Censuur: Hof Arnhem negeert alle feiten en documenten op drkuks.com

Het Gerechtshof te Arnhem heeft zich onverwacht vroeg uitgesproken over de website www.drkuks.com, met een aanklacht tegen falend neuroloog Kuks over het verzwijgen van een ernstige medische fout door collega-neurochirurgen M. Samii en M. Tatagiba, zie www.profsamii.de, www.ini-hannover.info en www.tatagiba.de

Het hof stelt dat de zgn goede naam van Kuks boven het leed gaat van het slachtoffer van de medische fout, Mr Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL, ook al liegt het hof aantoonbaar.
Het hof gebiedt oa ten onterechte overdracht van de domeinnamen www.drkuks.com en www.jankuks.nl.
Het hof negeert alle door SIN-NL op www.drkuks.com gepubliceerde feiten en documenten, alsmede alle door advocate Mr.M. Antic, advocatenbureau Solv, ingebrachte feiten, documenten, argumenten, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur.

Dit arrest is aantoonbaar in strijd met het recht op de vrijheid van meningsuiting conform art 7 Grondwet en art 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Het arrest berust zonneklaar op feitelijke en juridische misslagen en er is sprake van misbruik van recht.
Het hof negeert tevens de uitspraak van de Rb Groningen 25 sept. 2009 waarbij aan SIN-NL plaatsing van Kuks op de online zwarte lijst is toegestaan.
Het hof negeert de lopende cassatie procedure bij de Hoge Raad, inzake het arrest van hetzelfde hof van Arnhem mbt www.jankuks.nl
Zijn er banden tussen de medische sector en rechters? Zie www.rechterunikenvenema.com.
Het handelen van het Hof van Arnhem roept de schijn van partijdigheid op, in strijd met de Leidraad onpartijdigheid rechter en de Gedragscode Rechtspraak.

Lees snel de feiten en documenten omtrent falend neuroloog Kuks op:
www.drkuks.com en www.jankuks.nl.
SIN-NL streeft naar verbetering van patientveiligheid en verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.
SIN-NL zal nooit onrecht door medische misstanden noch censuur aanvaarden.