IGZ Kingma, vd Wal cs sloten deals met falende artsen via Legemaate, KNMG?

Commentaar SIN-NL. Feiten en vragen
Ausgerechnet, J. Legemaate brengt in het radioprogramma Argos naar buiten dat de IGZ “dealde” met falende artsen.
Sinds wanneer “dealde” de IGZ met falende artsen?
Stonden de afspraken op schrift?
Zijn de afspraken ondertekend door de falende arts en een medewerker van de IGZ?
Wie overlegde met de artsen?
Wie stond er aan het hoofd van de IGZ in de afgelopen jaren?
Wie stond er aan het hoofd van de KNMG in de afgelopen jaren?
Wie was de juridisch adviseur van de KNMG in de afgelopen jaren?
De namen van de meest recente Inspecteur-Generaals van de IGZ zijn bekend: Herre Kingma, cardioloog was hoofd van de IGZ ten tijde van de deal met Jansen Steur. Zijn opvolger was Gerrit van der Wal, ook arts.
Johan Legemaate, thans hoogleraar, was daarvoor jarenlang topjurist van artsenorganisatie KNMG de vakbond van Nederlandse artsen. Legemaate heeft jarenlang falende artsen geadviseerd.
Zou Legemaate zelf de onderhandelingen met de IGZ hebben gevoerd, of bleef hij achter de schermen?
Jansen Steur werd in 2003 weggestuurd uit het MST met 250.000 euro vertrekpremie met medeweten van de IGZ.
Waarom zou de IGZ pas in 2009 afspreken om Jansen Steur niet tuchtrechtelijk aan te spreken indien hij zich uitschreef uit het BIG register? Het is aannemelijk dat deze deal in 2003 gemaakt werd, althans gemaakt had moeten zijn.
Wat een poppenkast en vriendjespolitiek.
SIN-NL herhaalt de oproep tot een parlementaire enquete naar het disfunctioneren van de IGZ.

12 januari 2013