EO vijfde dag : artsen aan de schandpaal interview Sophie Hankes SIN-NL

10-04-2013 bron: www.eo.nl NL 2 om 20.25 uur

Artsen boos over schandpaal
Artsen zijn boos over het nieuwe beleid om in advertenties te melden welke medici een berisping hebben gekregen van het tuchtcollege. Een chirurg en een arts vertellen over de impact van de advertentie die over hen geplaatst werd.
Sinds juli vorig jaar worden krantenlezers via advertenties in regionale kranten gewaarschuwd voor artsen die een berisping gekregen hebben van het Medisch Tuchtcollege. Tot nu toe verschenen negentien advertenties in kranten als het Parool, het Brabants Dagblad en het Algemeen Dagblad.
Artsen zijn verbolgen over het nieuwe beleid. Ze vinden dat ze publiekelijk aan de schandpaal genageld worden.
Nu ook berisping
Voorheen plaatste het ministerie van Volksgezondheid (VWS) alleen advertenties over artsen die geschorst zijn of die hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Sinds juli worden ook artsen die alleen berispt zijn, met naam en toenaam genoemd in een krant die verschijnt in hun werkgebied. De advertenties noemen de aard van de maatregel (‘berisping’), het geslacht, de initialen, de achternaam en de woonplaats van de arts en de aard van het vergrijp, bijvoorbeeld: ‘schending van het beroepsgeheim’, of ‘grensoverschrijdend gedrag’.
Schandpaal
In de Vijfde Dag vertellen een chirurg en een arts over het effect dat de advertentie op hen had. De chirurg kreeg een berisping omdat hij nalatig was in de zorg voor een patiënt. De huisarts werd berispt vanwege schending van het beroepsgeheim. De betrokken arts noemt het besluit om over haar berisping te publiceren ‘heftig, onbegrijpelijk en verschrikkelijk’. “Ik voel me aan de schandpaal genageld, zo kan je dat wel omschrijven. Het staat niet in verhouding tot wat er gebeurd is”.
Bedenken
Jurist Sophie Hankes van de Stichting SIN-NL, die al jaren op internet publiceert over medische fouten, noemt het nieuwe publicatiebeleid helaas noodzakelijk. “Hoe pijnlijk ook, nu zal men zich wel twee keer bedenken om onverschillig of onzorgvuldig om te gaan met patiënten”, aldus Hankes.