Clinic63 (9 vestigingen) medisch cosmetische behandelingen onder verscherpt toezicht

Clinic63 onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Clinic63, dat medisch-cosmetische behandelingen biedt in negen plaatsen in Nederland, onder verscherpt toezicht geplaatst. De locaties in Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Den Bosch, Utrecht en Maastricht voldeden niet aan de eisen op het gebied van infectiepreventie en medicatieveiligheid. Ook ontbrak een kwaliteitssysteem, aldus de IGZ dinsdag.

 De kliniek moet de inspectie nu maandelijks informeren over de voortgang en de te verbeteren punten. “De eerste voortgangsrapportage laat zien dat Clinic 63 onmiddellijk begonnen is met het doorvoeren van verbeteringen op de geconstateerde tekortkomingen”, aldus de inspectie.

Het verscherpt toezicht, dat begin december 2015 al werd ingesteld, geldt voor een periode van zes maanden. (ANP)
—————-

bron: igz.nl 23 februari 2016

Clinic63 onder verscherpt toezicht

Nieuwsbericht | 23-02-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Clinic63 op 4 december 2015 voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Clinic63 biedt medisch-cosmetische behandelingen op locaties in Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Laren, Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Den Haag en Nijmegen.

Tijdens inspectiebezoeken in juli, augustus, september, oktober en november 2015 aan de locaties Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Den Bosch, Utrecht en Maastricht voldeed Clinic63 niet aan de vereiste normen. Zo ontbrak in de klinieken een kwaliteitssysteem op grond waarvan de kwaliteit bewaakt, beheerst en verbeterd kan worden en waren de infectiepreventie en medicatieveiligheid niet op orde.

Op basis van de inspectiebezoeken concludeerde de inspectie dat er structurele tekortkomingen zijn bij Clinic63 en dat de bestuurder onvoldoende stuurde op verbetering hiervan. De inspectie stelde daarom Clinic63 voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. In deze periode van het verscherpt toezicht moet de instelling de inspectie middels maandelijkse voortgangs- en resultatenrapportages informeren over de te verbeteren punten. De eerste voortgangsrapportage laat zien dat Clinic 63 onmiddellijk begonnen is met het doorvoeren van verbeteringen op de geconstateerde tekortkomingen. In een bezoek ter toetsing hiervan, is dan ook bevestigd dat Clinic 63 stappen heeft gemaakt om verbeteringen door te voeren.

Lopende deze periode van zes maanden zal de inspectie, op grond van haar bevindingen en conclusies naar aanleiding van (on)aangekondigd inspectiebezoek aan locaties van Clinic63 en de voortgangs- en resultatenrapportages, oordelen of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven.

Meer informatie

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone