Geen goed nieuws: Cliëntenbelang Amsterdam benoemt Deborah Lauria tot nieuwe directeur

Commentaar SIN-NL
Debora Lauria heeft als directeur van de Letselschaderaad geen enkele concrete hulp verleend aan slachtoffers van medische fouten.
Haar benoeming tot directeur Clientenbelang is duidelijk geen goed nieuws.
Haar benoeming dient per direct teruggedraaid te worden.
Zo zij alsnog aan de slag zal gaan, is het duidelijk dat zij niet de belangen van slachtoffers van medische fouten zal behartigen, maar de belangen van falende zorgverleners.


Cliëntenbelang Amsterdam benoemt nieuwe directeur

Deborah Lauria treedt per 6 november 2017 aan als directeur van Cliëntenbelang Amsterdam, belangenorganisatie voor mensen met een beperking en chronische ziekte. Ze volgt Ad Warnar op, die de functie de afgelopen acht jaar vervulde.

 Dat maakte Cliëntenbelang Amsterdam donderdag bekend.

Lauria is momenteel directeur van De Letselschade Raad. In die functie zet zij zich in voor verbeteringen bij de afwikkeling van letselschadezaken. Eerder was zij onder meer afdelingsmanager bij VluchtelingenWerk Nederland en adjunct-directeur van Slachtofferhulp Nederland. Ook gaf zij leiding aan een deelproject van het ministerie van Veiligheid en Justitie en richtte zij het Slachtofferloket op bij het Openbaar Ministerie in het Arrondissement Amsterdam.
——————-

7 september 2017

Deborah Lauria nieuwe directeur Cliëntenbelang Amsterdam

Op 6 november a.s. treedt Deborah Lauria (1972) aan als de nieuwe directeur van Cliëntenbelang Amsterdam. voor iedereen met een beperking en chronische ziekte. Hiermee volgt ze Ad Warnar op die na 8 jaar per 1 september is vertrokken.

Deborah Lauria studeerde Politieke Wetenschappen – Internationale Betrekking in Rome, haar geboorteplaats. Ze begon haar loopbaan in Nederland eind 1999 bij de ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland, waar zij leiding gaf aan de afdeling Vrijwilligersactiviteiten. Vanuit deze functie heeft zij een bijdrage geleverd aan de bewustwording over de problematiek rond ontwikkelingssamenwerking en het belang van mondiale educatie.

De Letselschade Raad

Van 2003 tot 2006 was Lauria afdelingsmanager bij VluchtelingenWerk Nederland, waarna zij haar managementervaring uitbreidde als adjunct-directeur bij Slachtofferhulp Nederland. Van 2009 tot 2011 gaf zij leiding aan een deelproject van het ministerie van Veiligheid en Justitie en richtte zij het Slachtofferloket op bij het Openbaar Ministerie in het Arrondissement Amsterdam. Vanaf maart 2011 heeft Lauria zich als directeur van De Letselschade Raad ingezet voor verbeteringen bij de afwikkeling van letselschadezaken.