IGZ: Last onder dwangsom voor Tandartspraktijk Braga B.V., Amsterdam

Last onder dwangsom voor Tandartspraktijk Braga B.V.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft Tandartspraktijk Braga B.V. in Amsterdam op 11 juli 2016 een last onder dwangsom opgelegd. Uit inspectieonderzoek bleek dat de aanwijzing die de inspectie op 14 maart 2016 had opgelegd, niet (geheel) was nageleefd. De in de aanwijzing genoemde noodzakelijke verbeteringen waren niet binnen drie maanden doorgevoerd.

Wat zijn de conclusies van de inspectie?

Uit het onderzoek van de inspectie bleek dat de in de aanwijzing genoemde noodzakelijke verbeteringen niet binnen de gestelde termijn waren doorgevoerd. Deze verbeteringen hadden betrekking op de infectiepreventie, radiologie, organisatie en zorg. Uit deze vastgestelde risico’s volgt dat de zorgaanbieder de artikelen 2, 3, 7 en 8 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg niet of onvoldoende naleeft. Hierdoor bestaat een risico voor het leveren van goede zorg.

Wat betekent dit voor de tandartspraktijk?

Indien Tandartspraktijk Braga B.V. niet binnen de gestelde begunstigingstermijn aan de last voldoet, moet er per week dat niet wordt voldaan een dwangsom worden betaald. Dit met een maximum van tien weken.

Hoe nu verder?

De inspectie ziet toe op de naleving van de last onder dwangsom. Wordt de last onder dwangsom niet nageleefd, dan kan de inspectie een tweede last onder dwangsom met een hogere dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Meer informatie