Jansen Steur staat niet in het BIGregister, moet dit misschien wel gebeuren?

SIN-NL stelt voor dat het BIG register wel vermeldt dat artsen zichzelf uitschrijven, want tot op heden vermeldt het BIG register dit niet.
De IGZ en het MST vroegen aan Jansen Steur om zichzelf uit te schrijven, vermoedelijk als ruil om geen tuchtprocedure aan te spannen….. Let wel Jansen Steur heeft ong. 10.000 euro per maand gedurende twee jaar als vertrekpremie gekregen van het MST met medeweten van de Inspectie Gezondheidszorg.
Nu vermeldt de Big registratie uitsluitend artsen die tijdelijk of definitief geschorst zijn, alsmede degene die een berisping hebben gekregen. Een berisping is echter een hele grote zeldzaamheid, laat staan een schorsing, minder dan 20% van de veroordeelde artsen krijgt meestal een waarschuwing, zelfs bij overlijden van de patient.
Disfunctioneren dient gedefinieerd te worden als schenden van de zorgplicht met ernstige gevolgen voor de patient.
SIN-NL heeft van de rechter toestemming gekregen van handhaving van de online zwarte lijst artsen wegens schenden van de zorgplicht. Jansen Steur staat uiteraard op de zwarte lijst van SIN-NL.
Het moge interessant zijn na te gaan waar Robert Heintjes disfunctionerend vaatchirurg uit Venlo en Winschoten zich nu bevindt en of hij als arts werkzaam is, wellicht nog steeds Schotland. De IGZ heeft tav Heintjes laten weten dat het belangrijk is dat Heintjes niet meer in NL werkzaam is en bekommert zich blijkbaar niet om het welzijn van andere wereldburgers.
NB Een gedeelte van bovenstaande tekst staat gepubliceerd op pag. T5 van de Telegraaf 7 jan. 2013