Commentaar SIN-NL op vonnis Rechtbank Groningen 25.09.2009

Commentaar SIN-NL op vonnis in kort gding Rechtbank Groningen 25 september 2009 inzake de eis van Kuks om van de zwarte lijst van SIN-NL gehaald te worden.

Het algemene belang van dit vonnis is gelegen in het feit dat de rechter van mening is:
“dat SIN-NL in het kader van het bereiken van haar doel, waarbij zij- zoals zij heeft gesteld- door de medische sector wordt tegengewerkt omdat medische fouten en de gevolgen ervan in de doofpot worden gestopt en er in de medische wereld een cultuur van ëlkaar dekken” bestaat, toekomt om , op stevige wijze de publiciteit mag zoeken en waarbij het haar, gelet op de aard van de gestelde tegenwerking toekomt om publieke figuren uit de medische wereld openlijk op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te beschuldigen, indien deze verantwoordelijkheden niet worden nagekomen.
Daarbij is tevens van belang dat de “zwarte lijst op de website van SIN-NL- die niet alleen namen van artsen, maar ook van politici en publieke figuren uit de gezondheidszorg omvat- er in zijn totaliteit toe strekt publiciteit en aandacht te genereren voor medische fouten en de wijze waarop daarmee –tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan.”
De rechter is verder van mening “dat een hoge (medische) functie zoals door Kuks wordt bekleed met zich mee kan brengen er (in het openbaar) kritiek op het functioneren wordt geuit en dat men daartegen ( tot op zekere hoogte) ook bestand moet zijn, hetgeen door Kuks zelf erkend is.”
In het geval van Kuks betrekt de rechter erbij “dat Kuks in het verleden liet blijken dat plaatsing op de zwarte lijst van SIN-NL hem niet raakt dan wel schaadt en dat hij na zijn email van 19 december 2007 lange tijd stil is blijven zitten, waardoor hij ( tot op zekere hoogte) zijn recht heeft verwerkt om nu nog verwijdering van de zwarte lijst te vorderen.”
Met andere woorden:
-de rechter erkent de doelstellingen van SIN-NL namelijk het opkomen voor de belangen van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden .
-de rechter erkent het belang van SIN-NL.
-de rechter erkent de tegenwerking door de medische sector het in de doofpot stoppen van medische fouten en de gevolgen ervan en het “elkaar dekken” in de medische sector
-de rechter ondersteunt de noodzaak om publieke figuren uit de medische wereld op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te beschuldigen, indien deze verantwoordelijkheden niet worden nagekomen.
-de rechter erkent de noodzaak voor SIN-NL om op stevige wijze de publiciteit te zoeken voor medische fouten en de wijze waarop daarmee – tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan.
-de rechter erkent de noodzaak en het belang van de zwarte lijst van SIN-NL.
-de rechter kent in dit geval een zwaarder gewicht toe aan het belang van SIN-NL dan aan het persoonlijk belang van Kuks.
De rechter kent een groter belang toe aan het feit dat medici hun verantwoordelijkheden niet nakomen, hun medische fouten en de gevolgen ervan in de doofpot stoppen en elkaar dekken dan aan de zgn goede naam van Kuks.
De rechter wees de eis van Hankes af omdat uit de ingezonden brief van Kuks niet af te leiden is dat in de brief gedoeld wordt op Hankes. Aldus schendt Kuks –volgens de rechter- niet zijn beroepsgeheim en is er geen sprake van laster ed.
Kuks maakt echter vele verwijzingen naar Hankes en beledigt slachtoffers van medische fouten. De rechter keurt plaatsing van Kuks op de zwarte lijst echter goed en erkent hiermee de grond van de aanklacht dat Kuks niet voldoet aan zijn wettelijke zorgplicht jegens een slachtoffer van een medische fout. Zie diverse publicaties van SIN-NL Dossier Kuks.

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone