Ghandi’s wijze woorden.

Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je. M Gandhi

Deze uitspraak van Mahatma Ghandi wordt vaak geciteerd en kan ook van toepassing verklaard worden op slachtoffers van medische fouten alsmede SIN-NL.
Wie de media goed in de gaten houdt kan een tendens ontwaren.
Enerzijds:
Artsen zwijgen en zwegen slachtoffers van medische fouten veelal dood.
Dit gebeurt veelal op advies van advocaten.
Het zwijgen gaat echter over in bestrijden, met name via publicaties.
Anderzijds:
Meer en meer wordt bekend hoe meedogenloos en gewetenloos artsen met slachtoffers van medische fouten omgaan, nl door structureel eerlijke informatie en herstelbehandeling of adequate medische begeleiding te weigeren.
Mede dankzij internet laten slachtoffers van medische fouten zich niet meer doodzwijgen.
Ook SIN-NL kiest voor openbaar maken.
Actie, reactie.
De houding van SIN-NL roept onvoorstelbare defensie-mechanismen van de zijde van artsen en hun handlangers op.
“Vooraanstaande leden van onze maatschappij” te weten rechters, advocaten, Officieren van Justitie, journalisten van gevestigde media, doen hun uiterste best om via hun kanalen artsen bij te staan in hun strijd tegen gerechtigheid voor slachtoffers van medische fouten.
Integriteit, waarheid, alles wordt opgeofferd om de artsen te beschermen.
Dit deert ons niet. Doel is en blijft: gerechtigheid voor slachtoffers van medische fouten, dit betekent dat artsen hun fouten toegeven, herstellen en leren van hun fouten. Dit gebeurt tot op heden nauwelijks.
Maar ook al is ons pad naar de waarheid lang en geplaveid met barrières:
gedachtig de wijsheid van Mahatma Ghandi gaan wij voort, voort op ons pad naar gerechtigheid.

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone