IGZ: problemen met intensive care ziekenhuis Zutphen

Problemen bij ic: inspectie tikt Gelre ziekenhuizen op de vingers

ZUTPHEN – Op de afdeling intensive care (ic) van Gelre ziekenhuizen Zutphen is de kwaliteit en veiligheid van zorg in het geding geweest. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Sinds 28 februari is het ziekenhuis overgeschakeld van intensive care naar high care. Uit een inspectiebezoek en een onderzoek van een externe visitatiecommissie was gebleken dat de ic-zorg niet aan de voorwaarden voldeed.

Zo blijkt uit de onderzoeken dat er tekortkomingen waren bij de toediening van medicijnen en de omgang met apparatuur.

De afschaling naar high care is voor de inspectie niet voldoende. Die vindt dat het ziekenhuis onvoldoende rekening houdt met de risico’s die daardoor ontstaan. De raad van bestuur moet binnen een maand precies opschrijven welke zorg het ziekenhuis in Zutphen kan leveren. In dat plan moet ook staan hoe men daarover communiceert met patiënten, huisartsen en de ambulancedienst.

Zie ook: Aanwijzing inspectie


bron: www.igz.nl

Aanwijzing voor Gelre Ziekenhuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Gelre Ziekenhuizen een aanwijzing gegeven. Het ziekenhuis heeft vestigingen in Apeldoorn en Zutphen. De raad van bestuur moet binnen een maand precies opschrijven welke zorg het ziekenhuis in Zutphen kan leveren. In dat plan moet ook staan hoe men daarover communiceert met vooral patiënten, huisartsen en ambulancedienst.

De raad van bestuur heeft besloten in Zutphen de afdeling intensive care af te schalen tot high care. Maar past de zorg die men in Zutphen levert nog bij een ziekenhuis zonder intensive care? Daarover maakt de inspectie zich zorgen.

Bevindingen

Uit een inspectiebezoek en een onderzoek van een externe visitatiecommissie blijkt dat er risico’s waren voor de zorg. Dat ging over de (voormalige) intensive care in Zutphen. De IGZ heeft het bestuur van Gelre Ziekenhuizen daarop aangesproken. De raad van bestuur besloot toen de intensive care direct te veranderen in een high care unit.

Maar dat had ook gevolgen voor de zorg die het ziekenhuis kan leveren. De inspectie vond dat het bestuur onvoldoende rekening hield met de risico’s die daardoor ontstaan. Het bestuur moet duidelijk maken welke zorg het ziekenhuis in Zutphen nog kan leveren zonder intensive care.

Vervolg

De raad van bestuur moet binnen één maand een zorgbeleidsplan schrijven dat past bij de huidige situatie. Dus een ziekenhuis met een high care unit, maar zonder intensive care. Daarin moet precies staan welke zorg het ziekenhuis aan welke groepen patiënten kan leveren. Doet het ziekenhuis dat niet, dan kan de IGZ een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

Meer informatie