Geen bezwaar Kuks tegen tekst www.drkuks.com, erkenning medische fout bij Sophie Hankes.

Op 16 februari 2011 vond te Utrecht een derde kort geding plaats tussen dr Kuks en SIN-NL stichting voor slachtoffers van medische fouten.
Mr. H. AE. Uniken Venema, president van de Rechtbank Utrecht verzweeg directe familiebanden met neuroloog Kuks en de medische sector.
Hij werd vlak voor de zitting vervangen na schriftelijke vragen van SIN-NL, zie www.sin-nl.org .

Kuks spande het kort geding aan tegen SIN-NL wegens de website www.drkuks.com met een aanklacht tegen dr Kuks wegens het verzwijgen van een medische fout bij Mr Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL. Het kort geding leverde een belangrijke doorbraak op:
Kuks verklaarde geen bezwaar te hebben tegen de inhoud van www.drkuks.com en hij erkende dat slachtoffers van medische fouten vaak in de kou staan.
Dit betekent het volgende:
– Kuks erkent ,vijf jaar na het consult van Sophie Hankes, de cardiologische en neurologische gevolgen van experimentele neurochirurgie nov. 2000 waardoor zij invalide werd.
– Kuks erkent dat hij onwaarheid schreef in zijn dossier en in brief naar de revalidatiearts.
– Kuks erkent dat hij Sophie Hankes onjuist heeft geinformeerd en geen adequate medische begeleiding heeft gegeven en zijn wettelijke zorgplicht geschonden heeft.
– Kuks erkent dat zijn ingezonden brief in Medisch Contact 28 mei 2009 over slachtoffers van medische fouten en Sophie Hankes onjuist is.
Kuks had wel bezwaar tegen de domeinnaam www.drkuks.com
Nb bij het registreren van domeinnamen geldt het juridische principe : wie het eerst komt, wie het eerst maalt. SIN-NL was het eerst.

Vóór 15 maart 2011 zal Kuks met een mediator en Sophie Hankes spreken oa over haar vragen naar aanleiding van het consult in 2005.
www.jankuks.nl en www.drkuks.com met feiten en 51 documenten blijven online conform het recht op vrije meningsuiting Europees Verdrag Rechten van de Mens.