Geen openheid UMCU medische fout bij Adrienne Cullen. Waarom zwijgt de afdeling pathologie UMCU?

Vanmiddag vond in het UMCU een lezing plaats door Adrienne Cullen en haar behandelend gynaecoloog vd Vaart en afdelingshoofd A. Franx. Het was een aangrijpende gebeurtenis omdat allen vertelden over de de grote gevolgen.
Hierbij werd duidelijk dat vd Vaart de uitslag van het  weefselonderzoek dd 2011 in 2013 niet gekregen had van de afdeling pathologie, waardoor hij aan zijn patiente pas in 2013 kon vertellen dat er sprake was van baarmoederhalskanker.
vd Vaart kreeg de uitslag pas omdat een onderzoeker  in 2013 het dossier van Adrienne inkeek en zag dat haar de uitslag niet was medegedeeld.
Zowel vd Vaart als Franx toonden zich zeer aangeslagen en empathisch tijdens de lezing, hoewel zij dat aanvankelijk niet toonden aan Adrienne.
De nadruk lag bij de lezing op het belang van tonen van empathie, goed informeren van het slachtoffer en de familie. Verzwegen werd dat de meeste slachtoffers van medische fouten doodgezwegen worden door hun artsen en geen informatie, noch herstelbehandeling krijgen. Deze slachtoffers moeten noodgedwongen naar Belgie of Duitsland. Adrienne is in dit opzicht een uitzondering.
Hoe dan ook: het UMCU heeft erg zijn best gedaan om de verantwoordelijkheid bij deze grove fout te verdoezelen. Deze ligt namelijk primair bij de afdeling pathologie onder leiding van Prof dr P.J. van Diest.

                                                      

Dit was de grote afwezige. Zijn naam werd niet genoemd. Maar het is Prof dr P.J. van Diest.
Nu pas dringt tot ons door hoe ernstig dit zwijgen van het UMCU is en we begrijpen nu ook waarom het UMCU zwijgt. Deze fout komt ongetwijfeld vaker voor, dat uitslagen van onderzoeken waaruit blijkt dat er sprake is van kanker niet doorgegeven worden aan de patient, waardoor de patient onnodig en vroegtijdig overlijdt! Wij kennen inmiddels meerdere patienten waar dit gebeurde……
Hier ligt een belangrijke taak voor de leiding van het UMCU nl preventie van dit soort onnodige fouten.
Hier ligt ook een belangrijke taak voor de leiding van de IGJ, preventie en sanctionering van dit soort onnodige fouten.
Vooralsnog hoort het UMCU zich te schamen over haar schijnopenheid!