Consumentenbond: artsen verzwijgen meestal medische fouten aan slachtoffers

Kort commentaar SIN-NL.
Prima, de Consumentenbond zet zich in om de positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren en pleit voor openheid, en eerlijkheid door artsen na medische fouten.
Maar dan moet de Consumentenbond wel iets zorgvuldiger zijn en gewoon toegeven:
1. dat de wettelijke plicht voor artsen tot het bijhouden van een correct, volledig medisch dossier al bestaat, zie art.454 Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
2. dat de wettelijke plicht voor artsen om hun patienten eerlijke en volledig te informeren, dus ook over fouten, al bestaat, zie art 448 WGBO
3. dat artsen de wettelijke plicht hebben om hun patienten adequate zorg te verschaffen art 453 WGBO.
Niet alleen liegen artsen slachtoffers van medische fouten niet alleen bijna altijd voor , maar ook onthouden artsen vrijwel altijd adequate herstelbehandeling, omdat ze anders hun fouten toch toegeven: geen diagnose, geen behandeling…
4. Artsen zwijgen over hun eigen fouten, maar verzwijgen ook de fouten van collega’s: denk aan neuroloog Jansen Steur, maagchirurg Reijnen, orthopedisch chirurg de Bruin, neuroloog Kuks.
5. dat artsen de wettelijke plicht hebben om medische fouten met invaliditeit of dood als gevolg te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ), art 4a Kwaliteitswet Zorginstellingen en dit toch nauwelijks doen. Er is sprake van ernstige onderrapportage volgens de IGZ.
Conclusie:
Artsen zijn ernstig nalatig in de naleving van hun informatie-, dossier-, en zorgplicht naar de slachtoffers van medische fouten.
Artsen registreren hun medische fouten nauwelijks en leren nauwelijks van hun fouten. 50 tot 75 % van de medische fouten zijn herhalingsfouten, zie rapport Rein Willems, president-directeur Shell-Nederland 2004 Je werkt hier veilig, of je werkt hier niet
Oproep.
SIN-NL roept op tot concrete en directe hulpverlening aan slachtoffers van medische fouten, door artsen, zorgverzekeraars, Consumentenbond, NPCF, aansprakelijkheidsverzekeraars, politieke partijen, Openbaar Ministerie.
SIN-NL ondersteunt het initiatief van de Consumentenbond om de bewijslast voor medische fouten bij artsen te leggen.
SIN-NL herhaalt haar eigen voorstel tot oprichting van een onafhankelijk instituut voor hulpverlening aan slachtoffers van medische fouten.

3 okt. 2011 bron: www.consumentenbond.nl
Zoeken naar recht na medische misser.
De houding van de arts, de klachtafhandeling door ziekenhuizen en het geloof in eerlijke behandeling: consumenten geven aan dat er veel misgaat bij medische ingrepen en de omgang daarmee door zorgverleners. In slechts zeven weken tijd verzamelde de Consumentenbond ruim 1900 reacties in het meldpunt Medische missers. De Consumentenbond concludeert, mede na deze signalen, dat er een onafhankelijke commissie moet worden ingesteld die een medisch inhoudelijke beoordeling kan geven over de gang van zaken. Daarnaast pleit de Consumentenbond voor een verschuiving van de bewijslast: bij incomplete dossiers mag die niet langer bij patiënten liggen.
Een groot pijnpunt is dat patiënten in de (bewijs)problemen kunnen komen vanwege de bewijslast die op hen rust. Patiëntendossiers worden niet altijd goed bijgehouden. Zo ontbreken bijvoorbeeld aantekeningen over (mogelijke) incidenten. Daarom moet de bewijslast bij incomplete dossiers verschuiven van patiënt naar de zorgverlener. In de Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid (GOMA), bedoeld voor zorgaanbieders, de belangenbehartigers voor patiënten en verzekeraars van ziekenhuizen, staat al dat aantekeningen over incidenten in het dossier moeten. De Consumentenbond wil dat dit een wettelijke basis krijgt. Dit biedt de rechter wellicht eerder een reden om de bewijslast te verschuiven.
Uit de 1900 reacties blijkt dat minder dan 1 op de 10 hulpverleners uit zichzelf toe gaf dat er een fout is gemaakt. 10% deed dit pas nadat patiënten of nabestaanden er specifiek om vroegen. Het merendeel van de hulpverleners zwijgt. Het merendeel van de consumenten dient geen klacht in na een medische misser. Meer dan eenderde (36%) verwacht dat het geen zin heeft, anderen hebben er geen energie meer voor of weten niet hoe een klacht in te dienen. 60% van de mensen heeft bij de klachtafhandeling het gevoel dat ze niet serieus worden genomen en dat de klachtenbehandelaar in het ziekenhuis partijdig is.
Kiezen moet kunnen!
De Consumentenbond pleit al jaren voor het openbaar maken van gegevens die iets zeggen over de kwaliteit van de zorg. Jaarlijks lopen zo’n 40.000 mensen gezondheidsschade op en overlijden 1960 mensen door vermijdbare fouten. Consumenten hebben er recht op om te weten waar deze en andere fouten worden gemaakt. Met de zorgcampagne “Kiezen moet kunnen” wil de Consumentenbond een vuist maken om openbaarmaking van gegevens te versnellen, zodat consumenten kunnen kiezen in de zorg.
Zie Publicatie Consumentenbond Resultaten Onderzoek Medische Missers 6 okt. 2011