Dankzij zelfevaluatie (!) hoeven ziekenhuizen slechts 125 miljoen euro terug te betalen aan zorgverzekeraars

Commentaar
Weer een onderonsje tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen ten koste van de zorgverzekerden:het Antoniusziekenhuis Nieuwegein alleen al moet 25 miljoen euro terugbetalen aan de zorgverzekeraars. Dan is het volstrekt ongeloofwaardig dat ca 85 andere ziekenhuizen !!!! maar 125 miljoen hoeven terug te betalen. Dit bedrag is gebaseerd op zelfonderzoek door de ziekenhuizen van de ingediende facturen. Waar blijven protesten, eigen onafhankelijk onderzoek en eventuele sancties door de Tweede Kamer bv via een parlementaire enquete???

http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2014/9/Ziekenhuizen-hoeven-slechts-125-miljoen-terug-te-betalen-1608373W/

26 sep 2014 Nieuws
Ziekenhuizen hoeven ‘slechts’ 125 miljoen terug te betalen
Financieel managers van algemene en categorale ziekenhuizen verwachten dat de omvang van de terugbetaling van onterechte declaraties 0,46 procent van de betreffende omzet zal zijn, ofwel circa 125 miljoen euro. Dit heeft nauwelijks of geen effect op de liquiditeitspositie van ziekenhuizen. Dat blijkt uit de meest recente editie van de Financiële Zorgthermometer van vereniging HEAD voor financiële expert uit de zorgsector.

Doordat de bekostigingssystematiek voor ziekenhuizen in de laatste jaren sterk is veranderd en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen helder kader heeft gesteld, zijn er onduidelijkheden ontstaan over de omzetverantwoording van ziekenhuizen. Daarom hebben ziekenhuizen tot medio december uitstel gekregen voor de jaarrekening. Conform de herziene richtlijnen die door de NZa pas achteraf verduidelijkt zijn, hebben veel ziekenhuizen in de afgelopen jaren onrechtmatige declaraties ingediend. Minister Schippers heeft alle ziekenhuizen gevraagd voor de jaren 2012 en 2013 een zelfonderzoek uit te voeren naar de omvang van deze onrechtmatige declaraties. De nieuwe Financiële Zorgthermometer laat de effecten van de onrechtmatige declaraties zien op de omzet en het resultaat in de jaarrekening 2013.

Effecten op de omzet

Ziekenhuizen geven aan dat het effect op de omzet voor de jaarrekening 2013 gemiddeld 0,92 procent bedraagt, ofwel 0,46 procent per jaar. Voor veel van hen heeft dit slechts een beperkte doorwerking op het resultaat en de liquiditeitspositie omdat zij in die jaren meer hebben gedeclareerd dan het met zorgverzekeraars afgesproken budgetplafond. Dit is overigens niet ongebruikelijk, ook voor 2014 verwachten ziekenhuizen het plafond te overschrijden, gemiddeld met 2,0 procent. Overschrijding van het zorgkostenplafond treedt op als meer volume geleverd wordt dan afgesproken of als de prijzen die ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspreken hoger zijn. Dit heeft te maken met het feit dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars pas later in het jaar de definitieve tarief- en productieafspraken afronden en tussentijdse veranderingen in de productstructuur plaatsvinden.

Pim Diepstraten

Pim Diepstraten, directeur zorg bij Finance Ideas, zegt: ‘Hoewel de omvang van onterechte declaraties aanzienlijk is, zullen financiers opgelucht ademhalen dat het effect op het resultaat en de liquiditeit voor het merendeel van de ziekenhuizen beperkt is.’

door Wouter van den Elsen 26 sep 2014