Eindhoven stopt ombudsman na kritisch Wmo-rapport

Commentaar SIN-NL
Compliment voor de ombudsman Harold Dijkstra.
Kwalijke rol van zorgwethouder Renate Richters, Groen Links en van de Eindhovense gemeenteraad. Zij tonen hiermee aan NIET de belangen te behartigen van burgers uit Eindhoven die WMO ondersteuning nodig hebben.


Eindhoven stopt met een pilot met een ombudsman voor het sociaal domein. Dat gebeurt kort na publicatie van een kritisch rapport van de ombudsman over de uitvoering van de Wmo door uitvoerder WIJEindhoven.

De Eindhovense gemeenteraad stemde in met het verzoek van zorgwethouder Renate Richters van GroenLinks om in april met de sociaal domein-ombudsman te stoppen, zo schrijft Binnenlands Bestuur op 16 maart. Volgens het Eindhovens Dagblad viel het rapport ook niet goed bij de raad.

Weeffouten

Ombudsman Harold Dijkstra concludeerde dat WIJEindhoven niet altijd verslag maakte van keukentafelgesprekken. Daardoor was het voor inwoners die geen recht zouden hebben op Wmo onmogelijk om bezwaar te maken. Daarnaast staat in het rapport dat Wmo-aanvragers bij het keukentafelgesprek niet werden gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Beide zaken zijn in strijd met de Wmo. Volgens de wethouder Richters, verantwoordelijk voor WIJEindhoven, is het de taak van de ombudsman om weeffouten in het systeem op te sporen en niet – zoals Dijkstra – in de uitvoering.

Papierbesparing

WIJEindhoven stelt dat inwoners bij wie de Wmo-aanvraag is afgewezen wel degelijk bezwaar kunnen maken tegen een negatieve beschikking. De reden dat niet alle gespreken worden vastgelegd is dat WIJEindhoven voldoet aan een eis van de gemeente om meer papier te besparen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Inmiddels zijn alle medewerkers van de Wmo-uitvoerder geïnstrueerd om bij keukentafelgesprekken te informeren over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Rechtbank veroordeelt ex-zorgdirecteur Peter Holst tot celstraf ivm fraude

Rechtbank veroordeelt ex-zorgdirecteur tot celstraf

Een 73-jarige voormalig directeur van een thuiszorgorganisatie is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van 27 maanden voor fraude met zorggeld. De man drukte “op structurele en listige wijze” ruim een miljoen euro achterover dat bestemd was voor de thuiszorg.

De ex-directeur declareerde jarenlang veel meer zorguren bij de zorgverzekeraar dan er daadwerkelijk gewerkt was. De man ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. In 2005 is hij ook al eens veroordeeld voor verduistering.

“Deze meneer heeft schaamteloos misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de zorgaanbieder in hem als zorgverlener had”, aldus de officier van justitie twee weken geleden bij de behandeling van de zaak. Er was dertig maanden cel tegen hem geëist. (ANP)
—————————–

Dertig maanden cel geëist tegen Peter Holst ex-zorgdirecteur Zorghotel Jagtlust, s-Graveland en Thuiszorg Gooizorg.

Dertig maanden cel geëist tegen ex-zorgdirecteur

Tegen een 73-jarige voormalig directeur van een thuiszorgorganisatie is in de rechtbank in Amsterdam een celstraf van dertig maanden geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van fraude met geld dat bestemd was voor de thuiszorg. Het zou om een bedrag van 1,4 miljoen euro gaan. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrift en witwassen.

De ex-directeur zou jarenlang veel meer zorguren gedeclareerd hebben dan dat er daadwerkelijk gewerkt was. “Deze meneer heeft schaamteloos misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de zorgaanbieder in hem als zorgverlener had”, aldus de officier van justitie.

Het zou volgens BN De Stem gaan om Peter H., voormalig eigenaar van Zorghotel Jagtlust in het Noord-Hollandse ‘s-Gravenland en thuiszorgbedrijf Thuiszorg Gooizorg.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak. (ANP/Skipr)
———–

Zorgdirecteur Holst fraudeerde voor miljoenen

Jagtlust

Jagtlust

Medio juni 2013 legde de fiscale opsporingsdienst FIOD voor een miljoen euro beslag op de woning van Peter Holst in Aalsmeer, zijn auto, bankrekeningen en andere bezittingen. Holst (1945) werd er door de FIOD van verdacht voor bijna een miljoen euro aan fraude te hebben gepleegd met geld dat bestemd was voor thuiszorg. Hij was jarenlang één van de best betaalde zorgdirecteuren van Nederland. Hij runde zorghotel Jagtlust in het Noord-Hollandse ‘s-Gravenland en thuiszorgorganisatie Gooizorg. Daarnaast zou hij voor miljoenen hebben gefraudeerd: zijn vrouw stond voor 110.000 euro op de loonlijst en hij declareerde meer zorguren dan waren geleverd.

Volgens zorgverzekeraar Agis heeft hij met dit thuiszorgbedrijf alleen al in 2008 en 2009 voor ruim 1,7 miljoen euro gesjoemeld met zorgdeclaraties: veel meer dan tot nu toe bekend was. De zorgverzekeraar kwam er tijdens de overname achter dat de boeken niet klopten.

In de zomer van 2010 leek er nog niets aan de hand. Holst had twee goedlopende bedrijven en kwam voor in het overheidsregister van ‘teveelverdieners’. Sinds 2005 toucheerde hij jaarlijks meer dan 220.000 euro, later zelfs 266.000 euro. Ondanks zijn relatief kleine thuiszorgbedrijf was hij één van de bestbetaalde zorgdirecteuren van Nederland. Zijn vrouw Annemarie stond bovendien enkele jaren voor 110.000 euro op de loonlijst.

Vanwege zijn pensioen zette Holst zijn thuiszorgbedrijf Gooizorg in 2010 in de verkoop en in november werd Henk Reiling de nieuwe eigenaar. Reiling trok ook in het kantoor in landgoed Jagtlust, van waaruit Holst zijn zorghotel leidde.  In 2011 trok zorgverzekeraar Agis aan de bel: onder het bewind van Reiling werden opeens veel minder zorgdeclaraties ingediend dan voorheen. Holst bleek in 2008 en 2009 veel meer zorg te hebben gedeclareerd dan geleverd. Maar liefst 40 procent van de jaaromzet (ongeveer 2 miljoen euro) van de onderzochte jaren bestond uit frauduleuze declaraties.

Begin 2012 zag Reiling zich genoodzaakt het faillissement voor Gooizorg aan te vragen. Volgens de curator werd het gesjoemel jarenlang niet opgemerkt, doordat de registratie en uitbetaling van zorguren zijn verdeeld over twee instanties: het CAK en het zorgkantoor. ‘De linkerhand wist niet wat de rechter deed. Als over andere jaren ook onderzoek wordt gedaan, kan dit bedrag nog flink oplopen’, sprak de curator tegen het Algemeen Dagblad.

Alle patienten van zorghotel Jagtlust werden medio 2012 ondergebracht bij andere zorginstellingen. Daarna werd de BV van directeur Peter Holst failliet verklaard. Eigenaar Natuurmonumenten kon niet instemmen met de door curator gevonden nieuwe investeerder: Chiqcare uit Soesterberg, een thuiszorgorganisatie.

bron: AD, De Gooi- en Eemlander

————

Zorghotel Jagtlust opent deuren in ‘s Graveland

Zorghotel Residentie Jagtlust in ’s Graveland heeft op 1 september zijn deuren geopend. De officiële opening van het kleinschalige, luxe zorghotel in historische omgeving heeft op zaterdag 26 september plaats gevonden. Zelfstandig thuis wonende ouderen, gehandicapten, mensen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, maar ook vakantiegangers kunnen terecht in het zorghotel.

‘Feestelijk oud worden’

Zorghotel Residentie Jagtlust wil de leemte tussen de ziekenhuisomgeving en de zelfstandige situatie thuis vullen. Het zorghotel ligt in een bosrijke omgeving met een terras en landgoedtuin met theekoepel. Er zijn tien kamers en in totaal twaalf bedden. Directeur Peter Holst: “Oud worden in een dergelijke omgeving zal weer een feestje worden in plaats van de huidige grootschalige dramatische opvang in de zorginstellingen.” De kosten van verblijf en zorg worden, afhankelijk van de indicatie van de gast, deels vergoed door de zorgverzekering, de AWBZ of uit het pgb-budget.
—————

‘Hoge werkdruk bedreigt kwaliteit huisartsenzorg’

De kwaliteit van de huisartsenzorg staat onder druk door de toenemende werkdruk onder huisartsen. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom in een onderzoek onder ruim 1.600 huisartsen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit voor maatregelen.

De artsenorganisatie liet Newcom uitzoeken hoe hoog de werkdruk is en hoe huisartsen de werkdruk ervaren. Twee derde gaf aan de werkdruk te hoog te vinden. “Huisartsen geven zelf aan dat te hoge werkdruk leidt tot haastwerk en kans op het maken van fouten”, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. “Dat vraagt om maatregelen.”

Het lukt 65 procent van de huisartsen niet om noodzakelijke werkzaamheden binnen de reguliere werktijd af te krijgen. “Noodgedwongen blijven daardoor dingen liggen”, aldus Kalsbeek. “Natuurlijk laat de huisarts zijn patiënt niet in de kou staan. Maar dingen als vakliteratuur, organisatorische zaken en nascholing schieten er steeds meer bij in.”

Sneller doorverwijzen

Als grootste risico’s voor patiënten noemen huisartsen het sneller afronden van consulten, sneller doorverwijzen en te weinig tijd voor het afhandelen van herhalingsrecepten. Een kwart geeft bovendien aan zelf ‘aan zijn taks’ te zitten als gevolg van de hoge werkdruk. Kalsbeek: “Dat is niet goed voor een dokter, die altijd alert en aandachtig moet kunnen zijn.”

De LHV noemt de vergrijzing als belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk bij huisartsen, in combinatie met het huidige overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Deze ouderen kampen vaak met complexe problemen en gaan relatief vaak naar de huisarts. Daarnaast heeft de huisarts de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld doordat huisartsen eenvoudiger zorg en verrichtingen van het ziekenhuis overnemen.

Huisartsen in achterstandswijken hebben het blijkens het onderzoek het zwaarst. Veel van hun patiënten kampen niet alleen met werk- en inkomensproblemen, maar leven ook minder gezond.

Maatregelen

Huisartsen hebben volgens de LHV al allerlei maatregelen genomen om het werk efficiënter in te richten, bijvoorbeeld door voor organisatorische zaken een praktijkmanager te benoemen en door de inzet van praktijkondersteuners (POH’s). “Bij veel huisartsen is de rek daar inmiddels wel uit”, stelt Kalsbeek. “Zij willen kleinere praktijken.”

Dat kan echter lang niet overal, bijvoorbeeld omdat sommige regio’s kampen met een tekort aan huisartsen. Kalsbeek: “Standaardoplossingen zijn er niet, maar waar het om gaat is dat de huisarts méér tijd krijgt voor zijn of haar patiënt. We gaan met alle zorgverzekeraars praten hoe we dat geregeld krijgen.”

Van fraude verdachte zorgaanbieder Saphir Zorg failliet

De van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb) verdachte zorgaanbieder Saphir Zorg uit Almelo is failliet. De rechtbank in Overijssel sprak het faillissement op 15 maart 2018 uit.

De Sociale Recherche Twente (SRT) deed vorig jaar onderzoek naar mogelijk misbruik met zorggelden door deze zorgaanbieder. Uit dit onderzoek bleek dat Saphir Zorg geld incasseerde van cliënten met een pgb, voor onder meer dagbesteding, maar niet of nauwelijks diensten leverde. De zorgaanbieder zou valse facturen hebben opgemaakt en er zou geen juiste administratie zijn bijgehouden.
De bestuurders van Saphir Zorg hebben toegegeven dat het declareren van pgb-gelden niet in alle gevallen juist is verlopen en dat er niet altijd goede kwalitatieve zorg is verleend. De SRT heeft tegen de verdachten proces-verbaal opgemaakt vanwege valsheid in geschrifte. De gemeente Almelo ging over tot het terugvorderen van de pgb-gelden over 2016, in totaal 375 duizend euro.

OM-topman in Medisch Contact: ‘Handhaving euthanasie kan mogelijk buiten strafrecht’

OM-topman: ‘Handhaving euthanasie kan mogelijk buiten strafrecht’

Het Openbaar Ministerie (OM) wil met het onderzoek naar vier artsen die een ‘onzorgvuldige’ euthanasie uitvoerden het signaal afgeven: medici moeten zich aan de eigen richtlijnen houden. Als dat voor de beroepsgroep duidelijk is, kan de handhaving in de toekomst mogelijk buiten het strafrecht gebeuren, stelt procureur-generaal Rinus Otte in Medisch Contact.

Op 8 maart 2018 maakte het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM, de onderzoeken bekend naar vier euthanasiegevallen met een onzorgvuldigheidsoordeel van de toetsingscommissie. Deze zaken vallen onder het beroepsstrafrecht voor beoefenaren van beroepen die een heel eigen normenstelsel hebben ontwikkeld, zoals de luchtvaart en de artsenij, zegt Otte in Medisch Contact: “Specifieke beroepsbeoefenaren met hun eigen maatstaven zijn geen doorsneeverdachten. Ze handelen op het hoogste niveau. Daar kijk je juridisch heel anders naar.”

Wanneer de toetsingscommissie euthanasie het handelen van een arts als onzorgvuldig beoordeelt, dreigt de verdenking door het OM van moord. Dat komt doordat het wettelijk systeem niet meer variaties kent, zegt Otte. “Als een levensdelict, zoals nu, de enige wettelijke basis is om onderzoek te kunnen doen, dan moet je misschien de wet wijzigen.”

Beroepsnorm bij euthanasie

Het schenden van een beroepsnorm bij euthanasie zou in dat geval kunnen worden geformuleerd als een overtreding in plaats van een misdrijf, of als een misdrijf waarop een lichte straf staat. Otte: “De tuchtrechter zou een grotere rol kunnen nemen en dan zou het strafrecht bij wijze van spreken wat meer kunnen terugtreden.” Het gaat Otte erom dat duidelijk wordt dat de beroepsgroep zich moet houden aan de eigen normen, dan kan de handhaving mogelijk buiten het strafrecht gebeuren. “Daar zou onderzoek naar moeten worden gedaan, maar dat is aan de politiek.”

Het onderzoek van het OM is nog geen vervolgingsbeslissing, maar een onderzoek naar de feiten. De artsen zijn verdachte. De officier van justitie zal uitvoerig spreken met de arts en er zal onder meer worden bekeken of er een wilsverklaring was en hoe die tot stand is gekomen. Dan volgt een weging van de hoofdofficier die vervolgens het College adviseert. Het College beslist uiteindelijk of het tot vervolging overgaat.

L. Vunderink& B. van Bruggen:‘Schrapactie kwaliteitsindicatoren Diakonessenhuis raakt kant noch wal’

Blog: ‘Schrapactie Diakonessenhuis raakt kant noch wal’

Het Diakonessenhuis kondigt ferm aan te stoppen met aanlevering van 100 vrijwillige indicatoren aan het Zorginstituut. Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland zetten vette vraagtekens bij deze actie. Niet alleen bij het aantal te schrappen indicatoren maar ook bij het vermeende gebrek aan nut van deze indicatoren.

Lydia Vunderink, beleidsmedewerker kwaliteit ZN en Bart van Bruggen, beleidsmedewerker Patiëntenfederatie over het nut van kwaliteitsindicatoren
Lydia Vunderink, beleidsmedewerker kwaliteit ZN en Bart van Bruggen, beleidsmedewerker Patiëntenfederatie

Vorige week bracht het Utrechtse Diakonessenhuis via Zorgvisie naar buiten dat het ‘stopt met het aanleveren van honderd vrijwillige kwaliteitsindicatoren aan het Zorginstituut Nederland’. De aanlevering van deze indicatoren is – de benaming zegt het al – niet verplicht. Het staat het Diakonessenhuis dus vrij deze indicatoren niet aan te leveren, niemand zal het ziekenhuis erop afrekenen. Helaas rammelt de onderbouwing van deze keuze aan alle kanten, terwijl die in het belangrijke debat over het beperken van administratieve lasten juist cruciaal is. Daarom zetten we hier de feiten op een rij.

Niet 100 maar 18 indicatoren minder

Het Diakonessenhuis suggereert dat het stopt met de aanlevering van 100 indicatoren die voorheen wél aangeleverd werden. Dat is om meerdere redenen onjuist: het aantal vrijwillige kwaliteitsindicatoren is dit jaar 62, geen 100. Daarvan zijn er 39 nieuw en bestonden 23 indicatoren vorig jaar als verplichte indicator. Van die 23 bestaande indicatoren hoeft het Diakonessenhuis er bovendien 5 niet aan te leveren, omdat die zorg betreffen die het Diakonessenhuis niet levert. In totaal ‘stopt’ het Diakonessenhuis dus niet met 100, maar met 18 indicatoren.

Relatief groot aandeel uitkomstindicatoren

Het Diakonessenhuis stelt vervolgens dat de lijst vrijwillige indicatoren voornamelijk bestaat uit procesindicatoren die niks zeggen over de uitkomsten van de zorg. Ook dit is een verkeerde voorstelling van zaken: 26 van de 62 indicatoren betreffen uitkomsten, waarmee het aandeel uitkomstindicatoren in de vrijwillige indicatoren juist relatief hoog is. Deze uitkomsten betreffen bijvoorbeeld sterfte na slokdarm- en maagoperaties of door patiënten gerapporteerde kwaliteit van leven bij Parkinson. Ook de procesindicatoren geven relevante informatie, zoals de doorlooptijd van deur tot behandeling bij een herseninfarct.

Indicatoren zijn voor ziekenhuizen, patiënten en zorgverzekeraars

Bestuursvoorzitter Taks van het Diakonessenhuis vraagt zich af wie bij het Zorginstituut iets met de indicatoren gedaan heeft. Niet alleen bestonden de meeste indicatoren dus nog niet maar de vrijwillige indicatoren worden niet aan het Zorginstituut geleverd, maar aan de ziekenhuizen zelf, aan patiënten (via Patiëntenfederatie Nederland) en aan zorgverzekeraars (via Zorgverzekeraars Nederland). Ze worden door ziekenhuizen gebruikt om de zorg te evalueren en verbeteren, door patiënten bij de keuze voor een behandelaar of de gezamenlijke beslissing met de arts over een behandeling, en door verzekeraars om goede zorg te belonen. De stelling van het Diakonessenhuis dat niemand iets opschiet met deze indicatoren raakt daarmee kant noch wal en trekt mist op in de discussie over het beperken van administratieve lasten.

Indicatorensets gebaseerd op wetenschappelijke kwaliteitsregistraties

Het Diakonessenhuis zegt verbeteringen ‘die patiënten en zorgverleners belangrijk vinden’ te willen doorvoeren. Deze ambitie delen wij natuurlijk, maar met de keuze om de indicatoren niet aan te leveren doet het Diakonessenhuis eigenlijk het tegenovergestelde. 11 van de 14 indicatorensets met vrijwillige indicatoren zijn namelijk gebaseerd op wetenschappelijke kwaliteitsregistraties die hun oorsprong vinden in de beroepsgroep. Eventuele transparantie verandert in die gevallen weinig aan de registratielast, tenzij de specialisten van het Diakonessenhuis ook de kwaliteitsregistraties en daarmee input voor de eigen kwaliteitsverbetering  niet meer gebruiken. De openbare indicatorensets zijn bovendien samengesteld door zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars en dus een afspiegeling van wat zij belangrijk vinden. Dat dit voor het Diakonessenhuis kennelijk niet duidelijk is, geeft ook aan dat het cruciaal is dat door de diverse koepels goed gecommuniceerd wordt over de ontwikkeling en resultaten van indicatorensets.

Aantal indicatoren daalt sinds 2015

Administratielast is een reëel probleem dat een serieuze oplossing verdient. Daarom hebben Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zich de afgelopen jaren samen met de andere koepels ingespannen om de administratieve lasten van transparantie te beperken. Dat heeft spectaculair resultaat opgeleverd. Het totale aantal indicatoren is sinds 2015 ieder jaar verlaagd, ook voor 2018. Het blijven wijzen naar de transparantiekalender als schier onuitputtelijke bron van registratielast getuigt van weinig creativiteit en is ook simpelweg onjuist. Alle partijen die zich serieus in willen spannen voor het beperken van administratieve lasten kunnen rekenen op de uitgestoken hand van Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Dan pakken we problemen bij de bron aan en kunnen we de botte bijl achterwege laten.

Bart van Bruggen, beleidsmedewerker bij Patiëntenfederatie Nederland en Lydia Vunderink, beleidsmedewerker kwaliteit bij Zorgverzekeraars Nederland

Geen informatie bij medisch onderzoek/experiment is in strijd met zorgplicht WGBO

Schandalig!
Volgens Marianne van Harten, een van de deelneemster aan het experiment voor patienten met galwegkanker, hebben de zorgverleners van het AMC haar op geen enkele manier geinformeerd over de risico’s van het experiment.
Dit is in strijd met de ethische, professionele en wettelijke informatie en zorgplicht op grond van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst- WGBO.
Dit voorspelt weinig goeds over de houding van de zorgverleners van het experiment naar de nabestaanden van de overledenen. Ook daar geldt de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.

Mw Marianne van Harten die het geluk had om het experiment te overleven is geen goed voorbeeld voor patiënten die gevraagd worden om mee te doen aan een medisch experiment. Zij stelde geen enkele vraag over de risico’s, werd niet geïnformeerd en gaf zich volledig over als een onmondig kind.
SIN-NL adviseert een ieder bij elke ingrijpende medische handeling vooraf schriftelijke uitgebreide informatie op te vragen over de risico’s, de bijwerkingen, andere mogelijkheden.
Pas dan kunt u een goed besluit nemen, anders is er sprake van Russische roulette.
Er is geen enkele twijfel, de WGBO verplicht iedere zorgverlener om iedere patient voor de behandeling of experiment volledig en correct te informeren.
Verder verplicht de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Gezondheidszorg iedere zorgverlener om slachtoffers en nabestaanden direct te informeren over calamiteiten zoals onverwachte gezondheidsschade of overlijden.

Calamiteiten? Bijna 800 doden tijdens medisch onderzoek: hoe kan dat?

Bijna 800 doden tijdens medisch onderzoek: hoe kan dat?

Dat er tussen 2013 en 2016 veertien doden vielen bij medisch onderzoek naar galwegkanker, was tot vorige week slechts bij een zeer klein aantal mensen bekend. Dat roept veel vragen op. Als we niet weten wat er bij het AMC gebeurt, weten we dan wel of het in andere ziekenhuizen altijd goed gaat? Deze site zocht het uit.  

Is de AMC-zaak uniek?

Ja en nee. Ja, omdat het onderzoek met galwegkankerpatiënten het enige medische onderzoek was dat in 2016 is stopgezet vanwege de consequenties die het voor de patiënten had. Nee, omdat er veel meer onderzoeken zijn waarbij mensen dood gaan. Alleen in 2016 zijn er al 782 mensen overleden tijdens hun deelname aan een medisch onderzoek. Daarnaast zijn er ruim 5.000 deelnemers die een ander ‘ernstig ongewenst voorval’ meemaakten. Dat aantal kun je onderverdelen in bijvoorbeeld levensbedreigende verwondingen (430 stuks), ziekenhuisopname (4299 keer) en invaliditeit (86 stuks).

Wat een enorme aantallen. Hoe kan dat?

Dat komt volgens de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), dat de cijfers verzamelt, omdat onderzoekers álle incidenten moeten melden. Als een proefpersoon door een verkeersongeluk in het ziekenhuis terecht komt, moet dat gemeld worden. Een ernstig zieke patiënt die overlijdt en toevallig ook deelnemer is in aan een medisch onderzoek, moet worden geregistreerd, ook als het overlijden los staat van het onderzoek. Meestal staat het incident dus los van de proef, stelt de CCMO. Bovendien doen er simpelweg heel veel mensen mee aan medische onderzoeken; in 2016 waren dat er ruim 265.000. Zij testen bijvoorbeeld nieuwe medicijnen, of doen mee aan observatie-onderzoek. In tien gevallen was er in 2016 wél sprake van een mogelijk verband tussen de aandoening van de patiënt en de aard van het onderzoek. Eén daarvan was de studie naar galwegkanker, in het AMC.

Wat waren de andere zaken?

Die negen zaken waren stuk voor stuk kleiner dan die in het AMC, zowel in aantal getroffen slachtoffers als in de aard van de voorvallen. Het ging in de meeste gevallen om zaken waarbij 1 of 2 patiënten een complicatie opliepen als gevolg van het onderzoek. Zo kreeg een patiënt die een hersenoperatie onderging een delier. In een ander onderzoek kreeg een patiënt last van kortademigheid nadat hij een nieuw geneesmiddel voor longkanker kreeg toegediend. In zeven van de negen gevallen bleek na analyse van het incident dat alleen de getroffen patiënt last kreeg, en dat er geen reden was om het onderzoek aan te passen.

In twee gevallen is er dus wel iets aangepast. Wat?

Een onderzoek naar een nieuw geneesmiddel voor mensen met hoofd-halskanker is tijdelijk opgeschort, omdat een patiënt ernstige ademhalingsproblemen kreeg na het innemen van het middel. Bij hem moest daarom via de hals een buisje in de luchtpijp worden ingebracht. Achteraf werd geconcludeerd dat alleen de bewuste patiënt deze verschijnselen had, en is het onderzoek weer hervat. Bij een onderzoek naar de behandeling van koorts bij kankerpatiënten met antibiotica, werd bij één patiënt bloedvergiftiging vastgesteld. Daarop werden de criteria voor het stopzetten van de studie aangepast.

Hoe was dat in andere jaren?

Dat weten we niet. De verplichting om ernstige voorvallen te melden, geldt pas sinds december 2015. Vanaf 2016 zijn er dus pas jaarcijfers bekend. Die voor 2017 zijn nog niet gepubliceerd. Het lijkt er sowieso op dat onderzoekers nog moeten wennen aan het doorgeven van de gegevens. Van de tien gevallen waarbij in 2016 een verband werd vermoed tussen een ernstig voorval en de aard van het medisch onderzoek, bleek dat na verdere analyse in zeven gevallen niet aan de hand te zijn. Vaak kwam het vermoeden voort uit een niet correct ingevuld formulier van een onderzoeker.

Marianne van Harten was één van de deelnemers aan het AMC-onderzoek. Kijk hier naar haar verhaal:

Calamiteiten? Onderzoek AMC naar galwegkanker gestopt na veertien sterfgevallen

Onderzoek AMC naar galwegkanker gestopt na veertien sterfgevallen

Het AMC in Amsterdam heeft een onderzoek naar galwegkanker in 2016 stopgezet nadat er veertien mensen tijdens het onderzoek overleden. Na analyse blijkt dat de meeste patiënten niet zijn overleden door de complicaties van de operatie.

Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van het AD woensdag. “Het onderzoek is in 2016 stopgezet, om te kunnen onderzoeken waarom er veertien mensen waren overleden. De analyse is onlangs afgerond, dat heeft tijd nodig.”

Het onderzoek werd tussen 2013 en 2016 uitgevoerd onder 54 mensen, die werden verdeeld in twee groepen van 27. De patiënten werden negentig dagen gevolgd en werden behandeld in ziekenhuizen in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

Bij de eerste groep werd overtollig gal via een buisje in de keel weggehaald, hierbij overleden drie mensen. Bij de tweede groep overleden elf mensen. Het gal van deze mensen werd weggehaald door een buisje dat door de huid in de lever werd aangebracht, ook wel leverdrainage genoemd.

Het onderzoek was volgens de woordvoerder gericht op het vergelijken van de methodes en om te kijken of er nog iets verbeterd kon worden.

Sterftekans

Beide methodes werden voor het onderzoek al dertig jaar gebruikt en worden nu nog steeds gebruikt, meldt de woordvoerder. “De sterftekans van deze operatie is al 10 tot 18 procent. Het gaat om ernstig zieke mensen die vaak ook een andere aandoening hebben.”

De patiënten zijn volgens de woordvoerder niet allemaal door het onderzoek overleden. “Zes mensen zijn na de operatie overleden aan de complicaties. Bij drie mensen gebeurde dit kort na de leverdrainage.”

“Na analyse zijn we erachter gekomen dat de andere patiënten minimaal vijf maanden na de operatie zijn overleden. Dat was in alle gevallen niet door de complicaties, maar bijvoorbeeld doordat de ziekte weer terugkwam”, zegt de woordvoerder.

Patiëntenfederatie

De Patiëntenfederatie Nederland vindt het “treurig en verbazingwekkend” dat het AMC de inspectie niet op de hoogte heeft gebracht van de overleden patiënten. “Als er veertien van de 54 deelnemers zijn overleden dan denken wij niet dat dit toeval is, dan is er sprake van een calamiteit. En daar moet melding van gemaakt worden”, zegt een woordvoerder van de patiëntenorganisatie.

De woordvoerder van het AMC zegt dat er geen contact met de inspectie is opgenomen, omdat dat alleen bij calamiteiten nodig is.

“Er is volgens ons geen sprake van slechte zorg of van fouten tijdens de behandeling. De onderzoekers hebben wel meerdere malen contact gehad met de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Zij gaan over de veiligheid van patiënten.”
————————-

bron: ad.nl 14 3 2018

Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC

VideoEen medische studie onder patiënten met galwegkanker is in 2016 stopgezet, omdat 14 van de 54 deelnemers tijdens het onderzoek overleden. Dat aantal was veel hoger dan verwacht. De studie stond onder leiding van het AMC in Amsterdam, dat de inspectie niet informeerde over de resultaten.

De onderzoekers vergeleken twee bestaande methoden om overtollig gal af te voeren uit de lever. Dat gebeurde bij 54 kankerpatiënten die wachtten op een ingrijpende leveroperatie. Het lot bepaalde de methode per patiënt. De patiënten werden gevolgd tot 90 dagen na de operatie. De studie werd uitgevoerd in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

Bij 27 deelnemers werd een galbuisje via de keel ingebracht. Van hen overleden er 3. Bij de andere 27 deelnemers ging het slangetje via de huid en door de lever naar binnen, zogenoemde leverdrainage. Van deze patiënten overleden er maar liefst 11.

Complicaties

Het hoge aantal doden bij de leverdrainage verraste de onderzoekers compleet. ,,Het onderzoek was niet gericht op sterfgevallen, maar op complicaties, zoals infecties en verstopping van het buisje”, zegt professor Thomas van Gulik, chirurg bij het AMC. ,,Toen we het grote aantal sterfgevallen bij de ene methode zagen, waren we ontzettend verbaasd en hebben we het onderzoek stopgezet.”

Volgens het AMC is er tussen het begin van de studie in 2013 en het stopzetten in 2016 vier keer overlegd met de medisch-ethische toetsingscommissie, die bij dit soort onderzoeken toezicht houdt. Zowel de commissie als het AMC zag geen aanleiding om melding te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat moet als er calamiteiten optreden. ,,We hebben onvoldoende informatie om in te schatten of dat hier had gemoeten”, zegt een IGJ-woordvoerder.

De Patiëntenfederatie vindt het vreemd dat de IGJ niet op de hoogte is. ,,Bij calamiteiten wordt de inspectie doorgaans geïnformeerd. Een groot aantal doden lijkt ons een calamiteit.” Het onderzoek roept volgens de belangenvereniging veel vragen op, bijvoorbeeld of patiënten vooraf genoeg zijn gewezen op de risico’s. Dat de resultaten twee jaar na het stopzetten van het onderzoek naar buiten komen, vindt de Patiëntenfederatie ‘erg laat’.

Marianne van Harten was een van de deelneemsters aan een onderzoek.
Marianne van Harten was een van de deelneemsters aan een onderzoek. © AD

‘Jammer dat proef is gestopt, maar het zijn wel veel doden’

Er plofte een brief op de mat bij Marianne van Harten, vorige week. Daarin meldde het AMC de uitkomsten van het drainageonderzoek waaraan ze had meegedaan. Ze blijft er nuchter onder. Aan het onderzoek van het AMC hadden 54 mensen deelgenomen. Er waren 40 overlevenden, van wie de Bredase er één is. Toen ze wat verder las in de brief, zag ze dat van de 27 mensen die net als zij een leverdrainage kregen, er zelfs elf waren overleden. Wat ze dacht? Soms moet je geluk hebben in het leven. Dat geluk lachte Marianne (72) niet echt toe de laatste jaren. Ze werd in 2016 gediagnosticeerd met galwegkanker, een ziekte die vaker niet dan wel te genezen is. ,,Dit is heel ernstig, zei de dokter. Dat had ik ook wel door: ik zat daar niet voor een druipneus.” De statige Brabantse weduwe, moeder van zes kinderen, kwam nog wel in aanmerking voor een operatie. Daarbij werden de tumor én 70 procent van de lever weggenomen. Een erg risicovolle onderneming – ze ging de operatie in met het idee dat het haar einde kon zijn. Maar de ogen gingen weer open, en anno 2018 kijken ze vol levenslust de wereld in. Marianne durft zich zelfs ‘genezen’ te noemen, hoewel de controleperiode nog loopt. Om de operatie mogelijk te maken moest gal worden afgevoerd. Dat was het moment waarop ze met het drainageonderzoek in aanraking kwam. Van Harten besloot mee te doen. Aandacht ,,De risico’s zijn me uitgelegd, ik was me daarvan bewust. De dokter vertelde me dat niet precies duidelijk was wat er uit zou komen. De reden dat ik toch meedeed, was dat je veel aandacht krijgt als je in zo’n kleine groep zit. Ik werd heel goed in de gaten gehouden. Kreeg iedere twee of drie maanden een CT-scan. Daar zit de verzekering niet op te wachten hoor.” De computer bepaalde dat haar drain via de huid en de lever werd ingebracht, en niet via de keel. ,,Ik had er geen invloed op. Maar ik had ook geen voorkeur. Dat vroeg de dokter nog: ben je blij dat het deze is geworden. Tja, ik weet niet wat het anders was geweest, zei ik.” Pas vorige week hoorde ze dat veel andere patiënten het niet kunnen navertellen. Ze kijkt er nuchter tegenaan. ,,Ik vind het jammer dat de proef noodgedwongen is gestopt. Er is veel tijd, energie en aandacht in gestoken. Maar veertien doden, dat is wel veel natuurlijk.” Dat ze daar zelf bij had kunnen zitten, beseft ze maar al te goed. Van zwartepieten wil ze niets weten. ,,Het is mijn lichaam waarin deze ziekte zit. Daar kan de medische wetenschap niks aan doen. Die kan alleen proberen te helpen. Je moet er vanuit gaan dat dit met de beste bedoelingen is gebeurd. Dat het een stap is naar verbeteringen. Het is jammer dat je er kwetsbare patiënten voor nodig hebt, maar het kan niet anders. Uiteindelijk gaat iemand hier op promoveren.”
————–

Een trial onder patiënten met galwegkanker is gestaakt, omdat 14 van de 54 deelnemers zijn overleden. Dat bevestigt het AMC in Amsterdam naar aanleiding van publicaties door het AD en de NOS. Het onderzoek begon in 2013 en werd in 2016 beëindigd vanwege de hoge mortaliteit. Twee bestaande methoden van galwegdrainage werden vergeleken. Het AMC leidde de trial, waaraan ook de umc’s in Groningen, Maastricht en Rotterdam meededen. Lees verder: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/onderzoek-drainage-galwegkanker-stopt-na-hoge-mortaliteit.htm

‘Beginnende arts heeft weinig medicijnkennis’

Een groot deel van de bijna afgestudeerde artsen in Europa zou niet goed in staat zijn om effectief en veilig geneesmiddelen voor te schrijven.

Geneeskundeopleidingen zouden de beginnende artsen hier volgens hem beter op moeten voorbereiden. Brinkman onderzocht de kennis en vaardigheden van geneeskundestudenten op het gebied van het voorschrijven van medicijnen. Maar daar schort het nogal eens aan.

“Zo hadden studenten onvoldoende kennis over veel voorgeschreven medicatie. Ook maakten zij regelmatig fouten in geneesmiddelrecepten voor bekende ziektebeelden zoals longontsteking en hoge bloeddruk”, zegt de farmacoloog.

Praktijk

Volgens hem is het onderwijs bij de meeste opleidingen in Europa erg traditioneel en wordt kennis voornamelijk verkregen uit hoorcolleges en boeken. Studenten zouden daarom meer in de praktijk moeten worden getraind. “Dit kan met simulatie of echte patiënten onder begeleiding van ervaren artsen. Daarnaast moet er een verplicht voorschrijfexamen komen voor alle Europese landen”, vindt Brinkman.