Falend neuroloog Jansen Steur gebruikte patient als proefkonijn

Commentaar SIN-NL
Jansen Steur is niet de enige arts die experimenten uitvoerde op patienten.
Wanneer artsen experimenten op patienten uitvoeren zonder voorafgaande informatie en toestemming is dit onrechtmatig.
Dit is ook gebeurd bij Sophie Hankes voorzitter SIN-NL. Zij is hierdoor chronisch ziek en invalide geworden, afhankelijk van een rolstoel die zij niet zelf kan bedienen. De verantwoordelijke Duitse neurochirurgen zwijgen haar dood, evenals oa falend neuroloog Kuks waarnaar een revalidatiearts haar verwees.
Relevante medische verklaringen en wetenschappelijke documenten zijn online, maar falend neuroloog Kuks blijft de ernstige neurologische en cardiologische gevolgen ontkennen. Inmiddels maakt hij misbruik van recht door dwangsommen op te eisen. Bezint eer ge begint aan een consult bij neurochirurgen en neurologen.

12 januari 2013 bron: www.rtl.nl
‘Jansen Steur gebruikte patiënt als proefkonijn’
Patiënten van neuroloog Ernst Jansen Steur hebben mogelijk meegedaan aan tests met medicijnen, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren.
Letselschade-expert Yme Drost stelt op zijn website dat hij daarvoor bewijs heeft. Hij zegt dat hij een dossier heeft van Jansen Steur waaruit valt op te maken dat een patiënt een experimenteel medicijn kreeg. Hij pleit voor extra onderzoek naar de band van Jansen Steur met de farmaceutische industrie.
Dossiers ontbreken
De letselschade-expert heeft claims van nabestaanden van vroegere patiënten van Jansen Steur ontvangen. Die zouden zeggen dat hun familielid soms meerdere malen werd opgenomen. Van die opnames zouden geen dossiers meer zijn terug te vinden.
Nabestaanden houden vol dat die opnames wel degelijk hebben plaatsgevonden. De neuroloog zou toen veel medicijnen hebben voorgeschreven aan hun familieleden. Volgens Drost is onduidelijk om welke medicatie het gaat. “Veel nabestaanden geven aan dat hun familielid, kennelijk door de medicatie, alleen maar zieker werd”, aldus de expert in een verklaring op zijn site.
Onderzoek naar publicaties
Momenteel worden de wetenschappelijke publicaties van Jansen Steur onderzocht. Ook nadat hij in 2003 was ontslagen door zijn toenmalige ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, verschenen nog artikelen van Jansen Steur.
De neuroloog wordt verdacht van ernstige medische missers. Er loopt daarom een omvangrijke strafzaak tegen hem. Inmiddels is duidelijk dat hij na zijn vertrek uit Nederland in enkele klinieken in Duitsland heeft gewerkt.