Demonstratie SIN-NL tegen medisch tuchtrecht 18.11.2008

Naar aanleiding van onderstaand persbericht heeft Hart van Nederland op 18 November 2008 om 19.00 uur een duidelijke reportage uitgezonden van onze demonstratie alsmede een kort interview met de ouders van Tayina z”l, zie in de media.

Persbericht:

Op 18 november 2008 11.30 uur organiseert SIN-NL organisatie van slachtoffers van medische fouten een demonstratie bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Paleis van Justitie Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

Om 13.00 uur vindt het hoger beroep plaats op verzoek van de ouders van Tayina Hochstenbach, die op 15 jarige leeftijd overleden is door een ernstige medische fout.
Wij protesteren tegen het medisch tuchtrecht dat aantoonbaar een laag percentage klagers en een laag percentage veroordelingen kent. Het tuchtrecht hecht ten onrechte meer belang aan het beschermen van disfunctionerende artsen in plaats van het beschermen van weerloze patiënten.
Er is nauwelijks sprake van adequate bewaking cq verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg.
Wij eisen het ontslag van de voorzitter van het Centraal College voor de Gezondheidszorg Mr R.A.Torrenga. Hij meent dat bij medische behandeling het principe geldt: Garantie tot de deur, symposium 9 februari 2006 te Rotterdam.
In het jaarverslag maart 2008 rechtvaardigt hij –ten onrechte- het meestal opleggen van de zwakke maatregel waarschuwing, en plaatst de zwaardere maatregelen onder de categorie fantasie van de klager….
Het is onverantwoord en maatschappelijk onaanvaardbaar om de heer Torrenga, mede gezien zijn volstrekt gebrek aan respect voor de slachtoffers van medische fouten en familieleden alsmede zijn volledig gebrek aan objectiviteit en onafhankelijkheid in zijn oordeelsvorming, te handhaven als voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege.

Datum en tijdstip demonstratie:18 november 2008 van 11.30 uur tot 13.00 uur.
Plaats : Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Paleis van Justitie,
Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

Nadere informatie:
Mr Sophie Hankes voorzitter
Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland www.sin-nl.org
Iatrogenic Europe Unite-Alliance www.ieu-alliance.eu