KNMG-voorzitter Van der Gaag treedt vervroegd af: ontmaskerd!

Commentaar SIN-NL
Zeer opmerkelijk en zolang SIN-NL meedraait als stakeholder in de medische sector nog niet eerder voorgekomen: de voorzitter van de artsenorganisatie KNMG,  arts en medisch specialist maakt zijn termijn niet af en treedt – om vage redenen- plotseling vervroegd af.
Wellicht is zijn besluit beinvloed door zijn recente ontmaskering als buurman van de rechter-raadsheer Mr H. Wammes van het Gerechtshof Arnhem dat in medische zaken bewijsmateriaal volledig negeerde ten gunste van falende artsen?
Zie De leugens van dr Kuks en corrupte rechters mini-docu 6.20-7.33 2016 homepagina www.sin-nl.org
Zie: oproep SIN-NL tot ontslag van der Gaag 30 juni 2014
———————————————–
 KNMG-voorzitter Van der Gaag treedt af

Een jaar voor het verstrijken van zijn zittingsperiode stapt Rutger Jan van der Gaag per 1 maart  2016 op als voorzitter van de KNMG. Hij doet dit in goed overleg met het federatiebestuur, omdat hij, naar eigen zeggen, het voorzitterschap niet meer in volle breedte waar kan maken en zijn werkzaamheden meer wil focussen.

Foto: Maarten Hartman Foto: Maarten Hartman

Na 1 maart zal Van der Gaag zich voor de KNMG blijven bezighouden met het buitenlandbeleid van de KNMG; hij is actief binnen de Council van de World Medical Association en vicevoorzitter van de Europese artsenorganisatie CPME.

Voorzitter René Héman van de Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid neemt vanaf 1 maart 2016 het voorzitterschap van de KNMG ad interim waar. In het voorjaar maakt de KNMG meer bekend over de procedure voor het werven van een nieuwe voorzitter van de artsenfederatie.