Hoge Raad behandelt cassatie censuur-arrest inzake disfunctionerend neuroloog Kuks

Vandaag 8 jan. 2013, exact 12 jaar geleden werd Sophie Hankes invalide, 6 weken na de onrechtmatige operatie door Duitse neurochirurgen Samii en Tatagiba. Disfunctionerend neuroloog Kuks blijft volharden in het verzwijgen van de ernstige gevolgen en schendt zijn zorgplicht.

Op 4 januari 2013 heeft de Hoge Raad besloten om de cassatie inzake censuur van de websites www.drkuks.com en www.jankuks.nl te behandelen tegen het arrest van het Hof te Arnhem dd 18 sept. 2012, waarin bevolen werd aan SIN-NL om deze online aanklachten tegen falend neuroloog Kuks, UMCG te verwijderen van internet.
Op 25 sept. 2009 stond de rechtbank Groningen aan SIN-NL publicatie van de online zwarte lijst disfunctionerende artsen toe met handhaving van dr Kuks op deze zwarte lijst.

Mr Sophie Hankes voorzitter van SIN-NL organisatie ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten stelde cassatie in omdat censuur strijdig is met het recht op vrijheid van meningsuiting en het Hof alle ingediende feiten, documenten, bewijsmiddelen, argumenten, Nederlandse en Europese jurisprudentie negeerde.
De Hoge Raad past een spoedprocedure toe in verband met de slechte gezondheidssituatie van Sophie Hankes.
www.drkuks.com en www.jankuks.nl bevatten feiten en documenten mbt het verzwijgen door falend neuroloog Jan Kuks van de gevolgen van de experimentele hersenoperatie, door Prof. M.Samii en dr.M. Tatatgiba, verricht zonder informatie en zonder toestemming van Sophie Hankes.

SIN-NL heeft beide websites weer online geplaatst op grond van het algemeen belang, in verband met het onrechtmatige arrest van het Hof te Arnhem en het feit dat falend neuroloog Kuks ondanks het offline plaatsen van beide websites toch zonder enige aankondiging begonnen is met het incasseren van dwangsommen.
NB Kuks heeft als hoogleraar neurologie en medisch specialist in dienst van het UMCG minstens een vast salaris van 10.000 euro per maand, dus 120.000 euro per jaar.
Naast falend arts is hij dus ook graaiend arts.

Nadere informatie:
Mr Sophie Hankes, voorzitter
Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland www.sin-nl.org
Iatrogenic Europe Unite-Alliance www.ieu-alliance.eu