KNMG en LHV tegen aftapwet

De KNMG en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maken zich ernstige zorgen over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), beter bekend als ‘aftapwet’ of ‘sleepwet’. Volgens de organisaties zet deze wet het medisch beroepsgeheim onder druk.

In juli werd de aftapwet, die veiligheids- en inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden geeft, door de Eerste Kamer aangenomen. De KNMG stelt dat deze wet ‘het beroepsgeheim niet ongemoeid laat’ en zegt zich ‘ernstig zorgen te maken over de impact van de wet’. De LHV is ‘fel tegen’ uitbreiding van de bevoegdheden, zo meldt die organisatie, omdat het de diensten toegang kan geven tot ICT-systemen in de zorg. ‘In de memorie van toelichting op de wet staat zelfs expliciet vermeld dat er voor artsen, in tegenstelling tot advocaten, geen verschoningsrecht geldt’, aldus de LHV. ‘Er is dus bewust voor gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten geen uitzondering te maken.’

Beide organisaties betreuren het dat in een eerder rondetafelgesprek met de Tweede Kamer geen partijen uit de zorg zijn betrokken. De KNMG zegt in gesprek te zijn met de betrokken ministeries om te kijken of er toch nog voorwaarden kunnen worden verbonden aan het verwerken van medische gegevens door veiligheidsdiensten. De LHV wil met de KNMG en andere zorgorganisaties optrekken om te kijken wat er nog gedaan kan worden ‘om de risico’s voor het medisch beroepsgeheim te beperken’.

Twee in ICT gespecialiseerde artsen riepen deze zomer de KNMG al op om zich tegen deze wet uit te spreken. Beroepsverenigingen voor advocaten en journalisten houden tot 16 oktober een actie, waarbij ze proberen voldoende handtekeningen te verzamelen om een referendum over de wet af te dwingen.

Lees ook:

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone