IGZ onderzoekt UMCU met extern team en AMC bestuurlijke maatregel

Inspectie onderzoekt UMCU met extern team

Bij het onderzoek naar de afdelingen kno en hhco (hoofd-hals-chirurgische oncologie) van het UMC Utrecht laat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich bijstaan door een externe commissie. Dat is ‘uitzonderlijk’, schrijft Minister Schipper in een brief die ze gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het onderzoek van de inspectie is in november 2015  ingesteld naar aanleiding van meldingen en de uitzending van het programma van Zembla. De IGZ heeft de externe commissie in de arm genomen voor onderzoek naar de kno-afdeling, omdat het ‘aanvullende expertise’ nodig had, gezien ‘de signalen over cultuur en leiderschap’. Alleen zo kan de inspectie tot een goed oordeel komen over het UMCU en ‘de mogelijke gevolgen hiervan op kwaliteit en veiligheid van zorg’, aldus de minister. De externe commissie kijkt daarbij specifiek naar de aspecten cultuur en leiderschap als ‘randvoorwaarden’ voor goede zorg. De inspectie verwacht haar onderzoek, met de bevindingen van de externe commissie, in de zomer 2016 af te ronden.

AMC KNO

Voorts heeft de inspectie laten weten dat het AMC een ‘bestuursrechtelijke maatregel’ opgelegd krijgt naar aanleiding van het eerder niet-melden van een calamiteit. Het betrof een calamiteit waarbij het strottenhoofd van een baby ernstig werd beschadigd. Dat kan een boete of een waarschuwing betekenen.

De IGZ vindt dat het AMC de calamiteit voldoende heeft onderzocht en adequate maatregelen heeft getroffen. De verbetermaatregelen hebben onder meer betrekking op indicatiestelling en overleg daarover, informatievoorziening aan patiënten, informed consent, besluitvorming over situaties waarmee weinig ervaring is, de keuze voor hechtmateriaal en procedures bij situaties waarin een second opinion wordt gevraagd.

Kamerbrief minister Schippers

Lees ook:

04-01-2016 AMC meldde ernstig incident kno-arts niet bij inspectie
05-11-2015 Utrechtse KNO-afdeling krijgt kwaliteitsvisitatie
09-11-2015 Dossier UMC Utrecht