IGJ legt bevel op aan tandartspraktijk 0900Dentist

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een bevel opgelegd aan tandartspraktijk 0900Dentist in Amsterdam, omdat er sprake is van ernstige tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie, radiologie, zorg, organisatie en taakdelegatie. De praktijk mag per direct geen zorg meer verlenen.

De tekortkomingen die de inspectie zag bij een bezoek op 27 en 29 juni zijn dusdanig ernstig dat de veiligheid en gezondheid van patiënten in gevaar is. 0900Dentist mag geen zorg verlenen totdat naar het oordeel van IGJ weer goede zorg kan worden verleend. Ook moet de tandartspraktijk haar patiënten informeren waar zij voor (spoedeisende) tandheelkundige zorg terecht kunnen.

De inspectie ontving tussen 2013 en 2016 meldingen over de tandartspraktijk. Deze gingen over mogelijke tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie, radiologie, zorg, organisatie en taakdelegatie. Naar aanleiding van deze meldingen heeft de IGJ schriftelijk een onderzoek gestart, wat weer heeft geleid tot inspectiebezoeken, op 27 en 29 juni jongstleden. Tijdens deze bezoeken werden ernstige tekortkomingen geconstateerd die een acuut risico vormen voor de veiligheid en de gezondheid van patiënten.

Verbetermaatregelen

Het bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan dat nog verlengen. Zodra 0900Dentist van mening is dat er adequate verbetermaatregelen zijn gerealiseerd, kan de tandartsenpraktijk dit schriftelijk aan de inspectie kenbaar maken. Vervolgens zal de inspectie oordelen of de maatregelen voldoen aan de voorwaarden voor goede zorg en of de werking van het bevel kan worden opgeheven.
——————————————

www.igj.nl

Bevel voor tandartspraktijk 0900Dentist

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft een bevel opgelegd aan tandartspraktijk 0900Dentist in Amsterdam. Er mag per direct geen zorg meer worden verleend.

Bij een bezoek op 27 en op 29 juni 2018 zag de inspectie ernstige tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie, radiologie, zorg (dossiervoering), organisatie en taakdelegatie.

Deze tekortkomingen zijn dusdanig ernstig dat de veiligheid of gezondheid van patiënten in gevaar is. IGJ legt tandartspraktijk 0900Dentist een bevel op. Dat betekent dat de tandartspraktijk geen zorg mag verlenen totdat naar het oordeel van IGJ weer goede zorg kan worden verleend. Ook moet tandartspraktijk 0900Dentist haar patiënten informeren waar zij voor (spoedeisende) tandheelkundige zorg terecht kunnen.

Het bevel heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan dat nog verlengen.

Documenten