Discussie openbaarheid tuchtmaatregelen tegen artsen

Artsen tegen openbaarheid over waarschuwingen
Gepubliceerd op 10-02-11

De Tweede Kamer bespreekt vandaag het voorstel van de SP om waarschuwingen en berispingen die artsen van een tuchtrechter hebben ontvangen, inzichtelijk te maken in het BIG-register. Hiermee zouden omvangrijke letselschadedrama’s, zoals die rond dokter De Bruin, voorkomen kunnen worden. Artsenorganisatie KNMG is tegen deze openheid.

In een brief aan de Tweede Kamer legt de KNMG uit dat zij bang is voor stigmatisering van de betrokken arts. Volgens de organisatie zouden patiënten kunnen denken dat de arts minder goed is in zijn of haar vak en dat hoeft niet zo te zijn, vindt de KNMG.

‘Leren van fouten’
Volgens de artsen is het de bedoeling van tuchtrecht dat dokters leren van hun fouten. Als ze door de rechter publiekelijk met naam en toenaam aan de schandpaal kunnen worden genageld, zullen de artsen zich defensiever gaan opstellen. Dat is slecht voor het tuchtrecht en dus slecht voor de kwaliteit van de zorg, zeggen ze.

Ook tuchtrechters hebben zich tegen het voorstel van de SP uitgesproken.

De keerzijde hiervan is echter dat honderden onwetende patiënten gedupeerd worden door een slecht functionerende arts. Dit hebben wij uitgebreid aangetoond in onze uitzending over dokter De Bruin van het Waterlandziekenhuis (10 januari 2011). Met zijn behandelingen hielp deze orthopedisch chirurg vele patiënten in een rolstoel. Geen van hen kon van tevoren in het zogenaamde BIG-register zien dat De Bruin al een waarschuwing en twee berispingen gekregen had, en herhaaldelijk was aangeklaagd.

Als zij dit wel hadden gekund, hadden ze zelf kunnen beslissen om zich niet door deze arts te laten behandelen en zaten zij nu misschien niet arbeidsongeschikt thuis met voortdurende pijn.

Erkende artsen en verpleegkundigen staan in het BIG-register, dat ook door burgers is te raadplegen. Volgens de huidige regels wordt pas de naam van een falende arts expliciet vermeld in het register als hij of zij uit zijn ambt is gezet door het tuchtcollege. Dit gebeurt zelden.

Koudwatervrees
Artsen hebben last van koudwatervrees met hun bezwaren tegen grotere openheid, vindt de SP. Volgens Tweede Kamerlid Henk van Gerven is de tijd voorbij dat dokters in een gesloten cocon hun fouten bedekt kunnen houden. Hij wijst op recente affaires rond de Twentse neuroloog die verslaafd bleek en verkeerde diagnoses stelde, de zogenoemde borstendokter uit Den Haag die vrouwen verminkte, en natuurlijk op dokter De Bruin.

Alle drie de artsen bleken eerder waarschuwingen te hebben gehad van het tuchtcollege. Ze gingen op de oude voet verder en hun patiënten wisten niets van de problemen uit het verleden.

Het is de vraag of de angst voor stigmatisering van sommige artsen opweegt tegen het ernstige en vaak onherstelbare leed van honderden patiënten.

http://www.trosradar.nl/index.php?id=printpage&tx_ttnews[tt_news]=45366&cHash=45366
© Radar / ANP © TROS Radar

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone