‘Inzicht in heropnames maakt zorg beter’

Door een beter inzicht in de redenen waarom patiënten opnieuw opgenomen worden na ontslag uit het ziekenhuis, kan de zorg worden verbeterd. Dit concluderen Coen Stevering van Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Rianne Ruitenbeek van de Praktijk Index, aan de hand van een in Engeland ontwikkelde rekenmethode.
 Onlangs publiceerden de onderzoekers hierover in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt heropnames sinds 2015 als kwaliteitsindicator voor de patiëntveiligheid. De gebruikte indicator is echter nog een grove maat en weinig gespecificeerd. Coen Stevering: “Voor ziekenhuizen is het nuttig om te weten wat de reden voor een heropname was. Want een heropname is allereerst vervelend voor de patiënt, maar het zorgt ook voor extra kosten.”

Stevering analyseerde, samen met data-analist Rianne Ruitenbeek, ruim 1,6 miljoen heropnames in achttien Nederlandse ziekenhuizen. Daaruit bleek dat de Engelse classificatie kan worden toegepast op de Nederlandse opnamegegevens. Op basis daarvan ontwikkelden zij een nieuwe rekenmethode. Die maakt onderscheid tussen zeven verschillende oorzaken voor heropname. Ruitenbeek: “Elke categorie vereist andere maatregelen om heropnames te voorkomen. Zo vergt het terugdringen van heropnames bij chronisch zieken een heel andere aanpak dan bij heropnames die het gevolg zijn van complicaties.”

Vermijdbaar

Uit literatuur blijkt dat bijna een kwart van alle heropnames het gevolg is van zorg die “niet maximaal voldoet” en slechte ontslagvoorbereiding. Stevering: “Deze heropnames zijn dus vermijdbaar. Als je dat weet, kun je de meest ‘verdachte’ heropnames goed onderzoeken. Dit kan ziekenhuizen helpen bij het nemen van maatregelen om heropnames te voorkomen.”