Integriteitsonderzoek inzake falend neuroloog Kuks, UMCG dringend noodzakelijk

Al jaren is er sprake van wetenschappelijk wangedrag door falend neuroloog Kuks, UMCG.
Stichting SIN-NL organisatie voor slachtoffers van medische fouten roept in het algemeen belang op tot onafhankelijk onderzoek naar het schenden van de wetenschappelijke integriteit door hoogleraar Jan Kuks.

De Inspectie Gezondheidszorg, KNMG , Orde van Medisch Specialisten, het UMCG en de universiteit Groningen, faculteit geneeskunde hebben hun plicht ernstig in deze verzaakt.
Per direct dient de overheid haar verantwoordelijkheid te nemen en het onderzoek op korte termijn op onafhankelijke wijze in te stellen en af te ronden.

Feiten , documenten en toelichting zijn beschikbaar op www.drkuks.com en www.jankuks.nl.
Immers, falend neuroloog Kuks:
1. geeft blijk van gebrek aan kennis inzake de erfelijke aandoening druk door verdikte slagader op de hersenstam (vertebrobasilaire dolichoectasia)en ontkent de gevolgen van de experimentele operatie door neurochirurg M.Samii. Sophie Hankes werd hierdoor invalide.
NB Samii heeft haar noch vooraf geïnformeerd, noch toestemming gevraagd.
2. stelde een frauduleus medisch dossier over deze patiente op, in strijd met de feiten.
3. weigert stelselmatig brieven en vragen van de patiente te beantwoorden.
4. weigert adequate zorg te verlenen ondanks medische verwijzing.
5. publiceerde een leugenachtige, jegens patiente lasterlijke en beledigende ingezonden brief.
6. spant rechtszaken aan jegens de door medische fouten zieke, ernstig invalide patiente.
7. liegt in rechte, zie ontkenning bij kantongerecht Groningen 9 sept. 2009 en het wel toegeven dat de ingezonden brief Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL betreft, Medisch Contact 10 sept. 2009. Door te liegen bij de rechter ontkwam Kuks aan veroordeling tot laster.