Definitie Hoge Raad kwakzalver: feiten en documenten SIN-NL liegen niet

Update 11 okt. 2012:
Feiten en 51 documenten van SIN-NL liegen niet.
Helaas heeft het Hof Arnhem een juridisch volkomen ondeugdelijk arrest gewezen. Gepubliceerde feiten en documenten op deze websites worden volledig genegeerd, evenals o.a.relevante juridische vonnissen, een lopende cassatieprocedure.
Het Hof Arnhem pleegt censuur en verbiedt publicatie van de feiten en documenten die bewijzen dat neuroloog Kuks de gevolgen van de experimentele operatie bij Sophie Hankes door neurochirurg M. Samii verzwijgt.
Deze feiten en documenten (beschikbaar bij SIN-NL) zijn blijkbaar voor Kuks zo belastend dat het Hof publicatie verbiedt.
SIN-NL heeft 51 documenten ingdiend bij de Rechtbank Utrecht en het Hof, en ook aan Kuks verstrekt. Kuks kan zich nooit meer beroepen op: Ich habe es nicht gewusst……Het Hof en Kuks achten zich onaantastbaar. De tijd zal het leren.

Lees de definitie kwakzalverij: het arrest Hoge Raad Sickesz versus VtdK 15 mei 2009.
Kwakzalverij is volgens de Hoge Raad:
a. elk beroepsmatig handelen dan wel het verlenen van raad of bijstand in relatie tot de gezondheidstoestand van mens of dier
b. dat niet gefundeerd is op toetsbare logische dan wel empirisch houdbare hypothesen en theorieën,
c. dat actief onder het publiek wordt verspreid,
d. zonder dat toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en veiligheid heeft plaatsgevonden, en
e. dat veelal zonder overleg met medebehandelaars wordt toegepast.

Helaas zijn de feiten en documenten op www.drkuks.com en www.jankuks.nl tijdelijk niet beschikbaar, maar deze zijn wel beschikbaar bij SIN-NL.