‘Euthanasie wordt steeds gangbaarder in Nederland’

In 2015 werd er bij 4,5 procent van het totale aantal sterfgevallen in Nederland euthanasie toegepast. Dat percentage lag in 1990, toen euthanasie nog niet legaal was, op 1,7 procent. Nederland was in 2002 het eerste land ter wereld waar euthanasie werd gelegaliseerd.

De overgrote meerderheid (92 procent) van de mensen die euthanasie toepasten, was ernstig ziek. De rest had gezondheidsproblemen door ouderdom, leed aan een vroeg stadium van dementie of had psychische problemen. Meer dan een derde was ouder dan 80 jaar.

Hulp bij levensbeëindiging

Zo’n 8 procent van het totale aantal sterfgevallen in 2015 vroeg om hulp bij levensbeëindiging. Volgens hoofdonderzoeker Agnes van der Heide wordt tegenwoordig ongeveer de helft van dat soort verzoeken gehonoreerd, vergeleken met ongeveer een derde in eerdere jaren.

“Het lijkt erop dat patiënten vaker om euthanasie durven te vragen en dat artsen meer geneigd zijn daarin mee te gaan”, aldus een van de onderzoekers.

Het onderzoek is gebaseerd op vragenlijsten die door artsen werden ingevuld.


Sedatie en levensbekortende medicatie ‘gangbare praktijk’

Continue diepe sedatie en medicatie die het leven kan bekorten om lijden op het sterfbed te verlichten, zijn gangbare behandelingen geworden. Dat stellen de Nederlandse hoogleraren die de euthanasiewet evalueerden deze week in een ingezonden brief in The New England Journal of Medicine.

Sinds 1990, ruim voordat de euthanasiewet in 2002 van kracht werd, krijgen artsen elke vijf jaar een vragenlijst voorgelegd. De vragen gaan over de sterfgevallen in een bepaalde periode waarvan niet direct duidelijk is of er besluitvorming rond het levenseinde over heeft plaatsgevonden. Hoogleraar levenseindeonderzoek bij VUmc, Bregje Onwuteaka-Philipsen, arts en hoogleraar besluitvorming en zorg rond het levenseinde aan het Erasmus MC, Agnes van der Heide en verpleeghuisarts en hoogleraar medische ethiek in Utrecht Hans van Delden, legden de gegevens uit 1990 naast die van 2015.

Lag in 1990 het percentage euthanasiegevallen van alle overlijdens op 1,7 procent, in 2015 was dat opgelopen tot 4,5 procent. Levensbeëindiging zonder verzoek daalde in die periode van 0,8 naar 0,3 procent van alle overlijdens. Het gebruik van morfine nam in die tijd toe van 19 tot 36 procent. En sinds tien jaar staat ook continue diepe sedatie op de vragenlijst, dat steeg van 8,2 procent naar 18,3 procent in 2015.

De helft van alle verzoeken aan artsen om levensbeëindiging wordt gehonoreerd. In 2015 maakten ernstige, somatische ziekten 92 procent van alle ingewilligde verzoeken uit. De onderzoekers wijzen erop dat 80-plussers (van 22 naar 35%) en mensen met een levensverwachting langer dan een maand (van 16 naar 27%) toenemend deel uitmaken van de groep die euthanasie of hulp bij zelfdoding kreeg.

De brief in The New England Journal of Medicine