IGZ plaatst gehandicaptenzorginstelling vanBoeijen onder verscherpt toezicht

Rapport IGZ bestuurlijke onrust Stichting Vanboeijen
Toezichthouder Vanboeijen: ‘De situatie was niet meer werkbaar’

Gehandicaptenzorginstelling Vanboeijen is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Toezichthouder Janny Vlietstra heeft onder grote druk aangegeven haar functie neer te leggen. ‘Ik begon met veel enthousiasme, maar de standpunten verhardden zich.’

De afgelopen weken deed de IGZ onderzoek naar de crisis bij Vanboeijen. Na verschillende ontslagen in het management en vertrekkende bestuurders vroeg de medezeggenschapsraad op 12 februari om het vertrek van de raad van toezicht (rvt). Op voorzitter Janny Vlietstra na gaven alle toezichthouders gehoor aan dit verzoek. De afgelopen weken zetten 1100 van de 1700 medewerkers van Vanboeijen hun handtekening onder een petitie om het vertrek van Vlietstra te eisen. Gisteravond gaf de voorzitter aan alsnog af te treden.

Niet meer werkbaar
Vlietstra gaf in februari aan dat ze naar haar mening niet weg kon als voorzitter van de raad van toezicht. ‘In de statuten staat duidelijk dat er drie leden moeten zijn in de rvt. Ik heb altijd gezegd dat als de rust was wedergekeerd, ik me op mijn positie zou beraden’, zegt Vlietstra. ‘Maar de standpunten verhardden zich, er was geen ruimte meer om te praten. Daardoor was de situatie niet meer werkbaar.’ De voorzitter vindt het jammer, maar zag opstappen als enige optie. ‘Het gaat in deze crisis niet om mij, maar om mijn positie. Het belang van Vanboeijen en de patiënten gaat voor.’

Schoon schip
Vlietstra startte pas op 1 februari dit jaar als voorzitter van de rvt. ‘Er was al heel lang bestuurlijke onrust, ver voordat ik aantrad. Ik kreeg snel te maken met het opzeggen van vertrouwen van de medezeggenschapsraad en later ook van de medewerkers. Ze wilden schoon schip maken, iedereen moest weg. De andere leden van de raad van toezicht stapten op, maar we dachten dat ik nog wel in gesprek kon met de centrale verwantenraad en de medezeggenschapsraad. Maar de medewerkers wilden dat iedereen wegging.’

Zorgen om zorg
De medewerkers zijn blij dat Vlietstra naar hen heeft geluisterd. ‘Ze gaf eerder aan haar positie ter discussie te stellen als er rust was in de organisatie, dat was voor ons te vaag’, zegt Wietske van Dijk, woordvoerder namens de medewerkers. ‘We kregen last van de bestuurlijke crisis, want er was geen leiding en geen visie. We kwamen in een vacuüm terecht, stonden allemaal in de wacht. Dat was al langer dan een half jaar zo en wij kregen zorgen om de zorg.’
Nu willen de medewerkers een ‘raad van toezicht 2.0’. ‘We willen dat de raad van toezicht opnieuw gevuld wordt met een onafhankelijke voorzitter die dicht bij ons staat en gevoel voor de organisatie heeft.’
Het rapport van Remco Berendsen, waarin belastende informatie over de raad van toezicht zou staan, droeg bij aan de onrust, vertelt Van Dijk. ‘Het managementteam en de bestuurder voldeden na dat rapport niet meer. Maar wat stond er nu daadwerkelijk in? Er ontstond ruis, wij kregen het niet te zien en daardoor ging het een heel eigen leven leiden.’

Situatie met nieuwe bestuurder
De medewerkers hebben de toezegging dat zij een samengevatte versie van het rapport zullen krijgen, waarin de mensen die zijn gesproken anoniem blijven. Daarmee zijn twee van de drie eisen van de medewerkers ingewilligd, zegt Riek van Kampen van vakbond FNV. ‘De derde eis was dat wordt onderzocht wat de verbinding is tussen de oude raad van toezicht en de bestuurder die op 1 april aantreedt.’ Die bestuurder, Annette Imhof, kan volgens Vlietstra gewoon aantreden. ‘Ik heb veel vertrouwen in haar. Ze is unaniem verkozen als nieuwe bestuurder.’

Over half jaar duidelijkheid in situatie
De IGZ eist dat er binnen twee weken zicht komt op een bestuurder met draagvlak binnen de medezeggenschapsraad en de centrale verwantenraad. Daarnaast moet het managementteam een breder takenpakket krijgen zodat er weer beslissingen kunnen worden genomen over zaken die de afgelopen tijd stillagen. Binnen een half jaar moet er bovendien een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling zijn, waarbij de kwaliteit van zorg wordt bewaakt.