reputatie, maar samenwerken. Topspelers moeten ook teamspelers zijn. Niet concurreren met je collega maar elkaar dingen gunnen, om onze collectieve ambitie waar te maken.’

Leiderschapsprogramma
Het UMCU is begin 2015 de strategie Connecting U is gestart. Een programma dat de verbinding met elkaar en met patiënten beter moet gaan maken. ‘Het leiderschapsprogramma daarbinnen is erop gericht om echt naar elkaar te leren luisteren, om te ontdekken welke behoeften er leven zodat we die kunnen vervullen. Niet omdat dat niet gebeurt, maar omdat het beter kan en moet.’

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone