Cassatie bij Hoge Raad inzake www.jankuks.nl over falend neuroloog Kuks

Mr Sophie Hankes voorzitter van de stichting SIN-NL heeft cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad tegen het arrest dd 5 juli 2011 dat de oorspronkelijke website www.jankuks.nl offline moet. Dit is juridisch ontoelaatbare censuur.
De website is een openbare aanklacht tegen Kuks wegens het verzwijgen van een medische fout, door neurochirurgen, waardoor Sophie Hankes invalide werd.

Het cassatieberoep geschiedt omdat het Hof belangrijke rechtsbeginselen heeft geschonden:
1. Het Hof heeft ten onrechte Hankes persoonlijk aansprakelijk gesteld en niet de stichting SIN-NL, eigenaar van de website.
2. Het Hof heeft belangrijke toetsen niet uitgevoerd hoewel art 10 , inzake de vrijheid van meningsuiting Europees Verdrag van de Rechten van de Mens hiertoe verplicht.
3. Het Hof heeft vrijwel alle feiten en documenten ingediend door Sophie Hankes genegeerd en een reeds op het eerste gezicht onbegrijpelijk arrest geformuleerd, in strijd met de motiveringsplicht .

De website www.jankuks.nl staat online, met nieuwe teksten omtrent het falen van Jan Kuks, neuroloog bij het UMC Groningen met toestemming van het Hof Arnhem arrest 5 juli 2011.
De website www.drkuks.com staat met toestemming van de Rechtbank Utrecht, vonnis 15 juni 2011 online.
Sept. 2009 gaf de Rechtbank Groningen toestemming voor plaatsing van neuroloog Kuks op de zwarte lijst van SIN-NL.
SIN-NL streeft naar verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.