Jansen Steur overlegde verklaring uit BIG register uit 2006, dankzij de IGZ

Commentaar SIN-NL.
De IGZ moest het wel toegeven: Jansen Steur heeft zich pas in 2009, dus 6 jaar na zijn riante vertrek uit het MST met 250.000 euro op zak, uitgeschreven uit het BIG register. Eerder was niet nodig want pas januari 2009 barstte het mediaschandaal los. Toen moest hij wel. Zo doen wij dat als collega’s: disfunctioneren mmm niets aan de hand, gewoon naar het buitenland.
Dus kon Jansen Steur in 2006met gemak een certificate of current professional status verkrijgen, oftewel een statusverklaring uit het BIG register, met dank aan de collega’s van de IGZ.
Wij herhalen: en dit alles, de IGZ, onder de bezielende leiding van cardioloog Herre Kingma….thans voorzitter MST.
Vriendjespolitiek?

9 januari 2013 bron: www.nu.nl
Jansen Steur toonde verklaring uit 2006
UTRECHT – De verklaring waarmee de omstreden ex-neuroloog Ernst Jansen Steur in Duitsland aan het werk kon, was een Duitse vertaling uit het artsenregister (BIG-register) uit 2006.
Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag laten weten.
Jansen Steur had zich in 2009 onder druk van de IGZ laten uitschrijven uit dat artsenregister, dat wil zeggen dat hij niet meer als arts mag werken. Bij de Duitse districtsautoriteiten waar de arts de verklaring moest overleggen, is echter na 2006 niet meer om een verversing van de papieren gevraagd.
Tegen Jansen Steur liep in 2006 nog geen strafzaak. Wel was hij al weggestuurd bij het Medisch Spectrum Twente, waar hij jaren had gewerkt. Jansen Steur wordt verdacht van ernstige medische missers. Hij zou foute diagnoses hebben gesteld waardoor zijn patiënten grote schade opliepen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de specialist van 21 strafbare feiten.
Afgelopen week werd duidelijk dat de omstreden arts in de SLK-kliniek in het Duitse Heilbronn aan het werk was. Daar werd hij wel meteen ontslagen toen duidelijk werd met wie ze daar te maken hadden.
Register
De grootste Duitse beroepsvereniging voor artsen, Marburger Bund, wil een centraal register waarin de namen van probleemartsen worden opgeslagen. Het systeem moet dienst gaan doen als waarschuwingssysteem om gevallen als met Jansen Steur te voorkomen.
We moeten voorkomen dat patiënten door beroepsonwaardige artsen worden beschadigd, stelde voorzitter Rudolf Henke van de vereniging woensdag. Het mag niet zo zijn dat ziekenhuizen eerst een Google-speurtocht moeten ondernemen naar de handel en wandel van artsen.
“De deelstaatsministeries en het artsenregister moeten onmiddellijk in staat zijn informatie te geven over problematische gevallen. Daarom moeten we de data op een centraal punt bundelen.”
In Nederland bestaat zo’n register al.Het BIG-register geeft uitkomst over de kwaliteit van zorgverleners in Nederland*.
Toevoeging SIN-NL: het BIG register vermeldt uitsluitend schorsingen en berispingen. Deze worden nauwelijks als maatregel aan artsen opgelegd. Tuchtcolleges leggen in minder dan 20% van de zaken een maatregel op, en meestal is dit de lichtste maatregel: een waarschuwing, zelf ingeval van overlijden van de patient door ernstige medische nalatigheid.
Het BIG-register vermeldt niet de namen van artsen die een waarschuwing hebben gekregen.M aw het BIG register geeft volstrekt onvoldoende informatie over gebreken in de kwaliteit van gezondheidszorg of onder disfunctionerende artsen.

9 januari 2013 door: Skipr Redactie bron: www.skipr.nl
Uitleg IGZ bevredigt kritisch Kamerlid niet
De verklaring waarmee de omstreden ex-neuroloog Ernst Jansen Steur in Duitsland aan het werk kon, was een Duitse vertaling uit het artsenregister (BIG-register) uit 2006. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag laten weten. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt betekent dit niet dat de inspectie de handen in onschuld kan wassen.
Jansen Steur had zich in 2009 onder druk van de IGZ laten uitschrijven uit dat artsenregister, dat wil zeggen dat hij niet meer als arts mag werken. Bij de Duitse districtsautoriteiten waar de arts de verklaring moest overleggen, is echter na 2006 niet meer om een verversing van de papieren gevraagd.
Kritiek
In een uitzending van het EO-actualiteitenprogramma De Vijfde Dag heeft CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zich opnieuw kritisch uitgelaten over de handelswijze van de inspectie. Volgens Omzigt heeft de IGZ een deal met Jansen Steur gesloten, terwijl de aanwijzingen van ernstig disfunctioneren zich steeds verder opstapelden. In ruil voor vrijwillige uitschrijving uit het BIG-register beloofde de inspectie geen tuchtzaak te beginnen. Door geen tuchtzaak te beginnen kon Jansen Steur onder de radar verdwijnen, aldus Omtzigt. “Als er morgen een zwarte lijst zou zijn, zou Jansen Steur hier door het optreden van de inspectie niet op gezet kunnen worden”, aldus Omtzigt in De Vijfde Dag.
Aanvullende eisen
Tegen Jansen Steur liep in 2006 nog geen strafzaak. Wel was hij al ontslagen bij het Medisch Spectrum Twente, waar hij jaren had gewerkt. Volgens Omtzigt is de afspraak tussen de IGZ en de neuroloog echter van later datum. Een brief van Jansen Steur aan de inspectie, die RTV Oost heeft gepubliceerd, lijkt het gelijk van Omtzigt te staven. Omtzigt vindt het onbegrijpelijk dat de IGZ geen aanvullende eisen heeft gesteld, aangezien bij de verzilvering van de afspraak al duidelijk was dat Jansen Steur in Duitsland gewoon doorwerkte.
Schade
Jansen Steur wordt verdacht van ernstige medische missers. Hij zou foute diagnoses hebben gesteld waardoor zijn patiënten grote schade opliepen. Zo vertelde hij mensen dat ze een ernstige ziekte hadden als alzheimer of parkinson, terwijl dat helemaal niet zo was. Het Openbaar Ministerie verdenkt de specialist van 21 strafbare feiten.
Geen bezwaar
Afgelopen week werd duidelijk dat de omstreden arts in de SLK-kliniek in het Duitse Heilbronn aan het werk was. Daar werd hij wel meteen ontslagen toen duidelijk werd met wie ze daar te maken hadden. De kliniek liet maandag weten dat Jansen Steur een verklaring van geen bezwaar had uit Nederland, in het Duits vertaald. Wat voor document dat echter exact was, werd niet duidelijk gemaakt en was daarom voer voor speculatie.
Duitse slachtoffers
In De Vijfde Dag komt een 33-jarige Duitse patiënte aan het woord, die naar eigen zeggen een mislukte ruggenprik van Jansen Steur heeft ondergaan. Jansen Steur achtte deze ruggenprik nodig omdat de vrouw mogelijk zou lijden aan multiple sclerose. De vrouw zegt na de ruggenprik, die een paar keer moest worden herhaald om voldoende hersenvocht op te vangen, vier dagen verlamd te zijn geweest. Volgens De Vijfde Dag hebben zich inmiddels nog vier andere Duitse patiënten met klachten aangediend. De Universiteit van Heidelberg zou momenteel alle patiëntdossiers nalopen waar Jansen Steur bij betrokken is geweest. (ANP/Skipr)