Dr Kuks spant opnieuw kort geding tegen Mr Sophie Hankes, SIN-NL aan.

Neuroloog Kuks UMC Groningen spant weer een kort geding aan tegen Mr Sophie Hankes, voorzitter van de stichting SIN-NL:
Rechtbank ,Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht ,16 februari 2011 15.00 uur.
SIN-NL zet zich in voor de verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.
Kuks staat symbool voor de medische sector en de doofpot van medische fouten.
Advocaten kantoor SOLV gespecialiseerd in informatievrijheid en ICT te Amsterdam staat SIN-NL bij in haar strijd om de vrijheid van meningsuiting.

Inzet op 16 febr. 2011 is de nieuwe website www.drkuks.com met een aanklacht tegen dr Kuks wegens het verhullen van een medische fout door collega-artsen waardoor Sophie Hankes invalide werd. Sinds de experimentele operatie waarvoor Sophie Hankes geen toestemming gaf, krijgt zij geen eerlijke informatie en geen adequate medische begeleiding ook niet van neuroloog Kuks.
www.drkuks.com bevat uitsluitend films, feiten en documenten ter ondersteuning van de aanklacht tegen Kuks wegens het niet voldoen aan zijn wettelijke zorgplicht.
Volgens geldend recht en jurisprudentie is het publiceren van de inhoud van de website rechtmatig, gezien de feiten, het publiek belang en de vrijheid van meningsuiting.
Neuroloog Kuks staat al op de zwarte lijst van SIN-NL, met toestemming van de rechter (vonnis 25 sept. 2009)

Op 23 juni 2010 oordeelde de rechtbank te Utrecht onterecht dat Sophie Hankes de online aanklacht op de website www.jankuks.nl moest verwijderen omdat Sophie Hankes geen feiten presenteerde, ondanks de inbreng van 51 documenten en een pleitnota met feiten. De rechter schond het recht op vrijheid van meningsuiting art 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Hoger beroep is ingesteld maar het vonnis laat te lang op zich wachten. Dit is de reden om www.drkuks.com online te zetten.

SIN-NL staat voor openheid over medische fouten en voor integere rechtspraak, zie
www.magiknueven.org,
www.zwartelijstartsen.nl ,
www.jankuks.nl,
www.drkuks.com,
www.profsamii.de,
www.tatagiba.de

alsmede Gedragscode rechtspraak en leidraad onpartijdigheid rechters

Mr. Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL.