Consumentenbond: ‘Inspectie grijpt onvoldoende in bij falende thuiszorg’

‘Inspectie grijpt onvoldoende in bij falende thuiszorg’

Thuiszorgorganisaties kunnen ondermaats blijven presteren zonder dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingrijpt. Dat constateert de Consumentenbond, die wil dat de inspectie en minister Hugo de Jonge (VWS) actie ondernemen.

De Consumentenbond bestudeerde vijftig inspectierapporten van bezoeken die de IGJ aflegde bij thuiszorgorganisaties. In totaal 48 thuiszorgorganisaties bleken niet te voldoen aan de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. Zo worden patiënten onterecht vastgezet en dient ongeschoold personeel insuline en sondevoeding toe. Zeven organisaties haalden zelfs geen enkele randvoorwaarde. Ook na een verplicht verbetertraject van de IGJ voldeden de meeste thuiszorginstellingen nog steeds niet aan de richtlijnen.

Volgens Bart Combée, directeur Consumentenbond, tonen de rapporten een alarmerend beeld. “En extra zorgelijk is dat de toezichthouder nauwelijks ingrijpt. De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren.” De thuiszorgorganisaties blijven ondertussen onverantwoorde zorg leveren, stelt hij. “Het is onbegrijpelijk dat de inspectie hier zo laks in is.”

Toezicht

De IGJ kondigt aan dit jaar en ook komende jaren meer toezicht te gaan houden op de thuiszorg. “In de afgelopen jaren maakte de thuiszorg een grote ontwikkeling door, met veel nieuwe toetreders en organisatievormen. De inspectie vindt dat risico’s in de thuiszorg meer aandacht verdienen”, aldus de IGJ. Wel vindt de inspectie dat instellingen die ondermaats presteren de kans moeten krijgen te verbeteren. “Heeft de inspectie er vertrouwen in dat een zorgaanbieder verder werkt aan verbetering? Dan zal die zorgaanbieder daar ruimte voor krijgen. Als de inspectie dat vertrouwen niet heeft, dan krijgt die zorgaanbieder prioriteit in het risicotoezicht.”

Ook wijst de IGJ erop dat nieuwe zorgaanbieders pas in beeld bij de inspectie komen als ze al enige en soms al langere tijd zijn begonnen met het leveren van zorg. De nieuwe wet Wet toetreding zorgaanbieders de (Wtza), die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt, verplicht nieuwe aanbieders zich vooraf te melden. “De nieuwe wet moet ertoe leiden dat nieuwe zorgaanbieders zich bewust zijn van de wettelijke eisen en het kwaliteitskader van de eigen sector, vóórdat ze met de zorgverlening gaan beginnen. Daar gaat de inspectie op toezien.”

Verontrustend

Ouderenbond KBO-PCOB spreekt in reactie op het onderzoek van de Consumentenbond van een “verontrustend signaal”. “Thuiszorg is voor velen namelijk een fundamentele bouwsteen als het gaat om langer thuis te kunnen wonen”, aldus de organisatie. De bond stelt dat het onderzoek een “wake-up call” is voor zorgaanbieders, brancheverenigingen en het ministerie.

Werkgeversorganisatie ActiZ noemt het beeld dat de Consumentenbond schetst “ernstig”. Kwetsbare mensen in de thuissituatie moeten te allen tijde kunnen rekenen op professionele ondersteuning, aldus ActiZ. “In 2017 ontvingen 550.000 cliënten wijkverpleging. Er is geen ruimte voor onprofessioneel handelen op deze kwetsbare markt”, zegt Jeroen van den Oever, directievoorzitter van Fundis en woordvoerder Zorg Thuis van ActiZ.

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend waar mensen misstanden kunnen aankaarten. Het ministerie van Volksgezondheid kon donderdagochtend niet direct een inhoudelijke reactie geven op de kritiek. (Skipr/ANP)
———–

bron: consumentenbond.nl 1 augustus 2018

Thuiszorg in de knel

Goede en veilige zorg krijgen is in de thuiszorg niet altijd vanzelfsprekend, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Van de 50 thuiszorgorganisatie die wij onderzochten komt bijna geen enkele organisatie goed de inspectie door. En meer dan de helft van de organisaties voldoet bij een herbeoordeling nog steeds niet aan de regels voor het leveren van goede en veilige zorg. Toch grijpt de inspectie bijna niet in.
Aniek Aarsman

Aniek Aarsman

Expert Voeding & Gezondheid

Gepubliceerd op:  1 augustus 2018

inspectiebezoek-thuiszorg

Alarmerende resultaten

De Consumentenbond heeft rapportages die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op haar website publiceerde bekeken. In totaal hebben wij inspectierapporten van 50 thuiszorgorganisaties bestudeerd. Slechts 2 van de 50 thuiszorgorganisaties voldoen bij het eerste inspectiebezoek aan de eisen voor goede en veilige zorg. Er zijn zelfs 7 organisaties die bij het eerste inspectiebezoek aan geen enkele eis voldoen.

Wat gaat er mis in de thuiszorg?

Uit de rapporten blijkt dat de 50 bezochte thuiszorgorganisaties veel zaken niet op orde hadden. Voorbeelden zijn:

  • Medewerkers die zonder juiste opleiding verpleegkundige handelingen uitvoeren, zoals het toedienen van insuline en sondevoeding.
  • Onvoldoende personeel om alle verpleging en verzorging voor alle cliënten in de organisatie te dekken.
  • Het ontbreken van een werkwijze voor het melden van incidenten.
  • Geen VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) van het personeel.
  • Geen toestemming  van cliënten voor vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals deuren op slot doen, cameratoezicht houden of het gebruikmaken van vastbindende verpleegdekens.

Tweede kans biedt weinig verbetering

Thuiszorgorganisaties die niet meteen aan de eisen voldoen, krijgen van de inspectie de mogelijkheid om hun onvoldoendes te verbeteren. Dit was bij 35 organisaties het geval. Na enkele maanden heeft de inspectie de thuiszorgorganisaties opnieuw beoordeeld. Nog steeds scoren 19 van de 35 organisaties een onvoldoende. Bij 4 organisaties zijn er helemaal geen verbeteringen te zien.

Meer resultaten lezen? Lees het volledige artikel (pdf) uit de Gezondgids.

Hoe staat jouw thuiszorgorganisatie ervoor?

Wil je weten of jouw thuiszorg bij de 50 onderzochte organisaties zit en wil je weten hoe deze scoort? Bekijk dan de resultaten van de inspectierapporten.

Op welke eisen controleert de inspectie?

De inspectie bekijkt of de thuiszorgorganisatie aan de 15 onderwerpen voor goede kwaliteit van de zorg voldoet. Denk aan het melden van incidenten, of medewerkers medische handelingen mogen uitvoeren of dat de medicatie juist wordt toegediend. De inspectie noemt dit randvoorwaarden. In het inspectierapport geeft de inspectie aan of de thuiszorgorganisatie voldoende, deels of onvoldoende aan deze randvoorwaarden voldoet.

Reactie Inspectie Gezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘De inspectie treedt altijd proportioneel op. De maatregel die we treffen moet in verhouding staan tot het risico. De maatregel ‘verscherpt toezicht‘ wordt pas opgelegd als we vinden dat er structureel op meerdere fronten iets mis is in de organisatie. Een nog zwaardere maatregel zoals een ‘aanwijzing’ wordt getroffen als er bijvoorbeeld structureel op meerdere onderwerpen dingen niet goed gaan en we geen vertrouwen hebben in de verbeterkracht van de instelling.’

‘Niet voldoen aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg is inderdaad een risico, maar instellingen krijgen van ons ook de kans te verbeteren. Daarbij is vertrouwen belangrijk. Heeft de inspectie er vertrouwen in dat een zorgaanbieder verder werkt aan verbetering? Zo niet, dan is dat een extra risico en dus wordt de kans op een bezoek in het kader van ons risicotoezicht nog groter.’

Standpunt Consumentenbond

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het is dan extra belangrijk dat de zorg aan huis van een gewaarborgde kwaliteit en veiligheid is. Het laten voortbestaan van organisaties die onverantwoorde zorg leveren, is onbegrijpelijk. De Consumentenbond eist dan ook snel actie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meldpunt

Wij zijn benieuwd naar jouw verhalen over de thuiszorg. Geef je ervaringen door via het meldpunt Thuiszorg!

Nieuwste artikelen